utorak, 30. lipnja 2015.

Ministarstvo zdravlja ignorira i pučku pravobraniteljicu: HUZEZ informirao eurozastupnike o kršenju direktive, netransparentnostima i praksi postavljanja baznih stanica u Hrvatskoj

Ignoriraju svih: Ministarstvo zdravlja
ne odustaje od novog pravilnika
u kojem su granice zračenja značajno
povećane
HUZEZ je dopisom obavijestio sve hrvatske europarlamentarce o prijavi EK Ministarstva zdravlja RH zbog kršenja Direktive 2013/35/EU.

U istom dopisu EU parlamentarcima su prezentirane činjenice o neusklađenosti legislative po kojoj se se postavljaju bazne stanice mobilnih operatera u Hrvatskoj s pozitivnom praksom drugih zemalja EU.

Skrenuta je pozornost na netransparentnost i nedostupnost relevantnih informacija o procjenjenim i izmjerenim razinama zračenja pojedinih izvora, na nemogućnost utjecaja lokalne zajednice i organa lokalne uprave na izbor lokacija baznih stanica, kao i na ne provođenje edukacijskih i informacijskih kampanji podizanja svijesti građana o mogućim rizicima prekomjerne izloženosti elektromagnetskom zračenju, koje se predlažu i traže u više rezolucija EU parlamenta.

Pročitajte dopis EU parlamentarcima na linku

utorak, 23. lipnja 2015.

'Zračit će nam djecu, i to sa zgrade policije'

Vodice, 2015.
Foto: HUZEZ interaktivna karta
Prema hrvatskim zakonima, operateri ne trebaju građevinske i lokacijske dozvole za bazne stanice, usklađivanje s GUP-om i prostornim planovima, konzultacije s lokalnom upravom, suglasnost susjeda, javne rasprave o odabiru lokacija antena te studije utjecaja na okoliš. Potrebne su im tek uporabne dozvole (uz glavni projekt) koju izdaje Odjel za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja. U gotovo svakom gradu i mjestu gdje se na ovaj način postavljaju antene, potpisuju se peticije, ljudi negoduju, lokalne zajednice spremne su pomoći, ali su nemoćne. Operateri ne prihvaćaju mišljenja i zahtjeve svojih korisnika, a država, koja operaterima omogućuje ono što im nije dopušteno u niti jednoj zemlji članici EU, a osobito ne u zemljama iz kojih dolaze, zatvara oči uz riječi - sve je po Zakonu!Tekst iz Slobodne Dalmacije, 2012. godina

Vodice, 14.10.2012. - Stanovnici vodičkih gradskih predjela Stablinci i Rutke, njih 207, potpisali su peticiju kojom se žestoko protive izgradnji i postavljanju baznih antenskih stanica mobilnih operatera VIP-a i T-Mobilea na zgradu Policijske postaje u Vodicama, koja se nalazi u građevinskoj zoni i u neposrednoj blizini kuća.

- Smatramo da će elektromagnetsko zračenje navedenih postaja štetno utjecati na zdravlje stanara, napose djece, te zaposlenika Policijske postaje Vodice, ističu u peticiji koju su uputili načelniku Policijske uprave šibensko-kninske Ivici Kostaniću, ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću te načelniku Sektora za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju Luki Ljubičiću.

U svijetu se, kažu potpisnici peticije, provode istraživanja, ali još nije dokazano u kojoj je mjeri takvo zračenje štetno za zdravlje ljudi i kakve posljedice nastaju. No, nedvojbeno je utvrđeno, ističu, da izaziva određene zdravstvene probleme.

Zbog toga peticijom traže da se obustavi provedba ovog projekta, da se poštuje pravni poredak RH i Prostorni plan uređenja Grada Vodica čijim je odredbama (čl. 106. st. 1) propisano da se bazne postaje pokretnih TK mreža postavljaju izvan građevinskih zona. SEnD Smatramo da je sramotno upravo to što se za nezakonito postavljanje spomenute opreme koristi zgrada Policijske postaje Vodice jer su osnovne zadaće policije zaštita života i prava građana te zakona RH - poručuju revoltirani Vodičani.

Suglasnosti i procjena zračenja

Na naš upit upućen Policijskoj upravi šibensko-kninskoj dobili smo očitovanje glasnogovornika MUP-a Duška Miljuša koji potvrđuje da je MUP sklopio sporazum s oba mobilna operatera (VIP i T-Mobile) o zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture, na temelju kojeg su operateri podnijeli zahtjev za postavljanje baznih stanica na objekt PP-a Vodice i zatražili suglasnost PU šibensko-kninske.

