četvrtak, 14. srpnja 2016.

VAŽNO: Grad Zagreb definirao kriterije postavljanja baznih stanica i graničnu razinu EM polja

Kada se državne vlasti godinama oglušuju na zahtjeve građana i čelnika jedinica lokalne samouprave i ne žele mijenjati zakone po kojima teleoperatori izvore elektromagnetskih polja mogu postavljati 10 metara od stanova i dnevnih, dječjih i spavaćih soba i to bez da se ikoga u okolici antenskog sustava barem obavijesti, sve što preostaje jedinicama lokalne samouprave je definirati vlastite kriterije postavljanja baznih stanica. Primjera je već bilo, a bit će ih još.

U broju 9. od 20. lipnja 2016. Službenog glasnika, grad Zagreb je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana. U članku 23. definirani su kriteriji postavljnja baznih stanica i određena maksimalna granična razina koja se provodi u čitavom području obuhvata.


Iz članka 23. spomenute Odluke
  • Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva.
  • U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana.
  • Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova moguć je i u zonama javne i društvene namjene, osim socijalne, predškolske i školske.
  • Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.
  • Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.
  • Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u st. 4 ovoga članka.
  • Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.
  • Gradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i antenskih prihvata, odredit će se imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

srijeda, 13. srpnja 2016.

Zagreb: Bazna stanica na krovu obiteljske kuće

NEVJEROJATNO: Tele2 (ne)vješto zakamuflirao odašiljač u dimnjak obiteljske kuće bez suglasnosti s građanima
Izvor: Sloboda.hr
Zagreb, 13.7.2016.

Bazna stanica Tele 2 operatera (ne)vješto zakamuflirana u dimnjak osvanula je na zaprepaštenje susjeda na krovu jedne kuće.

Građani Kozari puteva uz pomoć susjeda iz Kozari boka u Zagrebu samoinicijativno su se organizirali u obrani protiv perfidnog nasrtaja teleoperatera i njima naklonjenog hrvatskog zakonodavstva, a povod je postavljanje bazne stanice Tele 2 operatera na obiteljsku kuću u susjedstvu.

Tijekom radova vlasnici kuće susjedima su govorili da postavljaju krovne prozore, kako kažu zabrinuti mještani. Na opće zaprepaštenje i nevjericu umjesto krovnih prozora na toj kući postavljena bazna stanica koja je (ne)vješto zamaskirana u obliku dimnjaka! Vijest se ubrzano proširila cijelim naseljem te je zavladala bojazan zbog ovakvog načina postavljanja skrivenih antena, bez suglasnosti, bez dozvole, bez savjetovanja, bez obavještavanja građana i najbližih susjeda.

„Spontano smo započeli s organiziranjem peticije za uklanjanje navedenog odašiljača i u kratkom roku prikupili preko 1000 potpisa“, kažu ogorčeni susjedi zabrinuti za svoje najmlađe.

Prisustvovali smo na dva sastanka u Mjesnom odboru u Kozari putevima gdje smo izrazili našu zabrinutost i iznijeli stajališta da odašiljač značajno ugrožava zdravlje nas odraslih stanovnika, a pogotovo djece. Kozari putevi su specifično gusto naseljen kvart, s malim parcelama te krovovima koji se najčešće dodiruju ili su udaljeni manje od jednog metra. Također, spomenuta se kuća nalazi manje od 100 metara od škole, vrtića, igrališta i ambulante te je neshvatljivo i nedopustivo što je Ministarstvo zdravlja izdalo suglasnost za postavljanje bazne stanice na navedenoj adresi. U vezi s ovim jasno je da imamo lošiju kvalitetu života u odnosu na stanovnike većine drugih zagrebačkih naselja te da djeca i odrasli imaju značajno više zdravstvenih tegoba i bez ovog odašiljača. Ministarstvo za zaštitu okoliša zahtjeva da se bazne stanice ne stavljaju na područja gdje obitavaju endemske biljne i životinjske vrste. Pitanje je kakvim se to kriterijima vodi Ministarstvo zdravlja kada toliko misli na biljke i životinje, a na zdravlje djece ne. Poznato je da je dječji mozak posebno osjetljiv na elektromagnetska zračenja.

