Mjere opreza i EU preporuke

POZIV NA OPREZ

Države diljem svijeta poduzimaju akcije zaštite od moguće karcinogenog radiofrekvencijskog zračenja (prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, 2011.). To se osobito odnosi na zaštitu najosjetljivijih skupina u društvu kao što su djeca. Provode se različite mjere s izravnom primjenom načela predostrožnosti.

Načelo predostrožnosti znači da se u slučajevima kada postoji znanstvena nesigurnost, ali prethodna znanstvena spoznaja daje osnove za brigu o potencijalno štetnim učincima za okoliš ili zdravlje, iako opasnost nije u potpunosti dokazana, moraju poduzeti sve potrebne aktivnosti za sprječavanje mogućih štetnih posljedica.

Sve više država ograničava korištenje mobitela djeci, ograničava ili izbacuje Wi-Fi iz prostora u kojima borave djeca. Dopuštene referente razine elektromagnetskih polja u brojnim državama Europe i svijeta značajno su niže. Primjerice, Švicarska, Italija, Poljska, Belgija, Litva, Bugarska, Luksemburg, Kina, Rusija, Ukrajina i brojne druge države postavile su granične vrijednosti koje su od četiri do devet i pol puta niže nego u Hrvatskoj (u nekim državama razlika je i veća). Bitno je napomenuti da granične razine postavljene u navedenim državama i dalje omogućuju neometano funkcioniranje bežičnih telekomunikacija.

U nastavku su neke od konkretnih odluka donesenih na državnim, regionalnim i lokalnim razinama u različitim zemljama Europe i svijeta u posljednjih nekoliko godina, rezolucije i izvješća tijela Europske unije, te rezolucije brojnih uglednih znanstvenika (u prvom redu liječnika).