Suglasnost za postavljanje uređaja dobili su od Uprave za razvoj, opremanje i tehničku potporu jer je utvrđeno, navodi Miljuš, da bazne stanice neće ometati MUP-ov radio-komunikacijski sustav.

No, kako je zaprimljena peticija djelatnika PP-a Vodice i stanara okolnog područja, kaže glasnogovornik MUP-a, upućen je dopis PU s dodatnim pojašnjenjem oko zakonskih uvjeta za postavljanje baznih postaja, zakonom propisane dozvoljene razine elektromagnetskog zračenja te obveze operatera da izrade proračun procjena zračenja prije postavljanja uređaja, a nakon provedbe projekta angažiraju neovisne ovlaštene tvrtke za novo mjerenje.

Šibenska PU je nakon toga dala suglasnost uz uvjet da se najmanje dvaput kontrolira zračenje. Pitanje je, međutim, tko će i u kojim intervalima kontrolirati razinu zračenja i hoće li o rezultatima mjerenja biti informirana (zainteresirana) javnost i građani.

nedjelja, 21. lipnja 2015.

Odbor kanadskog parlamenta pozvao na zaštitu osjetljivih skupina od EM zračenja

Stalni odbor za zdravstvo u kanadskom parlamentu izdao je izvješće o radiofrekvencijskom elektromagnetskom zračenju i zdravlju. Odbor je održao javnu raspravu u vezi s kanadskim Sigurnosnim kodom 6, preporučenim granicama sigurne izloženosti ljudi RF zračenju u Kanadi.

Odbor za zdravstvo izrazio je zabrinutost oko zračenja u školama zbog korištenja Wi-Fi tehnologije. Odbor smatra da je potrebna bolja zaštita ranjivih populacija, kao što su trudnice, dojenčad i djeca, te osobe s elektromagnetskom preosjetljivosti (EHS).

Većina podnesaka preporučuje smanjenje granice izloženosti RF zračenju, a kao primjeri navode se Kina, Italija, Rusija i Švicarska. Odbor je također preporučio prihvaćanje ALARA načela.

S tim u vezi, odbor je u svojem podnesku izdao dvanaest smjernica o kojima će se raspravljati u kanadskom parlamentu. Između ostalog, traži se ispitivanje metoda prikupljanja podataka o korištenju bežičnih uređaja i veza s karcinomom, posvećivanje veće pažnje osobama koje su elektromagnetski preosjetljive; financiranje istraživanja i testiranja osoba koje sumnjaju na EHS; obrazovanje liječnika o EHS-u; osnivanje sustava kojem će Kanađani prijavljivati potencijalne nuspojave radiofrekvencijskih polja; razvijanje kampanja svijesti koje se odnose na sigurno korištenje tehnologije kao što su mobilni telefoni i bežični pristup internetu; sveobuhvatan pregled postojeće literature koja se odnosi na radiofrekvencijska elektromagnetska polja i karcinogenost te druge moguće štetne učinke; razmatranje mjera politike u vezi s prodajom uređaja koji emitiraju zračenje djeci mlađoj od 14 godina, kako bi se osiguralo da su svijesni zdravstvenih rizika i kako ih se može izbjeći.

"Odbor je suglasan da su potencijalni rizici izloženosti RF poljima ozbiljan javnozdravstveni problem, koji treba pozornost Kanađana, tako da oni posjeduju znanje za odgovorno korištenje bežičnih uređaja", navodi se u izvješću, kojeg možete pročitati OVDJE.

četvrtak, 18. lipnja 2015.

Primjer "posebne brige" za djecu i mlade u "područjima povećane osjetljivosti"

U sljedećim videozapisima pogledajte kako Republika Hrvatska štiti ranjive skupine, poput djece i mladih od elektromagnetskog zračenja.
Inače, ove bazne stanice, prema navodima autora, ranije nisu bile skrivene. Nakon žalbi građana, operateri su ih "uklopili u okoliš". Jer ipak, posebna briga vodi se o estetici!

ZADAR
Snimke: 2014. godinapetak, 12. lipnja 2015.

Hrvatska istraživanja o utjecaju mikrovalnog zračenja

Niti hrvatski istraživači nisu propustili da se pozabave ovim problemima. U nastavku je lista projekata i radova koji su napisani, iako negdje radovi zbog objave nisu preneseni u cijelosti. S obzirom da su navedena područja radova te autori, lako ih možete pronaći i kontaktirati ako imate više pitanja. 


