ponedjeljak, 31. srpnja 2017.

Treći prosvjed u Ludbregu, teške optužbe na račun VIPnet-a

FOTO Prosvjednici protiv antene u centru grada: “Ovdje je vrtić i škola, borit ćemo se kao lavovi za sebe i za zdravlje naše djece”


Ludbreg, 31.7.2017.

Zabrinuti građani Ludbrega organizirali su već treći prosvjed u dva mjeseca, a povod im je novopostavljena bazna stanica, odnosno VIP-ova antena, na zgradi u Ulici Augusta Šenoe, u blizini samog središta grada.

Od jučer se provodi i peticija za njeno uklanjanje, a prema riječima organizatorice Ivane Križanić, potpisalo ju je najmanje 300-tinjak ljudi. Ono što ih prvenstveno zabrinjava su zdravstvene posljedice zračenja antene, no tu je i činjenica da neki stanari zgrade na čijem je krovu ona postavljena tvrde da je njihova suglasnost dobivena prijevarom, odnosno da nisu znali što potpisuju. Zbog svega toga već su angažirani odvjetnici i pripremaju se tužbe.

– Cilj našeg prosvjeda je informirati građane o čemu se radi, a mnogo građana iskazalo je zabrinutost posljedicama koje antena nosi. O zdravstvenim posljedicama se mnogo piše i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, no ništa još nije dokazano, ni da utječe negativno ni da ne utječe – pojasnila je Ivana Križanić.

Antena je postavljena prije dva mjeseca, a prosvjednicima smeta i način na koji je to napravljeno. Naime, neki stanari zgrada smatraju da su iskorišteni.

– Neslužbeno smo doznali da se radi o potpisima stanara koji nisu vlasnici stanova. Osim toga, odvjetničko društvo nam je izradilo tužbu jer se radi i o kršenju zakona jer je potpisan ugovor na pet godina, a za tako nešto bi potpisati trebalo 100 posto stanara. U toj zgradi se dosta stanara ne slaže s tim ugovorom, a neki od njih kažu da su i prevareni kod potpisivanja suglasnosti. Ima tu i starijih ljudi kojima je ispričana neka priča, teško čitaju pa nisu ni znali što potpisuju… – priča nam organizatorica, koja priznaje da su to “rekla-kazala” priče, no tužba se temelji na njima.

Više informacija i fotografija potražite na portalu epodravina.hr

petak, 21. srpnja 2017.

Rasulo pravne države: Ministarstvo prvo naredilo uklanjanje bazne stanice, zatim promijenilo mišljenje i prekršilo vlastiti zakon, svi ostali "nisu nadležni"!

Građani i Vijeće MO Luka izgubili bitku za uklanjanje baznih stanica teleoperatera sa krovova zgrada u kvartu

Izvor: Rijeka.hr
Rijeka, 21. 7. 2017.

Dana 28. lipnja 2017. godine zaprimljen je odgovor Ministarstva kulture, Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine, koji predstavlja „točku na i“ u nastojanjima građana i vijećnika MO Luka da se uklone bazne stanice sa krovova zgrada u zoni gradske tržnice, unutar zaštićene urbanističke cjeline.

U listopadu prošle godine na krov zgrade Zagrebačka 15 postavljena je bazna stanica operatera TELE 2 d.o.o. To je bila kap koja je „prelila čašu“ i u prostorijama mjesnog odbora okupila 60-ak revoltiranih i zabrinutih građana. Zagrebačka 15 je zgrada koja pripada stambeno poslovnim zgradama Oberziner-Zampieri (arhitekte Agnoldomenica Pice, 1935.) i predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata međuratne arhitekture u Rijeci. Godinama prije toga, na tzv. Tursku kuću, zgradu s adresom Vatroslava Lisinskog 6, koja je od Zagrebačke 15 udaljena oko 50 metara zračne linije, postavljeni su repetitori drugih operatera, VIP d.o.o i Hrvatski telekom d.d.

Obzirom da su svi ti iznimno veliki repetitori postavljeni tek desetak metara od spavaonica stanara o svemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva i gradske službe. Kako se ovdje radi i o devastaciji kulturnoga dobra, upućen je dopis i Konzervatorskom odjelu u Rijeci, koji je 9. studenog 2016., donio rješenje o uklanjanju baznih stanica u roku od 30 dana. U navedenom roku repetitori nisu uklonjeni, pa je o svemu obaviješteno Ministarstvo kulture, Služba građevinske inspekcije u Rijeci, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Predsjednica i Premijer RH, te članovi Hrvatskog sabora.