Francuska
 • 2016. Agencija za zdravstvenu sigurnost hrane i zaštitu okoliša preporučila je strožu kontrolu uređaja koji emitiraju elektromagentska polja uz "osiguravanje dovoljno velikih sigurnosnih margina za zaštitu zdravlja i sigurnost opće populacije, posebno zdravlja i sigurnosti djece".
 • 2015. Zakonom zabranjen Wi-Fi u vrtićima i na mjestima gdje borave mala djeca; u školama mora biti isključen osim kada se koristi za edukaciju; reklame za mobitele moraju preporučivati slušalice kako bi se smanjila izloženost mozga, zabranjena prodaja mobitela djeci; mjesta na kojima je Wi-Fi u funkciji moraju se označavati...
 • 2015. Sud priznao elektroosjetljivost i osobi dodijelio invalidninu
 • 2013. ANSES izvješće preporučuje hands-free, SAR označavanje  i ograničavanje izloženosti stanovništva zračenju, posebno djece
 • 2012. Grad Pariz donio vlastita ograničenja elektromagnetskih polja baznih stanica (te vrijednosti su među najstrožima u Europi)
 • 2011. Statut o mobilnim telefonima: Trgovci moraju prikazati razinu zračenja tj. apsorpcije (SAR), svi telefoni u paketima se moraju prodavati sa slušalicama, zabranjena prodaja telefona dizajniranih za djecu mlađu od 6 godina
 • 2010. Općina Herouville-Saint-Clair je uklonila Wi-Fi opremu iz općinskih zgrada
 • 2008. Francuska Nacionalna knjižnica zajedno s drugim knjižnicama u Parizu te brojna sveučilišta, uklonili su Wi-Fi bežične mreže
Belgija
 • 2014. Grad Ghent je zabranio Wi-Fi u vrtićima i dnevnim boravištima za djecu do 3 godine
 • 2013. Federalnim propisima za zdravlje zabranjena prodaja mobitela dizajniranih za djecu do sedme godine; zabranjeno oglašavanje mobitela usmjereno djeci do 14 godina; SAR mora biti dostupan za potrošače na prodajnom mjestu; telefon mora sadržavati oznaku upozorenja
 • 2009. Regije su donijele vlastite propise o zaštiti od elektromagnetskih polja koje se temelje na načelima predostrožnosti (odbačene su smjernice i preporuke ICNIRP-a)
Italija
 • 2017. Ministar zaštite okoliša je preporučio ograničavanje elektromagnetskih polja
 • 2016. Regija Pijemont je usvojila rezoluciju o ograničenju izloženosti elektromagnetskim poljima te ograničenju Wi-Fi mreže u školama 
 • 2016. Talijansko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pozvalo je na zabranu korištenja mobitela za djecu mlađu od 10 godina
 • 2016. Gradić Borgofranco d'Ivrea na sjeverozapadu zemlje zabranio je Wi-Fi u školama
 • 2015. Državni parlament regije Bolzano (Južni Tirol) izglasao je primjenu načela predostrožnosti i smanjenje izloženosti zračenju u školama, vrtićima, bolnicama, staračkim domovima i drugim javnim objektima; uspostavljena je radna skupina; pokrenuta je izrada smjernica za sigurnije korištenje bežičnih uređaja, osobito za djecu i adolescente
 • 2012. Talijanski Vrhovni sud donio je presudu po kojoj je dokazano da je zračenje mobitela uzrokovalo maligno oboljenje
 • 2003. Uredbom predsjednika Vlade načelo predostrožnosti je izravno ugrađeno u zakonodavstvo kroz niže referentne granične razine za izloženost stanovništva (0.1 W/m2). Ta granična razina niža je za 100 puta od ICNIRP-ove koja se temelji na zaštiti od toplinskih učinaka, a ne uzima u obzir biološke dugoročne učinke
Španjolska
 • 2015. Gradsko vijeće grada Vitoria izglasalo je odluku po kojoj se preporučuje da mjesta na kojima borave djeca, kao što su igrališta, obiteljske knjižnice itd. smanje ili ukinu Wi-Fi mrežu te da se uvedu zone bez zračenja; građani će ubuduće biti obavještavani o lokacijama bežičnih odašiljača putem građanskih centara i u općinskim zgradama
 • 2014. Parlament regije Navarra izglasao je uklanjane Wi-Fi mreže u školama i primjenu načela predostrožnosti po pitanju graničnih razina. Parlament je usvojio zaključke rezolucije Vijeća Europe 1815/2011 i preporučio da izloženost u zatvorenim prostorima ne prelazi 0,6 V/m
Njemačka
Austrija
 • 2012. Austrijski liječnički zbor prepoznao je elektromagnetsku preosjetljivost ("alergiju na zračenje") i razvio smjernice za liječenje
 • 2005. Grad Salzburg izdao je smjernice: Mobitele treba koristiti što kraće, uz ograničenje djeci do 16 godina koja ne bi trebala koristiti mobitele. Preporučuje se ne koristiti Wi-Fi i DECT u školama i vrtićima
Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 2014. Nacionalni institut za zdravlje izdao je smjernice i konkretne preporuke za djecu navodeći da za tu skupinu postoji "veći rizik od zdravstvenih implikacija". "Djeca trebaju koristiti mobitele samo za bitne svrhe i obavljati kratke pozive". Izdane su preporuke za javnost: Kratki razgovori, držanje mobitela dalje od tijela, korištenje samo kada je prijem signala dobar...
Švicarska
 • 2015. U poglavlju 17 Izvješća o okolišu švicarske Vlade navodi se: Učinci mogu biti opaženi i za slab intenzitet zračenja. Na primjer, slabo zračenje visokih frekvencija može izmijeniti električnu aktivnost mozga i utjecati na metabolizam mozga i protok krvi. Mogu li ti učinci imati utjecaj na zdravlje još uvijek je nejasno". Preporučeno je načelo predostrožnosti kako bi se smanjila opasnost.
 • 2008. Upravno vijeće Thurgau kantona preporučuje korištenje žičane veze
 • 1999. Švicarska usvojila granične razine temeljene na načelu predostrožnosti (među najnižima u Europi)
Rusija
 • 2011. Ruski nacionalni odbor za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (RNCNIRP) ponovno upozorio da elektromagnetsko zračenje utječe na djecu i preporučio da se Wi-Fi ne koristi u školama. "Količina matičnih stanica kod djece je veća nego u odraslih, istraživanja su pokazala da su matične stanice najosjetljivije na izloženost RF zračenju". Preporučuje se zabrana reklama mobilnih telekomunikacija za djecu
 • 2008. RNCNIRP izdao upozorenje u kojem navode da je zdravlje djece i sljedećih generacija u opasnosti i da EM polja izravno utječu na zdravlje djece
 • 2003. U pravilniku o sanitarnim normama preporučena zabrana reklame mobitela za djecu do 18 godina. Postavljene referentne granične razine (0.1 W/m2) temelje se na vlastitim istraživanjima koja su pokazala štetno djelovanje EM polja na biološkim razinama
Švedska
 • 2011. Karolinska institut (koji dodjeljuje Nobelovu nagradu za medicinu): “Kombinirani učinak mobitela, bežičnih telefona, baznih stanica, Wi-Fi i bežičnog interneta milijardama ljudi širom svijeta povećava rizik za rak, neurološke i reproduktivne bolesti i ugrožava normalan razvoj”
Cipar
Srbija
 • 2015. Telekom Srbija (u većinskom državnom vlasništvu), Elektrotehnički fakultet i Ministarstvo komunikacija pokrenuli informativnu kampanju "Biraš kako komuniciraš". Informativni članci se objavljuju svakodnevno u tiskanim medijima, a na televiziji se prikazuju spotovi u kojima se građanima preporučuju načini na koji je moguće smanjiti izloženost zračenju (telefon s nižim SAR, ne razgovarati kada je signal loš, ograničiti uporabu djeci i sl.)
Finska
Australija
 • 2013. Agencija za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost je izdala dokument pod nazivom Kako smanjiti izloženost mobilnim telefonima i drugim bežičnim uređajima. Navodi se: Smanjite rizik držeći WiFi na udaljenosti od mjesta gdje provodite vrijeme... Ista agencija navodi da roditelji trebaju poticati svoju djecu kako bi se ograničilo izlaganje." Australija ima vrlo organiziranu savjetodavnu skupinu koja radi na smanjenju izloženosti djece.
Kanada
Izrael
 • 2015. Ministarstvo zdravstva je zabranilo korištenje Wi-Fi bežične mreže u vrtićima, a ograničilo izloženost djece u školama
 • 2014. Ministarstvo zdravstva objavilo: Mjere opreza treba strogo provoditi u odnosu na djecu, koja su više osjetljiva na razvoj raka." "Bežične komunikacije u školama se trebaju ograničiti". Preporučuje se alternativa - fiksne veze. Preporučuju korištenje zvučnika na mobitelu te izbjegavanje postavljanja baza bežičnih telefona u spavaćim, radnim i dječjim sobama.
Indija
Turska
 • 2015. Pred izglasavanjem je zakon kojim će se zabraniti prodaja mobilnih telefona za djecu te reklamne kampanje, ograničiti Wi-Fi u školama i poboljšati informiranost stanovništva