RADOVI, ČLANCI I DRUGE OBJAVE

2014.
Elektromagnetski smog i učinci na žive sustave
Autor: Ivančica Trošić

Jedna od možda najvećih prijetnji čovječanstvu danas je elektromagnetsko zagađenje u okolišu. Opasnost je tim veća što ga ljudi nisu svijesni, a negativne posljedice se mogu manifestirati tek nakom dužeg perioda izloženosti. Osim toga, negativni učinci elektromagnetskog zagađenja se ne prepoznaju kao takvi nego se najčešće dovode u vezu s drugim čimbenicima kao što su stres, nasljedne osobine ili prehrana. Službena medicina predvođena Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) umanjuje opasnosti od korištenja aparature koju pogoni neionizirajuće zračenje, iako raste broj sve težih oboljenja i to kod sve mlađe populacije. Smatra se da je svako umjetno stvoreno elektromagnetsko zračenje po svojoj prirodi štetno za žive, uravnotežene bio-energetske jedinke. Uređaji bežičnog komunikacijskog sustava koriste radiofrekvencijsko- mikrovalni pojas elektromagnetskog spektra. Valovi prodiru duboko u organizam gdje su sposobni izazvati štetu u koherentnom odnosu s domaćinovim unutarnjim elektromagnetskm poljem. U svojoj naravi, neionizirajuće elektromagnetsko polje je pojava koja se opisuje s transverzalnim vektorima električnog i magnetskog polja, te manje poznatog skalarnog polja. Svaki živi organizam ima odlike skalarnog prijemnika i odašiljača. Dokazano je da se interakcija tih suptilnih unutarnjih i dolazećih energija odvija na molekularnoj razini uzrokujući disbalans u staničnim procesima. Stoga je opravdano postaviti pitanje zašto službene organizacije koje brinu za javno zdravstvo i dalje dovode u sumnju da elektromagnetska radiofrekventna i mikrovalna zračenja ispod razine definiranih međunarodnih važećih limita imaju biološki učinak na žive organizme. Unatoč stajalištu World Health Organization (WHO) kako „..ne postoje konzistentni dokazi za štetne zdravstvene efekte kod izloženosti zračenju koje su ispod međunarodnih propisa“, Food and Drug Admistration (FDA) da "..ne postoji dokaz koji vezuje upotrebu mobitela s povećanim rizikom od tumora mozga" i Health Canada (HC) da "..ne postoji konačan dokaz za dugotrajni ili kumulativni zdravstveni rizik uslijed izlaganja radiofrekventnom zračenju niskog intenziteta" bit će predočeni suprotni dokazi.2014.
Cell oxidation-reduction imbalance after modulated radiofrequency radiation
Autori: Marjanovic, Ana Marija; Pavicic, Ivan; Trosic, Ivancica

Abstract Aim of this study was to evaluate an influence of modulated radiofrequency field (RF) of 1800 MHz, strength of 30 V/m on oxidation-reduction processes within the cell. The assigned RF field was generated within Gigahertz Transversal Electromagnetic Mode cell equipped by signal generator, modulator, and amplifier. Cell line V79, was irradiated for 10, 30, and 60 min, specific absorption rate was calculated to be 1.6 W/kg. Cell metabolic activity and viability was determined by MTT assay. In order to define total protein content, colorimetric method was used. Concentration of oxidised proteins was evaluated by enzyme-linked immunosorbent assay. Reactive oxygen species (ROS) marked with fluorescent probe 2', 7'-dichlorofluorescin diacetate were measured by means of plate reader device. In comparison with control cell samples, metabolic activity and total protein content in exposed cells did not differ significantly. Concentrations of carbonyl derivates, a product of protein oxidation, insignificantly but continuously increase with duration of exposure. In exposed samples, ROS level significantly (p < 0.05) increased after 10 min of exposure. Decrease in ROS level was observed after 30-min treatment indicating antioxidant defence mechanism activation. In conclusion, under the given laboratory conditions, modulated RF radiation might cause impairment in cell oxidation-reduction equilibrium within the growing cells.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25119294

2012
Non-thermal biomarkers of exposure to radiofrequency/microwave radiation., 
Trošić I, Pavičić I, Marjanović AM, Bušljeta I., 2012

