petak, 24. ožujka 2017.

Znanstveno-kadrovski inženjering u režiji 'International EMF projecta'

Kao što je već poznato, Međunarodni projekt o elektromagnetskim poljima Svjetske zdravstvene organizacije (International EMF project) izrađuje novu monografiju o radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, tzv. RF Environmental Health Criteria. To je dokument u kojem bi trebale biti detaljno prezentirane i protumačene sve dosadašnje studije s "znanstvenom težinom" o utjecaju elektromagnetskih polja na ljudsko zdravlje, kao značajnog okolišnog i zdravstvenog čimbenika. Monografija će biti, očekuje se, objavljena istodobno kada i nove smjernice Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Kada se izrađuje tako važan dokument, od najvišeg tijela zaduženog za svjetsko zdravstvo očekuje se nepristranost u imenovanju članova radne grupe. U tom tijelu, nažalost, djeluju samo osobe koje su bivši ili sadašnji članovi ICNIRP-a, njemačke udruge koja ne priznaje postojanje netoplinskih učinaka uzrokovanih djelovanjem RF EM polja, unatoč stotine studija koje nedvosmisleno upućuju na postojanje takvih učinaka. Što onda očekivati od nove monografije EMF projecta u ime Svjetske zdravstvene organizacije? Sluteći da će gotovo sve 'netoplinske studije' biti odbačene, a netoplinski učinci po stoti put proglašeni nepostojećim, brojni znanstvenici na adresu WHO-a uputili su apel za promjenu članova radne grupe kako bi ona odražavala znanstvenu i selekcijsku nepristranost. Osim pojedinačnih dopisa, promjenu u radnoj grupi zatražili su znanstvenici okupljeni u organizaciji Bioinitiative, a sada i znanstvenici Ruskog nacionalnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja.

Čudno je da država iz koje dolazi najveći broj 'netoplinskih studija', pa i studija o utjecaju RF-EMP na ljudsko zdravlje uopće, nema niti jednog predstavnika u radnoj grupi WHO-a. Naime, osim glavne radne grupe postoje i podgrupe specijalizirane za određena područja. Niti jedan znanstvenik s područja Ruske Federacije nije pozvan ni u jednu radnu grupu, kao ni jedan znanstvenik iz međunarodne inicijative EMFscientist.org koja ih okuplja preko dvije stotine, sa više od 2000 recenziranih znanstvenih studija. Je li ovo tek puka slučanost ili se ipak radi o znanstvenom i kadrovskom inženjeringu pod pritiskom telekomunkacijske industrije?

RNCNIRP u dopisu Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, među ostalim, navodi: Radna grupa sastoji se od sadašnjih i bivših članova ICNIRP-a. Općenito, radna grupa nije uravnotežena i ne predstavlja gledište većine znanstvene zajednice. Privatna samoizabrana organizacija ICNIRP ne prepoznaje netoplinske učinke RF polja koji predstavljaju glavnu zabrinutost rasprostranjenog izlaganja mobilnim komunikacijama.

četvrtak, 16. ožujka 2017.

Pula: Grad odbio izdati uporabnu dozvolu za antenu

Grad odbio izdati uporabnu dozvolu za antenu na Kaštanjeru
Izvor: glasistre.hr
Pula, 16. 3. 2017.

Nastavno na zahtjev teleoperatera VIPnet d.o.o., Grad Pula je danas poslao obavijest kako je rješenjem odbio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za postavljenu baznu stanicu na zgradi Stankovićeva 18 na Kaštanjeru. U obrazloženju navode da je lokacija na kojoj je postavljen takav uređaj protivna odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule.

Sigurnosna granica 400 metara

Naime, kako pojašnjavaju, Grad Pula je u odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Pule uveo da je "dopušteno postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim (legalno izgrađenim) građevinama, u skladu s važećom zakonskom regulativom. Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica i sličnih ustanova potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 metara."

- Kao Grad činimo apsolutno sve što možemo jer su nam zdravlje i sigurnost građana uvijek prioritet i smatram da je ovo najbolji primjer zašto je nužna decentralizacija. Naši građani trebali bi imati mogućnosti sami odlučivati o bitnim pitanjima kao što je postavljenje baznih stanica, a ne neki činovnik u Zagrebu, naglasio je gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Takvi se uređaji prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH mogu postavljati bez građevinske dozvole pri čemu je investitor obvezan prijaviti samo početak izvođenja radova. Budući da je riječ o lokaciji u neposrednoj blizini osnovne škole, nadležne službe Grada poduzele su sve aktivnosti kako bi se preispitala usklađenost zahvata sa svim zakonima i drugim propisima budući da su zdravlje i sigurnost naših najmlađih na prvome mjestu.

Potpisivana i peticija

Nakon što je utvrđeno kako postavljena bazna stanica ne udovoljava Odredbama prostornog plana uređenja, odnosno da nije ispoštovana sigurnosna preventivna udaljenost, Grad Pula je uputio prijavu građevinskoj inspekciji kako bi se uklonila postavljena bazna stanica.

Propisana sigurnosna preventivna udaljenost od 400 metara uvjet je koji se navodi u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojim je utvrđeno da se građevine i drugi radovi određeni tim Pravilnikom ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno ili na drugi način protivno prostornom planu.