Cijeli članak ovdje.

utorak, 12. srpnja 2016.

Veliki iskorak HAKOM-a: Objavljene interaktivne karte s popisom radijskih postaja i mjerenjima razina elektromagnetskih polja


Objavljeno 8. srpnja 2016.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti danas je objavila dva nova tematska preglednika: "Radijske postaje" i "Mjerenja radijskih postaja" s ciljem, kako navode u priopćenju, dostupnosti i transparentnosti prikupljenih informacija od javnog interesa.


Tematski preglednik "Radijske postaje" sadrži popis svih baznih postaja mobilnih operatora te odašiljača za radiodifuziju (televizija). Do sada je HAKOM u sklopu svojeg portala imao ucrtane samostojeće antenske stupove, ali ne i bazne postaje na krovovima javnih, stambenih i poslovnih zgrada. Od danas, ne samo da je dostupan popis svih baznih postaja već i osnovne tehničke informacije o pojedinom antenskom sustavu (tip instalacije, smjer zračenja, efektivna izračena snaga (ERP) te visina antenskog sustava). Podaci o FM radijskim postajama otprije su dostupni ovdje. Osim vanjskih baznih postaja, dostupni su i podaci o unutarnjim izvorima EMP-a (oni koji su prijavljeni HAKOM-u).

Tematski preglednik "Mjerenja radijskih postaja" sadrži podatke o mjerenjima razina elektromagnetskih polja u okolici postavljenog antenskog sustava. Karta sadrži mjerenja, tj. rezultate koji su u većini slučajeva i do sada bili javno dostupni, ali je preglednost znatno veća budući je snalaženje na karti lakše. Dostupna su i mjerenja novijeg datuma, kao i neka mjerenja iz prijašnjih godina koja nisu bila objavljena na stranici HAKOM-a. U pregledniku su ucrtani i rezultati mjerne kampanje u školama i vrtićima, koja je provedena 2010. godine. Kako HAKOM navodi u priopćenju, u 2016. godini u tijeku je nova mjerna kampanja u školama i vrtićima, a rezultati će biti objavljeni po završetku kampanje.

Hrvatska se sada pridružuje i ostalim državama Europe koje slične podatke javno objavljuju već desetak godina. Ovakav pristup HAKOM-a može se pozdraviti i nazvati velikim iskorakom s konačnim ciljem dostupnosti svih informacija o izvorima EMP-a. Primjerice, u Italiji je mapiranje (i javna objava) podataka o izvorima elektromagnetskih polja zakonska obveza još od 2001. godine. Slovenija takve podatke objavljuje od 2004. godine, a Srbija od 2009. Objavom podataka o izvorima i mjerenjima razina elektromagnetskih polja u Hrvatskoj poboljšat će dostupnost informacija kojih do sada javno gotovo da i nije bilo.

Što se HAKOM-a tiče, posao je izvrsno obavljen, no on ovdje ne završava. Treba tek vidjeti hoće li se preglednici redovito ažurirati i hoće li se dostupnost informacija dodatno unaprjeđivati. Zapadnoeuropske države već nekoliko godina uvode sustave za automatsko mjerenje razina elektromagnetskih polja i objavu rezultata u realnom vremenu. Uz sve veću dostupnost informacija o izvorima EMP-a, za očekivati je manje nezadovoljstva i prosvjeda građana. Jedino je informiranjem stanovništva i unaprjeđivanjem razine zaštite moguće minimalizirati nezadovoljstvo ljudi, koje je, kada je u pitanju postavljanje baznih stanica, veliko budući da RH nema definirane kriterije postavljanja ni obvezu informiranja susjeda i zainteresiranog stanovništva, kao ni jedinica lokalne (područne) samouprave.