Vijeće MO Luka ovim putem želi informirati svoje sugrađane o poduzetim aktivnostima vezanim za problematiku baznih stanica u kvartu, te su u nastavku izdvojeni dijelovi korespondencije s (ne)nadležnim službama i institucijama:

Gradonačelnik, studeni 2016. – „…antenski stup i pripadajuća elektronička komunikacijska oprema, kao i postavljanje antenskog prihvata na postojećim zgradama, može se postavljati bez građevinske dozvole. Dakle, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na postojećoj građevini…“

Građevinska inspekcija, studeni 2016. – „…Utvrđeno je da investitor TELE2 d.o.o. za gradnju bazne stanice na terasi Zagrebačka 15 ima svu dokumentaciju osim ishođenih posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara…“

Ministarstvo zdravstva, studeni 2016. – „…Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja….. Ministarstvo zdravstva izdalo je suglasnost za postavljanje stacioniranog izvora elektromagnetskog polja… Ministarstvo zdravstva nije nadležno za odabir lokacije za postavljanje baznih postaja, te sukladno tome ni za uklanjanje baznih postaja.“

Konzervatorski odjel u Rijeci, 9. studenog 2016. – „…Budući da je bazna stanica postavljena bez odobrenja nadležnog tijela izvršitelj tih radova dužan je u roku 30 dana ukloniti baznu stanicu te za projekt usklađen sa konzervatorskim principima zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje…“ Napomena: dopis s navedenim tekstom Konzervatorski odjel u Rijeci uputio je operaterima: TELE2 d.o.o. (krov Zagrebačke 15), ViP d.o.o. i Hrvatski telekom d.d.(krov tzv. Turske kuće).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, studeni 2016. – „…Obzirom da problematika na koju se ukazuje u navedenoj predstavci ne spada u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, istu Vam dostavljamo na nadležno postupanje.“ (Ministarstvu kulture i Ministarstvu zdravstva)

Ured Predsjednice RH, veljača 2017 – „…Vezano za postupanje nadležnih institucija u predmetu Vaše pritužbe na postavljanje repetitora, Predsjednica Republike očekuje da će konačno rješenje biti doneseno žurno, imajući u punoj mjeri u vidu ustavno pravo na zdravlje (čl. 50. st. 2, čl. 70)…“

Vijeće MO Luka je željelo iskoristiti izmjene i dopune GUP-a kako bi se i tim putem reguliralo postavljanje baznih stanica. Zaprimljen je odgovor:

Grad rijeka, Odjel za urbanizam, ožujak, 2017. – „…Uvjeti postave baznih stanica teleoperatera nisu predmet izmjena i dopuna Plana. Posebni uvjeti intervencija unutar područja zaštićene urbanističke cjeline već su regulirani Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te drugim propisima. Prilikom postave baznih stanica potrebno je ishoditi prethodne uvjete/odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, ali nije potrebno ishođenje akata kojim se dozvoljava građenje.“

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ožujak 2017. – „…nije nadležno za izdavanje dozvola za građenje, postavljanje i uporabu baznih postaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama operatora pokretnih komunikacija, kao ni za njihovo uklanjanje i/ili gašenje….“

Konzervatorski odjel u Rijeci, travanj 2017. – mijenja mišljenja u odnosu na 9. studenog 2016., a zaprimljen dopis u cijelosti se može pogledati ovdje.


Vijeće MO Luka se još u prosincu 2016. obratilo i Ministarstvu kulture, Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine pozivajući se na nalog riječkog Konzervatorskog odjela da se bazne stanice uklone, te zahtijevalo inspekcijski nadzor radi bespravnog postavljanja istih. Kako do lipnja 2017. godine nije zaprimljen nikakav odgovor navedene Službe, Vijeće je, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zatražilo informaciju o postupanju.

U nastavku se može pogledati zaprimljen odgovor Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine od 28. lipnja 2017. godine.


Na svojoj 33. sjednici od 19. srpnja 2017. godine, vijećnici MO Luka su zaključili da su iscrpili sve zakonske mogućnosti kod službi od lokane do državne razine, nažalost bez rezultata.

ponedjeljak, 17. srpnja 2017.

Ludbrežani (opet) prosvjeduju protiv bazne stanice VIPneta

Izvor: evarazdin.hr

Već drugi puta stanovnici Šenoine ulice u Ludbregu održali su mirni prosvjed protiv bazne postaje
VIPneta koja je postavljena na jednu od zgrada u njihovoj ulici.