Da podsjetimo, bazna stanica postavljena je na zgradu u Stankovićevoj ulici na broju 18 krajem siječnja i to pod okriljem noći (zbog djelomičnog zatvaranja prometa) što je odmah alarmiralo okolne stanare, ali i djelatnike obližnje škole, na čelu s ravnateljicom. Odmah je angažirana i udruga Zdravo naselje čiji su volonteri, zajedno sa stanarima Kaštanjera i roditeljima školaraca, započeli prikupljati potpise u sklopu peticije za skidanjem te bazne stanice. (S. ZRINIĆ TERLEVIĆ) navodi Glas Istre.


četvrtak, 9. ožujka 2017.

Cipar uklanja Wi-Fi iz javnih vrtića i škola

Ciparski ministar prosvjete i kulture donio je 31. 1. 2017. Uredbu o uklanjanju bežične Wi-Fi mreže u javnim vrtićima te o zaustavljanju izgradnje bežične pristupne mreže u osnovnim školama. Klasificirana kao "hitna", odluka je dostavljena svim ravnateljima osnovnih škola i vrtića.

"Ministarstvo prosvjete ne namjerava nastaviti s instalacijom bežičnih točaka i Wi-Fi pristupa u učionicama osnovnih škola".

Uredba podsjeća nastavnike o tome da je žičani pristup Internetu već dostupan u svim učionicama ako je pristup Internetu potreban u edukativne svrhe. Bežični Internet može se koristiti samo ako je potrebno, i to u administrativnim dijelovima osnovnih škola, a ne u učionicama. Međutim, ako je neophodno korištenje Wi-Fi, Uredba propisuje da "treba poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu djece, a bežični pristup treba ostati neaktivan kada nije u uporabi u nastavne svrhe". Nadalje, u Uredbi se navodi da je "unaprijed potreban pristanak roditelja", odnosno slanje obavijesti roditeljima djece koja će sudjelovati u programima koji uključuju bežičnu tehnologiju, informiranje roditelja o razlogu i trajanju korištenja Wi-Fi mreže.

Početkom 2015. godine, i francuski parlament je donio zakon o ograničavanju emisija elektromagnetskih polja u školama i dječjim vrtićima po kojem je, među ostalim, bežična mreža zabranjena u područjima trajnog zadržavanja djece kao što su vrtići i dječja odmarališta, a u osnovnim školama je ograničen isključivo u nastavne svrhe za vrijeme trajanja digitalnih edukacijskih aktivnosti. Unutar EU-a, slične odluke donesene su na lokalnim i regionalnim razinama u Belgiji, Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj. Ograničenje uporabe bežične mreže u obrazovnim ustanovama prije nekoliko godina zatražilo je Vijeće Europe putem Rezolucije 1815, a u međuvremenu su javnosti upućeni brojni apeli vodećih znanstvenika u tom području, posljednji iz Reykjavika.

Više informacija o odluci ciparskog ministra dostupno je ovdje.

srijeda, 8. ožujka 2017.

Pariz usvaja još strože granične razine!

Pariška gradonačelnica Anne Hidalgo postigla je dogovor s četiri francuska teleoperatora s ciljem uvođenja strožih normi zaštite od elektromagnetskih polja, piše telecompaper.com. Ograničenje izloženosti EMP-u bit će spušteno sa trenutnih 7 V/m na 5 V/m (kumulativna vrijednost električnog polja GSM, UMTS i LTE mreže). Smanjenje dopuštene jakosti električnog polja iznosi 30%.

Najavljujući vijest, Hidalgo je rekla da je Pariz postao najzaštičeniji grad među svim europskim glavnim gradovima u pogledu izloženosti elektromagnetskim poljima baznih postaja te da je nova norma stroža i od sjedišta EU-a u Bruxellesu. Očekuje se da će novi ugovor biti odobren od strane općine u Parizu krajem ožujka, a uključuje i planove za novo mjerenje vrijednosti elektromagnetskih polja u zgradama.

srijeda, 1. ožujka 2017.

Saborski zastupnik predložio izmjenu Pravilnika o jednostavnim građevinama

Miro Bulj
Tijekom rasprave o izmjenama Zakona o gradnji kojim će se za neke slučajeve pojednostavniti
procedura dobivanja građevinskih dozvola, povela se i kraća rasprava o problemu antenskih stupova i prihvata koji se postavljaju nekontrolirano, bez ikakvog reda, dozvola, znanja lokalne samouprave, informiranja stanovništva i poštivanja prostornih planova.

Saborski zastupnik Miro Bulj predložio je ministru graditeljstva i prostornog uređenja Lovri Kuščeviću izmjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14) kojim je dopušteno postavljanje antenskih stupova i antenskih prihvata na krovovima bez građevinske dozvole. 

 - Imamo kaos u prostoru gdje bazne stanice nekontrolirano niču kao gljive poslije kiše. Strani teleoperateri koriste naše područje i imaju veću zaradu nego u matičnim zemljama. Ugrožavaju okoliš i naše zdravlje. Zbog svega toga potrebno je donijeti novi pravilnik, rekao je između ostalog Miro Bulj.

Ministar Kuščević složio se da bi spomenuti Pravilnik trebalo mijenjati.