Za zaštitu zdravlja u prvom redu nadležno je Ministarstvo zdravlja provođenjem Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14). Uvidom u mjerenja razina elektromagnetskih polja (uzimajući posebno u obzir i izračune za multifrekvencijske izvore) vidljivo je da postoji značajan prostor za uvođenje boljih standarda zaštite građanstva, u prvom redu u prostorima za stanovanje, školama, dječjim vrtićima, bolnicama i domovima za starije, odnosno na mjestima u kojima posebno osjetljiva populacija boravi dulje vrijeme. Smjer kojim je krenuo HAKOM (objavom tematskih preglednika te provođenjem nove mjerne kampanje u školama i vrtićima) može poslužiti kao primjer i ostalim državnim institucijama koje su dužne osigurati informacije od javnog interesa te maksimalnu zaštitu ljudskog zdravlja, posebno uzimajući u obzir načelo predostrožnosti i iskustva drugih država u tom području.

Napomena: Umnožavanje informacija s tematskih preglednika nije dozvoljeno. Sve informacije o izvorima elektromagentskih polja i mjerenjima dostupne su na gornjim poveznicama.

ANSES pozvao na preventivan pristup i reviziju referentnih granica

Francuska Nacionalna agencija za hranu, zaštitu okoliša i medicinu rada i sigurnosti (ANSES) objavila je stručnu procjenu o izloženosti djece elektromagnetskim poljima te o potencijalnim učincima na zdravlje. U svojem zaključku Agencija navodi da djeca mogu biti više izložena od odraslih zbog morfoloških i anatomskih značajki. Agencija je izdala niz preporuka usmjerenih na prilagodbu regulatornih graničnih vrijednosti kako bi se smanjila izloženost djece koja počinje u vrlo ranoj dobi.


ANSES u izvješću navodi da nije moguće zaključiti imaju li RF polja učinke na ponašanje djece, slušne funkcije, razvoj, muški i ženski reproduktivni sustav, imunološki sustav i sustavnu toksičnost ili karcinogen ili teratogeni učinak. Agencija je pronašla mogući učinak izlaganja radiofrekvencijskim poljima na kognitivne funkcije djece (pamćenje, funkcioniranje, pozornost). Agencija upozorava na naglu ekspanziju i korištenje novih tehnologija od najranje dječje dobi, a brojnost i raznolikost mjesta koja djeca posjećuju uzrokuju veću izloženost, posebno od tablet računala, mobilnih telefona te povezanih uređaja.

Agencija smatra nužnim
  • Razmotriti referentne razine izloženosti, kojima je cilj ograničiti izloženost u okolišu kako bi se osiguralo da sigurnosne granice štite zdravlje i sigurnost opće populacije, osobitno djece
  • Preispitati važnost specifične brzine apsorpcije (SAR)
ANSES ponavlja već formuliranu preporuku za smanjenje izloženosti djece korištenjem hands-free setova te zalaganjem za umjereno korištenje uređaja. Agencija predlaže roditeljima poticanje djece na usvajanje razumnog korištenja telefona, izbjegavajući noćno komuniciranje te ograničavanje učestalosti  i trajanje poziva.

četvrtak, 7. srpnja 2016.

Razlozi neslaganja Europskog vijeća i Italije o zaštiti od utjecaja EMP na zdravlje

Prof. dr. Livio Giuliani, tvorac talijanskih standarda zaštite od elektromagnetskih polja objašnjava razloge zbog kojih se Italija 1999. godine (jedina) nije složila s usvajanjem preporuke Vijeća EU 1999/519/EC o granicama izloženosti elektromagnetskim poljima. U visokofrekvencijskom dijelu spektra talijansko ograničenje gustoće snage je 0.1 W/m2, odnosno 1 W/m2. Prvo ograničenje primjenjuje se na prostorima u kojima se ljudi dulje zadržavaju, a drugo na otvorenim područjima gdje se populacija zadržava kraće od 4 sata. Referento ograničenje koje je 1999. godine prihvatila Europska komisija je i do 10 W/m2 za sve prostore na kojima je moguć boravak ljudi.

petak, 1. srpnja 2016.