We have found that RF/MW radiation disturbs cell proliferation and leads to cell differentiation in the bone marrow, which is reflected in the peripheral blood of rats. Repeated RF/MW radiation can also temporarily disrupt melatonin turnover. The observed changes seem to be a sign of adaptation to stress caused by irradiation rather than of malfunction. The article looks further into the basic mechanisms of RF/MW biological action, including cell growth parameters, colony-forming ability, viability, and the polar and apolar protein cytoskeleton structures. The observed reversible cell changes significantly obstructed cell growth.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22548854

Biological indicators in response to radiofrequency/microwave exposure
Marjanović AM, Pavičić I, Trošić I. 2012 Sep

Since nonthermal biological effects and mechanisms of RF/MW radiation are still uncertain, laboratory studies on animal models, tissues, cells, and cell free system are of extraordinary importance in bioelectromagnetic Research. One of the plausible mechanisms is connected with generation of reactive oxygen species (ROS). Depending on concentration, ROS can have both beneficial and deleterious effects. Positive effects are connected with cell signalling, defence against infectious agents, and proliferative cell ability. On the other hand, excessive production, which overloads antioxidant defence mechanism, leads to cellular damage with serious potential for disease development. ROS concentration increase within the cell caused by RF/MW radiation seems to be a biologically relevant hypothesis to give clear insight into the RF/MW action at non-thermal level of radiation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23152390

2011
Effect of electromagnetic radiofrequency radiation on the rats’ brain, liver and kidney cells measured by comet assay., 
Trosić I, Pavicić I, Milković-Kraus S, Mladinić M, Zeljezić D., 2011 Dec

The goal of study was to evaluate DNA damage in rat’s renal, liver and brain cells after in vivo exposure to radiofrequency/microwave (Rf/Mw) radiation of cellular phone frequencies range. To determine DNA damage, a single cell gel electrophoresis/comet assay was used. Wistar rats (male, 12 week old, approximate body weight 350 g) (N = 9) were exposed to the carrier frequency of 915 MHz with Global System Mobile signal modulation (GSM), power density of 2.4 W/m2, whole body average specific absorption rate SAR of 0.6 W/kg. The results of this study suggest that, under the experimental conditions applied, repeated 915 MHz irradiation could be a cause of DNA breaks in renal and liver cells, but not affect the cell genome at the higher extent compared to the basal damage.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397269

2010.
Stručni rad:  Djelovanje radiofrekvencijskog pojasa neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja na razini stanice

Ivančica Trošić ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
Ivan Pavičić ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
Ivana Bušljeta ; Belupo d.d., Zagreb, Hrvatska
Mirjana Mataušić-Pišl ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska
Sanja Milković-Kraus ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Svrha rada je procjena biološkog djelovanja zračenja radiofrekvencijskog (RF) pojasa visokih frekvencija niskog intenziteta na stanične makromolekularne strukture; DNA te mikrotubularna, aktinska i vimentinska vlakna citoskeleta u kontroliranim uvjetima. U istraživanju su korištena dva pokusna modela, životinjski i stanice u kulturi. Štakori (n=40) podijeljeni su u 4 podskupine kako bi svaka za sebe bila zračena. Prva podskupina zračena je 4 h, druga 16 h, treća 30 h i četvrta 60 h. Životinje su žrtvovane 2., 8., 15. i 30. dana pokusa. U istraživanje je bila uključena i kontrolna skupina (n=24). Štakori su podvrgnuti RF zračenju frekvencije 2450 MHz i prosječne gustoće snage elektromagnetskog zračenja 7,5 mW cm-2 (specifične apsorbirana snaga – SAR = 1,25 W kg-1). Stanični uzorci linije V79 izlagani su 1 h, 2 h i 3 h RF zračenju frekvencije 915 MHz, jakosti električnog polja 10 V m-1 (SAR = 0,2 W kg-1). U istraživanju je proveden mikronukleusni test na stanicama in vivo i in vitro. U prvoj fazi istraživanja in vivo nađeno je značajno povišenje broja polikromatskih eritrocita s mikronukleusom (MN) u perifernoj krvi štakora nakon osam tretmana zračenja po dva sata svaki. Genotoksičnost RF zračenja istražena je izlaganjem trajne kulture V79 stanica kontroliranim uvjetima zračenja u istom RF pojasu elektromagnetskog spektra. In vitro studija je pokazala da je značajno povišenje broja stanica s MN i oštećenje polarnih proteinskih vlakana mikrotubula i aktina povezano s duljinom izloženosti zračenju (p<0,05). Naša su istraživanja potvrdila i u in vivo i u in vitro pokusnim uvjetima mogućnost nepoželjnih učinaka radiofrekvencijskih polja na razini polarnih makromolekularnih struktura u stanicama.