U toj i okolnim ulicama živi oko tisuću stanovnika. Blizu je dječji vrtić i škola, a stanovnici se boje kako bi ova bazna stanica mogla ozbiljno utjecati na njihovo zdravlje. Prema njihovim riječima, za postavljanje stanice nisu ni znali sve do dana kada se jednog jutra pojavila na krovu zgrade.

- Već ovaj tjedan podići ćemo tužbu da se ova stanica ukloni i da se poništi taj ugovor prema kojem ona stoji na krovu ove zgrade.- rekao je Božo Kovačić, jedan od stanara te napominje kako potpisi za postavljanje antene nisu bili u redu.

Kako tvrde stanari okolnih zgrada, 50 posto stanara dotične zgrade na kojoj je antena je trebalo potpisati suglasnost za njezino postavljanje, ali stanari nisu niti znali što potpisuju te da potpisi nisu skupljeni na legalan način.

Pročitajte cijeli tekst.

petak, 14. srpnja 2017.

Tribunj: VIP prekršio prostorni plan, građani pozvani na prosvjed


Poštovani građani i gosti Općine Tribunj,

Obzirom na veliku uznemirenost građana koju je uzrokovalo jučerašnje postavljanje bazne stanice mobilnog operatera na privatnoj parceli na području Općine Tribunj dužni smo Vas izvjestiti sljedeće.

Općina Tribunj 11. srpnja 2017. u jutranjim satima dobila je od građana obavijest kako se u negrađevinskom području naselja, točnije na lokaciji u „Mišjoj dragi“, odvijaju zemljani građevinski radovi nepoznatog investitora. Po dojavi građana, službe Općine Tribunj izašle su na teren, te je neposrednim zapažanjem zaključeno kako su na parceli u privatnom vlasništvu izvedeni radovi uređenja terena i postavljanja gromobranske zaštite. Kako na terenu nije zatečen izvođać ni investitor ostalo je nejasno u koju svrhu su radovi izvođeni.

Nešto kasnije istog dana, Općina Tribunj zaprimila je obavijest Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije (KLASA: 361-03/17-07/000184, URBROJ: 2182/1-16-17-0003 od 07. srpnja 2017.), o prijavljenom početku gradnje, a kojeg je podnio investitor Vipnet - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1, OIB 29524210204, a temeljem članka 131. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13 i 20/17) i odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („NN“ 79/14, 41/15 i 75/15). U obavijesti se navodi kako će se predmetni radovi izvoditi na kč.br. 1000/1 i 1000/2 k.o. Tribunj (Tribunj), sukladno glavnom projektu oznake T.D. 02/06/17-GP, izrađen od tvrtke „Panel“ d.o.o. Split.

Po dobivenoj obavijesti Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj odmah obavještava nadležni Upravni odjel za prostorno i uređenje i gradnju, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Građevinsku inspekciju Šibenik, kako predmetna lokacija na kojoj se namjeravaju izvoditi radovi (postaviti bazna stanica), nije sukladna odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tribunj te se traži žurno provođenje nadzora nad izdanim aktima za gradnju.

Nadalje, dana 12. srpnja 2017., tijekom popodnvnih sati građani obavještavaju kako je u tijeku postavljanje bazne stanice na predmetnoj lokaciji. Po dobivenoj obavijesti općinske službe odmah izlaze na teren na kojem zatiću radnike na postavljanju bazne stanice. Iako je zatražena obustava radova, ovlaštena osoba naručitelja traži da se napusti privatna parcela.

Bazna stanica postavljena je bez odobrenja ili bilo kojeg drugog dokumenta Općine Tribunj, niti je Općina Tribunj na bilo koji način obaviještena kako je u tijeku ishođenje akata o građenju iste. Općina Tribunj dobila je samo obavijest, odnosno prijavu početka građenja nadležnog županijskog ureda.

Općina Tribunj poduzeti će sve pravne radnje u svrhu zaštite interesa svojih stanovnika, a posebice uzimajući u obzir činjenicu da je bazna stanica postavljena na rubu građevinskog područja naselja.

Građane molimo da se suzdrže od bilo kakvog oblika protupravnog ponašanja, a svoje nezadovljstvo mogu izraziti mirnim prosvjedom na javnoj površini sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

NAČELNIK
Marko Grubelić, mag.oecc.


ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

Izloženost ljudi elektromagnetskim poljima

Prezentacija "Izloženost ljudi neionizirajućim elektromagnetskim poljima" prof. dr. sc. Dragana Poljaka, profesora za Zavodu za elektroniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, održana u ožujku u Splitu.
Kliknite na sliku poviše za otvaranje
prezentacije