četvrtak, 18. prosinca 2014.

Što je bazna stanica? (1)

Osnovno o baznim stanicama

Bazna stanica u teoriji

Bazna stanica (bazna postaja) je, u širom aspektu, naziv za lokaciju na kojoj se nalaze primopredajni radio uređaji i odgovarajuća telekomunikacijska oprema, koja služi za povezivanje postavljenih uređaja s ostalim dijelovima javne mobilne telekomunikacijske mreže.

Bazna stanica opslužuje područje koje se naziva ćelijom (eng. cell). Razlikuju se po namjeni i vrsti: postoje tzv. makroćelije i mikroćelije. U makroćelijama se koriste velike i snažne antene kako bi se dobila bolja pokrivenost što većeg područja. Montiraju se najčešće na 15-20 metara visoke konstrukcije na uzvišenjima. Pristupne stanice za mikroćelije su obično postavljene na objekte različitih dimenzija i namjena, te služe za pokrivanje manjih područja. Povećanje kapaciteta može se realizirati tehnikom dijeljenja mikroćelija na pikoćelijske strukture.
Razlikujemo dva tipa antena baznih stanica: s kružnim zračenjem ili usmjerene (tzv. antenski paneli).

Frekvencijski opseg rada baznih stanica i tehnika realizacije

Bazne stanice mogu raditi u više frekvencijskih opsega: 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 Mhz. Signal se putem kabela prenosi do antena, a zatim emitira u obliku elektromagnetske energije u slobodni prostor koji okružuje ćelijsku baznu stanicu.

Načini postavljanja antena

Bazne stanice izvori su neionizirajućeg zračenja. Grupi neionizirajućih zračenja pripadaju i vidljiva svjetlost, ultraljubičasta i infracrvena svjetlost, mikrovalna, električna i magnetska polja. Neionizirajuće zračenje je dio elektromagnetskog spektra čija je energija fotona slaba za razbijanje atomski veza u materiji, ali ima dovoljno jak efekt zagrijavanja tkiva (termički efekti, povećanje temperature), te moguće netermičke efekte (glavobolja, nesanica, vrtoglavica, mogući nastanak malignih oboljenja itd.) Netermički efekti neionizirajućeg zračenja još uvijek su predmet brojnih istraživanja.

Dominantne usmjerene antene emitiraju glavni snop zračenja po vertikali (širine 7-10 stupnjeva), no daleko širi po horizontali (do 120 stupnjeva).
Ljudi i tehnički uređaji u teoriji bi se trebali nalaziti u tzv. "dalekoj zoni" zračenja bazne stanice. Pri tome je cijelo tijelo čovjeka izloženo polju elektromagnetske emisije bazne stanice (više o tome također u sljedećim postovima).

Izvor fotografije


Uspostava veze

Kada korisnik uspostavi vezu, mobilna stanica (mobitel) komunicira s najbližom baznom stanicom koja poziv proslijeđuje do centrale, a zatim i do drugog mobitela ili fiksne mreže. Gibanjem korisnika od ćelije do ćelije sustav automatski predaje poziv sljedećoj baznoj stanici.

U praksi to najčešće izgleda ovako
Primjer bazne stanice postavljene na zgradi

Jačina EM polja, primjer

Postavlja se pitanje: Kakav utjecaj ima antena s prethodne slike na stanare na najvišem katu, kao i na stanare u najbližoj zgradi?
  1. Stanari na zadnjem katu zgrade, odmah ispod antenskog sustava, izloženi su zračenju bočnih latica glavnog antenskog snopa. U tom slučaju, iako se radi o malim vrijednostima gustoće elektromagnetskog polja, ne smije se zaboraviti da ovo zračenje ima kumulativni karakter i da su stanari na tom katu konstantno izloženi zračenju.
  2. Ukoliko antenski sustav nije dobro postavljen ili ako nije ispoštovan projekt, stanari zgrada u neposrednoj blizini, a na pravcu glavnog snopa zračenja antenskog anela, mogu biti zračeni malim vrijednostima, ali konstantno. Također, zbog nepropisne montaže, može doći do odbijanja tj. refleksije od zgrade preko puta tako da stanari na nižim katovima zgrade na kojoj se nalazi antenski sustav mogu biti ozračeni s nedozvoljenim nivoom. I u ovom slučaju, zračenje ima kumulativni karakter i ono mora biti svedeno na najmanju moguću mjeru.
  3. Sama terasa (tj. krovište) je konstantno zračena bočnim laticama glavnog antenskog snopa. Zbog toga izlazak na terasu stanarima treba biti nedostupan i pravilno označen  odgovarajućom tablom upozorenja. Također, servisni radnici koji se bave održavanjem zajedničkih instalacija u zgradama (npr. satelitskih antena, liftova, itd.) na čijim su krovovima montirane bazne stanice mobilne telefonije, trebaju imati odgovarajući mjerač elektromagnetskog zračenja, kako bi prije početka radova odredili područje sigurnosne zone.
Pogledajte sljedeći video

Izvori:
YouTube
hrcak.srce.hr/file/124762
http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/cavar/EMzracenje.htm
http://kesatnet.me/rf-zracenje-baznih-stanica/

Nema komentara:

Objavi komentar