2009.
Disturbance of cell proliferation in response to mobile phone frequency radiation. 
Trosić I, Pavicić I. 2009 Mar

In comparison to the controls, cell proliferation declined in cells exposed for three hours 72 h after irradiation (p < 0.05).Microtubule structure was clearly altered immediately after three hours of irradiation (p < 0.05). The mitotic index in RF/MW-exposed cells did not differ from negative controls. However, even if exposure did not affect the number of dividing cells, it may have slowed down cell division kinetics as a consequence of microtubule impairment immediately after exposure.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19329382

2008.
In vitro testing of cellular response to ultra high frequency electromagnetic field radiation, 
Pavicic I, Trosic I., 2008 Aug

Cell samples were exposed to a 935 MHz continuous wave frequency field for 1, 2, and 3 h. The structure of microtubule proteins has been determined using the immunocytochemical method. Cell growth was determined by cell counts for each hour of exposure during five post-exposure days. Negative- and positive-cell controls were included into the experimental procedure. In comparison with control cells, the microtubule structure clearly altered after 3h of irradiation (p<0.05). Significantly decreased growth was noted in cells exposed for 3h three days after irradiation (p<0.05). It seems that the 935 MHz, low-level UHF radiation affects microtubule proteins, which consequently may obstruct cell growth.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18513921

2007.
Effects of radiofrequency electromagnetic fields on mammalian spermatogenesis, 
Susa M, Pavicić I. 2007 Dec

The effects of radiofrequencies on reproductive health and consequences for the offspring are still mainly unknown. A number of in vivo and in vitro studies indicated that RF fields could interact with charged intracellular macromolecular structures. Results of several laboratory studies on animal models showed how the RF fields could affect the mammalian reproductive system and sperm cells. Inasmuch as, in normal physiological conditions spermatogenesis is a balanced process of division, maturation and storage of cells, it is particularly vulnerable to the chemical and physical environmental stimuli. Especially sensitive could be the cytoskeleton, composed of charged proteins; actin, intermedial filaments and
microtubules. Cytoskeleton is a functional and structural part of the cell that has important role in the sperm motility, and is actively involved in the morphologic changes that occur during mammalian spermiogenesis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18063530

2004.
Impact of radiofrequency/microwave radiation on cell and cytoskeleton structure, 
Pavicić I., 2004 Nov

A number of in vitro studies have attempted to see whether permissible levels of RF/MW affect the cell membrane, gene transcription, apoptosis, and whether they induce stress. However, the effect of RF/MW on the cytoskeleton, one of the most important cell structures, remains unknown. Cytoskeleton is a functional and structural part of the cell, composed of actin, intermedial filaments and microtubules.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15584559

PROJEKTI

2007. - 
Biološki pokazatelji djelovanja elektromagnetskog neionizirajućeg zračenja

Elektromagnetsko neionizirajuće zračenje (EM) mikrovalnog pojasa (MW) frekvencija od 300 MHz do 3000 MHz jedan je od rastućih i najčešćih fizikalnih polutanata današnjice. Usporedno raste zabrinutost zbog štetnih zdravstvenih učinaka posredovanih interakcijom mikrovalnih EM polja i životnih procesa. Ovisno o snazi polja, frekvenciji, modulaciji i duljini izloženosti, mikrovalno zračenje se apsorbira i odražava na molekularnoj razini kao promjena vibracijske energije ili zagrijavanje. Do sada objavljene studije o opasnosti od mikrovalnog zračenja za živu jedinku pokazuju i pozitivne i negativne rezultate. Nađeni učinci upućuju na promjene u učinkovitosti stanične membrane, metabolizmu kalcija, međustaničnoj komunikaciji, proliferaciji i diferencijaciji stanica, aktivaciji proto-onkogena i proteina stresnog odgovora te smrti stanica. Uz genotoksični govori se i o neurodegenaritivnom potencijalu mikrovalnog zračenja. U području bioelektromagnetizma istraživanja treba usmjeriti na prepoznavanje pokazatelja osjetljivosti ciljnog sustava na izloženost MW poljima netermalnih razina. Složenim pristupom koji uključuje bazične pokusne modele, kulturu stanica i životinjski model, istraživati će se pokazatelji osjetljivosti biološkog sustava na zračenje, te biološki pokazatelji učinka mikrovalnog zračenja niskog intenziteta. Očekuje se da bi istraživanje moglo rezultirati pokazateljima mogućeg štetnog djelovanja mikrovalnog zračenja niskog intenziteta in vivo. In vitro će se proučavati mehanizam djelovanja MW zračenja na staničnoj i unutarstaničnoj razini korištenjem kontinuiranih staničnih kultura. Pratiti će se učinak na preživljenje, diobenu sposobnost, sposobnost klonalnog rasta, te na makromolekularne strukture i proteine staničnog kostura; mikrotubulna, intermedijarna i aktinska vlakna. Rezultati bi trebali dati odrednice za istraživanja in vivo, kojima će se odrediti ciljne stanice za ustroj primarne kulture osjetljive na odabrano zračenje. Odgovarajućim metodološkim pristupom i uporabom primarne kulture moguće je odrediti biološke pokazatelje netermalnih učinaka MW zračenja in vivo. Učinci koji pokazuju fizikalne i kemijske promjene na razini molekula, stanica ili tkiva mogu narušiti homeostazu i potaknuti odgovor cjelokupnog organizma na neprirodno mikrovalno zračenje.