REZOLUCIJE I ODLUKE EUROPSKIH TIJELA I EU


Vijeće Europe
Rezolucija 1815, usvojena 2011. godine na Parlamentarnoj skupštini
"Potencijalna opasnost od elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na okoliš"
 • Europske vlade su pozvane da "poduzmu sve razumne mjere" kako bi se smanjila izloženost elektromagnetskim poljima
 • Posebnu pozornost potrebno je obratiti na osjetljive skupine (djecu, mlade ljude) kod kojih je najveći rizik od tumora glave
 • Traži se provođenje informativnih kampanja o opasnosti od bioloških učinaka na okoliš i zdravlje ljudi, posebno djece i mladih
 • Traži se razmatranje sadašnjih standarda izloženosti EM poljima postavljenih od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP), koja imaju "ozbiljna ograničenja"
 • Primjena ALARA načela (smanjiti zračenje koliko god je moguće, a da usluge ostanu dostupne)
 • Određivanje mjesta za bazne stanice ne samo prema interesima teleoperatora, nego u dogovoru s lokalnim i regionalnim vlastima, mještanima i zainteresiranim građanima
 • "Za djecu, pogotovo u školama i učionicama, dati prednost žičanim Internet vezama i strogo regulirati korištenje mobilnih telefona u školskim prostorijama"
 • Smanjiti izloženost u prostorima na 0,6 V/m s ciljem 0,2 V/m

