nedjelja, 21. lipnja 2015.

Odbor kanadskog parlamenta pozvao na zaštitu osjetljivih skupina od EM zračenja

Stalni odbor za zdravstvo u kanadskom parlamentu izdao je izvješće o radiofrekvencijskom elektromagnetskom zračenju i zdravlju. Odbor je održao javnu raspravu u vezi s kanadskim Sigurnosnim kodom 6, preporučenim granicama sigurne izloženosti ljudi RF zračenju u Kanadi.

Odbor za zdravstvo izrazio je zabrinutost oko zračenja u školama zbog korištenja Wi-Fi tehnologije. Odbor smatra da je potrebna bolja zaštita ranjivih populacija, kao što su trudnice, dojenčad i djeca, te osobe s elektromagnetskom preosjetljivosti (EHS).

Većina podnesaka preporučuje smanjenje granice izloženosti RF zračenju, a kao primjeri navode se Kina, Italija, Rusija i Švicarska. Odbor je također preporučio prihvaćanje ALARA načela.

S tim u vezi, odbor je u svojem podnesku izdao dvanaest smjernica o kojima će se raspravljati u kanadskom parlamentu. Između ostalog, traži se ispitivanje metoda prikupljanja podataka o korištenju bežičnih uređaja i veza s karcinomom, posvećivanje veće pažnje osobama koje su elektromagnetski preosjetljive; financiranje istraživanja i testiranja osoba koje sumnjaju na EHS; obrazovanje liječnika o EHS-u; osnivanje sustava kojem će Kanađani prijavljivati potencijalne nuspojave radiofrekvencijskih polja; razvijanje kampanja svijesti koje se odnose na sigurno korištenje tehnologije kao što su mobilni telefoni i bežični pristup internetu; sveobuhvatan pregled postojeće literature koja se odnosi na radiofrekvencijska elektromagnetska polja i karcinogenost te druge moguće štetne učinke; razmatranje mjera politike u vezi s prodajom uređaja koji emitiraju zračenje djeci mlađoj od 14 godina, kako bi se osiguralo da su svijesni zdravstvenih rizika i kako ih se može izbjeći.

"Odbor je suglasan da su potencijalni rizici izloženosti RF poljima ozbiljan javnozdravstveni problem, koji treba pozornost Kanađana, tako da oni posjeduju znanje za odgovorno korištenje bežičnih uređaja", navodi se u izvješću, kojeg možete pročitati OVDJE.

Nema komentara:

Objavi komentar