2002. - 2006.
Biomedicinski učinci radiofrekventnog mikrovalnog zračenja 
Voditelj: Ivančica Trošić (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.))

(HR) Korištenje emitera elektromagnetska zračenja širi se u industriji, medicini, prometu i kućanstvu. Opća izloženost radiofrekventnom mikrovalnom zračenju prijeti iz elektroenergetskih i RTV mreža, radarskih, telekomunikacijskih, medicinskih, kućanskih uređaja. Mehanizam djelovanja neionizirajućeg zračenja na biološki sustav nije poznat. Cjelovit uvid u učinke zračenja moguće je dobiti ozračivanjem životinja, a mehanizam djelovanja na kulturi stanica. Rezultati dosadašnjeg istraživanja ukazuju da mikrovalovi (RF/MW) u određenim vremenskim intervalima, u štakora imaju učinak na perifernu krv, padom broja limfocita i porastom broja eritrocita, na koštanu srž inhibicijom limfocitopoeze, a u plućima stimuliraju mukocilijarni klirens čestica uz pojavu višejezgrenih fagocita.
http://mimi.imi.hr/projekti.php?id=1&project=55&lan=HR


Izvori:

nedjelja, 7. lipnja 2015.

15 godina od usvajanja Salzburške deklaracije

Prije točno 15 godina, 8. lipnja 2000. godine, usvojena je Salzburška rezolucija o  baznim stanicama mobilne telekomunikacijske mreže. Ovom rezolucijom uređen je odnos operatera, vlasti i građana po pitanju postavljanja baznih stanica, te su značajno smanjene razine zračenja na minimalne potrebne za funkcioniranje mreže.

Salzburška rezolucija o baznim stanicama mobilne telekomunikacijske mreže

1. Bazne stanice trebale bi se postavljati i puštati u funkciju samo na temelju posebnih odobrenja. Davanju odobrenja trebale bi prethoditi sljedeće radnje:

• informiranje i aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva
• utvrđivanje alternativnih lokacija za postavljanje baznih stanica
• zaštita zdravlja i kvalitete života
• zaštita krajolika i izgleda naselja
• izračunavanje i mjerenje zračenja
• analiza postojećih izvora visokofrekventnog elektromagnetskog zračenja
• stalna inspekcija i nadzor nakon postavljanja baznih stanica

2. Preporuča se da se na razini vlade uspostavi baza podataka u koju će se pohranjivati podaci o baznim stanicama i njihovom zračenju.

3. Preporuča se da postojeće i nove bazne stanica koriste tehnologiju koja osigurava najmanju moguću izloženost zračenju ta da se pri planiranju novih baznih stanica osigura najniža moguća izloženost zračenju na mjestima gdje se ljudi zadržavaju kroz duži vremenski period, u skladu s posebnim smjernicama za zaštitu zdravlja.

4. Trenutačno je teško procijeniti kako različiti intenzitet elektromagnetskog zračenja utječe na njegove biološke učinke. Ne može se sa sigurnošću utvrditi najniža razina zračenja koje ne utječu na zdravlje ljudi.

