četvrtak, 8. ožujka 2018.

Vipnetu izrečena prva kazna od 70 000 kn zbog ignoriranja Rješenja o uklanjanju bazne postaje u Puli

Nebrojneno puta smo pisali o nelegalnoj baznoj stanici operatora Vipnet u Puli na adresi Stankovićeva 18. Bazna stanica je izgrađena protivno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Generalnom urbanističkom planu i Prostornom planu Grada Pule te Prostornom planu Istarske županije. Osim toga, operator nije ishodio uporabnu dozvolu od Grada Pule (što je dužan prema Zakonu o gradnji) te je građevinska inspekcija 12. rujna 2017. izdala Rješenje o uklanjanju bazne stanice u roku od 120 dana. Ipak, bazna stanica nije uklonjena u zadanom roku. 

Pulska udruga "Društvo Zdravo naselje" upoznala je pojedine saborske zatupnike iz Pule s ovim problemom. Zastupnik Peđa Grbin uputio je pitanje ministru graditeljstva i prostornog uređenja gospodinu Predragu Štromaru.

Iz Društva Zdravo naselje obaviještavaju da je pristigao odgovor na zastupničko pitanje u kojem među ostalim stoji

"... Inspekcijskim nadzorom obavljenim dana 9. veljače 2018. godine utvrđeno je da investitor nije postupio po donesenom rješenju od 12. rujna 2017. godine, odnosno nije uklonio osnovnu postaju elektroničke komunikacijske mreže.Slijedom navedenog, dana 9. veljače 2018. godine doneseno je rješenje o izricanju prve novčane kazne u iznosu od 70.000,00 kn."


Kronologija zbivanja dostupna je na sljedećim poveznicama:
  • Pula: Grad odbio izdati uporabnu dozvolu za antenu (poveznica)
  • Kaštanjerci i Štinjanci ne odustaju od borbe (poveznica)
  • Doneseno Rješenje o uklanjanju bazne stanice u Puli, Stankovićeva 18 (poveznica)