Europski parlament
Rezolucija EU parlamenta 2008/2211 (INI)
 • Bežična tehnologija koja emitira EM polja može imati negativne učinke na ljudsko zdravlje, pogotovo kod mladih ljudi čiji je mozak još uvijek u razvoju
 • Osuđuju se agresivne marketinške kampanje teleoperatora za prodaju mobitela djeci i mladima
 • Skreće se pozornost na oprez i preporuku da se mobilni telefoni, kada su u pitanju djeca, ne bi smjeli koristiti preko razumne granice te bi se trebale preferirati fiksne veze
 • Potiče se provođenje kampanja podizanja svijesti kod mlade populacije o potrebi korištenja hands-free, kraćem trajanju poziva, isključivanju mobitela kada se ne koristi te korištenje u područjima s dobrim signalom

Europski parlament
Rezolucija EU parlamenta 2007/2252(INI)
 • "... Izražava se zabrinutost izvješćem Bioinitiative skupine znanstvenika u vezi s elektromagnetskim poljima, koje sumira preko 1500 studija i ukazuje na zdravstvene rizike..."
 • "... granice za izloženost elektromagnetskim poljima su zastarjele jer za opću populaciju nisu mijenjane od 1999. i ne uzimaju u obzir razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, preporuke Europske agencije za okoliš te ne uzimaju u obzir ranjive grupe kao što su trudnice, novorođenčad i djeca,"
 • "poziva Vijeće EU da dopuni Preporuku 1999/519/EC i postavi strože granice zračenja sve opreme koja emitira elektromagnetske valove frekvencija 0.1 MHz do 300 GHz"

Europska agencija za okoliš
 • 2014. EEA izdala izvješće "Korištenje mobitela i rizik od tumora mozga: Rano upozoravanje, rane akcije" navodeći potrebu smanjenja izloženosti glave, kao što je istaknuto 2007.
 • 2007. Prof. Jacqueline McGlade, izvršni direktor EEA: "Nedavna istraživanja i mišljenja o dugoročnim učincima zračenja iz mobilnih telekomunikacija sugeriraju da bi bilo pametno za zdravlje tijela preporučiti mjere za smanjenje izloženosti, osobito ugroženih skupina kao što su djeca."

OSTALE REZOLUCIJE I APELI

Tijekom proteklih godina, ugledni znanstvenici (prvenstveno liječnici) potpisali su brojne rezolucije u kojima se traži zaštita ljudi od potencijalno štetnih učinaka RF zračenja. U većini rezolucija, kao i u gornjima EU parlamenta i Vijeća Europe, traži se primjena načela predostrožnosti i ugradnja u nacionalna zakonodavstva, prvenstveno kroz znatno niže granične razine koje uzimaju u obzir i bio-učinke, a ne samo oštećenja uzrokovana toplinom. Traži se i sveopće informiranje ljudi i posebno zaštita najosjetljivijih i najranjivijih skupina u društvu - djece i trudnica. Neke od tih rezolucija dane su ispod.


Wi-Fi - upozoravajući signal

Osnovna problematika elektromagnetskih polja Wi-Fi odašiljača, mobitela, baznih stanica i drugih uređaja koji emitiraju visokofrekvencijsko RF zračenje, opisana je na razumljiv način u 30-minutnoj emisiji BBC-a "Panorama" koja je emitirana 2009. godine. 
 • Sadašnja zaštita ljudi, osobito djece i trudnica nije adekvatna
 • Sva oprema koja emitira RF zračenje uvodi se naglo i bez dokaza da takvo zračenje nije štetno
 • Ugledni znanstvenici (od kojih se neki pojavljuju i u emisiji) upozoravaju na opasnost istog tog zračenja i nužnost hitne revizije postojećih zastarjelih standarda
 • Nužno je dati prednost žičanim vezama kada god je to moguće, a kada se koriste bežične veze potrebno je poduzeti korake da se izloženost svede na minimum

Još jedan izvrstan dokumentarac (znatno duži) nalazi se ovdje.

  Nema komentara:

  Objavi komentar