Teško je sa sigurnošću utvrditi dozvoljenu razinu izloženosti zračenju i postojeće preporuke treba smatrati preliminarnima. Preporučena granica za ukupnu izloženost visokofrekventnom elektromagnetskom zračenju je 100 mW/m2 (10 µW/cm2).

Za zaštitu javnog zdravlja, preliminarno se preporučuju granice izloženosti visokofrekventnom elektromagnetskom zračenju iz izvora kao što su GSM bazne stanice od 1 mW/m2 (0.1 µW/cm2). |

Izvor na hrvatskom

Grad Salzburg te istoimena regija primjer su suradnje svih zainteresiranih strana, te istovremeno vodilja i drugim gradovima i državama u svijetu koje se sve češće odlučuju na slične poteze. Nešto manje od dvadesetak godina od početka razvoja mobilne telekomunikacijske mreže i infrastrukture, hrvatski građani i dalje nemaju pravo na informaciju niti ih se išta pita o postavljanju antena u njihovom susjedstvu. Ne pita se niti lokalne vlasti. Operateri imaju iznimnu privilegiju odabira lokacija, često time narušavajući izgled krajolika, te nerijetko direktno ugrožavajući živote ljudi kojima neposredno uz domove izniknu bazne stanice i to doslovno preko noći, bez da ih se išta pita. I sve to uz znatno veće dopuštene granice zračenja od brojnih europskih zemalja, što je osobito pogoršano novim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Treba istaknuti da su glavni krivci za takvo stanje nadležna ministarstva zdravlja i graditeljstva, koja se vode isključivo interesom operatera, te im omogućuju ono što im nije dozvoljeno u niti jednoj zemlji EU, pa čak ni u regiji.

Jesu li granice zračenja u Salzburgu uistinu tako niske i funkcionira li mobilna mreža? Što su preduvjeti za postavljanje baznih stanica i koja je uloga građana i liječnika u cijeloj priči?
Prilog Nove TV, emisija Provjereno, 2011.Više o odrednicama Salzburške deklaracije:

Salzburg Resolution on Mobile Phone Base Stations and Persons already signed
Endorsement of the Salzburg Resolution
Press Releases
Proceedings Papercopy
Proceedings Online
Electronic Supplement to the Proceedings
Further information on EMF and Health

četvrtak, 4. lipnja 2015.

Što su načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti i primjenjuju li se u Hrvatskoj?

Načelo predostrožnosti

Početkom 2000. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je usvajanje načela predostrožnosti, kada je riječ o elektromagnetskom zračenju. Prema WHO-u, "princip predostrožnosti" je "Politika upravljanja rizicima koja se primjenjuje u uvjetima s visokim stupnjem znanstvene nesigurnosti, što odražava potrebu za poduzimanjem mjera za potencijalno ozbiljan rizik, ne čekajući rezultate znanstvenih istraživanja." Skraćeno, kada postoje bilo kakve indicije potencijalnih pojava, pa i ako se u tom trenutku ne može potvrditi njihova povezanost, bolje je pokrenuti akcije kontrole nego preuzeti rizik nečinjenja.

Konkretno, kada je riječ o elektromagnetskom zračenju mobilnih uređaja, predostrožnost uključuje izbjegavanje duljih razgovora (više od nekoliko minuta), držanja mobitela u džepu i općenito uz tijelo, potiče se na korištenje slušalica, isključivanje ili udaljavanje uređaja noću, komunikaciju SMS-om, izbjegavanje razgovora kada je signal slab, ograničavanje uporabe djeci...

Trebalo bi usvojiti maksimalne standarde izlaganja RF poljima, odrediti minimalnu udaljenost baznih stanica od ljudi te informirati ljude o pravilnom korištenju uređaja koji emitiraju mikrovalno zračenje.

Najbitnije odrednice načela predostrožnosti:
  • Poduzimanje radnji s ciljem sprječavanja štete uslijed znanstvene nesigurnosti
  • Istraživanje alternative, uključujući alternativu "nema potrebnih aktivnosti"
  • Istraživanje svih aspekata i učinaka na okoliš i zdravlje koje se može dogoditi tijekom vremena
  • Sudjelovanje zainteresirane javnosti u donošenju odluka

Citat iz Deklaracije UN-a o okolišu, Rio de Janeiro, 1992.

S ciljem zaštite okoliša, države će, u skladu sa svojim mogućnostima, široko primjenjivati preventivne mjere. Tamo gdje postoji opasnost od velike ili nenadoknadive štete, nepostojanje potpune znanstvene sigurnosti ne smije se koristiti kao razlog za odlaganje troškovno efikasnih mjera za sprječavanje uništavanja okoliša.