Na snagu stupio pravilnik za radnike

1. srpnja 2016. na snagu je stupio Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja.

Pravilnik je u svojoj konačnoj i službenoj verziji u cijelosti dostupan ovdje.

"Odašiljač ne ugrožava zdravlje, riječ je o psihološkom aspektu"

Izvor: Glas Slavonije
Susjedi ljutiti: Je li važnije zaraditi ili sačuvati zdravlje?
Osijek, 1. srpnja 2016.

Nije li dovoljno oboljelih od tumora i raznih drugih bolesti, sad će nas još zračiti odašiljač postavljen u našem najbližem susjedstvu! Ovo je samo jedna od primjedbi skupine revoltiranih građana s Juga 2 koji prosvjeduju zbog odašiljača jednog teleoperatera postavljenog na krovu zgrade u Opatijskoj ulici, na kućnim brojevima 29 i 31.

- Provjerite koliko je ljudi oboljelo na Jugu 2, a ovo nije jedini postavljeni odašiljač na zgradama u našem naselju. Od kada je odašiljač postavljen u srijedu, ne smiruju se negativne reakcije mnogih susjeda, s kojima sam razgovarao o tome. Osobno sam protiv postavljanja odašiljača. Koliko čujem, novac koji će suvlasnici stambene zgrade dobiti za ustupanje krova utrošit će se za uređenje pročelja. Pitam se što je važnije: zaraditi pa uljepšati zgradu, ili je važnije sačuvati zdravlje - kaže nam D.D. iz Opatijske.
Cijeli tekst: Glas Slavonije


KOMENTAR

Izjave predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Osijek ne samo da su skandalozne, nego pokazuju i potpuno neznanje i neupućenost u problematiku. Uostalom, to se odmah može vidjeti po prvoj rečenici u kojoj se navodi: Smatram da odašiljači imaju nekakvo zračenje, ali ništa drukčije od onakvoga kakvog već imamo u atmosferi. Dalje, trebalo bi pojasniti što znači efekt kišobrana (termin se inače vrlo često koristi, a nije prikladan za točno opisivanje širenja elektromagnetskih polja antea baznih stanica). To nipošto ne znači da su stanari ispod antene "zaštičeni" od zračenja i da ga ispod antenskog sustava nema (već su razine električnog polja i gustoće snage znatno manje). Najbolje bi  se bilo mjerenjem uvjeriti u postojanost "zračenja" ispod antena. U njegovoj ga okolici ima, ali ne u mjeri pogubnoj za zdravlje i život ljudi - ovu izjavu treba potkrijepiti epidemiološkim studijama. Pojedine studije pronašle su učinke na zdravlje ljudi, a pojedine nisu, ali svakako se ne može konstatirati da zračenje u okolici antenskog sustava nije štetno za zdravlje ljudi. Posebno je skandalozna izjava da se radi o psihološkom aspektu, o strahovanju građana. Takvim se izrečicama čak više ne služe ni teleoperatori koji su godinama tvrdili da je riječ o nocebo efektu. Ako je riječ o psihološkom aspektu, čemu uopće 10000 istraživanja do sada? Čemu klasifikacija Svjetske zdravstvene organizacije o mogućoj karcinogenosti RF polja? I ovdje valja podsjetiti na inicijativu 220 zdravstvenih djelatnika i okolišnih stručnjaka s više od 2000 objavljenih recenziranih znanstvenih radova iz područja utjecaja elektromagnetskih polja, u kojoj se traži znatno bolja zaštita od EM polja (svakako ne zbog psiholoških razloga).