Citat iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe, 2011.

Točka 5: ... S obzirom na porast izloženosti stanovništva, osobito ranjivih skupina kao što su djeca i mladi ljudi, ako se zanemaruju rana upozorenja, mogli bi nastati visoki ljudski i ekonomski troškovi.

Točka 8.2.1.: Postaviti preventivni prag za razine dugoročne izloženosti mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima, u skladu s načelom predostrožnosti, ne prelazeći 0.6 V/m, a u srednjem roku smanjiti na 0.2 V/m.


Načelo dovoljnosti


ALARA - As Low as Reasonably Achievable

Podrazumijeva minimalno dovoljne emisije zračenja, istodobno ne smanjujući funkcionalnost usluge. Vijeće Europe također preporučuje poštivanje ovog načela u svojoj Rezoluciji 1815.

Što se tiče standarda i granične vrijednosti za emisije elektromagnetskih polja svih vrsta i frekvencija, Skupština preporučuje prihvaćanje ALARA načela, koje pokriva toplinske i netoplinske (biološke) učinke elektromagnetskih emisija ili zračenja.

Točka 8.4.3. istog dokumenta

Smanjenje graničnih vrijednosti relejnih antena u skladu s načelom ALARA te instalacija sustava za sveobuhvatno i kontinuirano praćenje svih antena.


Načelo uključenosti

Podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija u planiranju i realizaciji.

Točka 8.4.4. iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe:

...odrediti mjesta nove GSM, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max antene ne samo prema interesima operatera, u dogovoru s tijelima lokalne i područne samouprave, lokalnog stanovništva i udruga zainteresiranih građana.

Ovo područje pobliže regulira Arhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju te pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Konvencija je potpisana 25. lipnja 1998. u danskom gradu Aarhusu. Javnost treba biti informirana, osviještena te se mora uključiti kod donošenja odluka.

Hrvatski Sabor ratificirao je konvenciju u prosincu 2007. godine, a dijelovi konvencije ugrađeni su u niz domaćih zakona. Europska komisija (EK) usvojila je više direktiva koje su u vezi s Arhuškom konvencijom.

Provedba načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti u Hrvatskoj

Nažalost, Arhuška konvencija se u Hrvatskoj, barem po pitanju elektromagnetskog zračenja, ne provodi. Hrvatska je jedna od četiri zemlje u Europi u kojima javnost nema pravo odlučivanja o lokacijama baznih stanica, niti su potrebne javne rasprave i suglasnosti lokalne zajednice.

Novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja također je unazadio sigurnosne standarde jer su granice zračenja u pojedinim segmentima znatno povećane. Iako se u Zakonu o zaštiti od neioniziraućeg zračenja te Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja spominje načelo predostrožnosti, to je samo deklarativno, no ne i u praksi. Nacrtom Pravilnika o zašiti od elektromagnetskih polja, bilo je predviđeno snižavanje dopuštenih granica zračenja za oko 20% u područjima povećane osjetljivosti za koje se predostrožnost i odnosi. Nažalost, u finalnoj verziji pravilnika koji je stupio na snagu krajem 2014. godine, područje povećane osjetljivosti je suženo na način da su sva mjesta van zgrada, osim dječjih igrališta, postala javne površine sa 2,5 puta većom dopuštenom granicom zračenja nego ranije, a granice zračenja u takvim "okrnjenim" područjima povećane osjetljivosti ostale su identične onima iz 2011. godine.

Više informacija o načelima predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti te Arhuškoj konvenciji potražite na poveznicama:

ponedjeljak, 1. lipnja 2015.

HRT Radio Zadar: Emisija o elektromagnetskom zračenju

Emisija Pregrijavanje o elektromagnetskom zračenju 1.6.2015. (AUDIO)

Radio_Zadar-20150601_-_PREGRIJAVANJE_(899454).mp3

Je li elektromagnetsko zračenje štetno za ljude? Znamo li dovoljno o njegovom djelovanju na zdravlje? Ministarstvo zdravlja nije dalo jasnu procjenu o opasnostima zračenja na ljude i okoliš, pa se našlo i u godišnjem izvješću Pučke pravobraniteljice Saboru. Poduzima li se dovoljno u Hrvatskoj po pitanju zaštite stanovništva od radijacije? Odgovore poslušajte u emisiji na linku.