četvrtak, 27. listopada 2016.

Netoplinski učinci i načelo opreza kao temelj zaštite od zračenja u Italiji

Evo kako Italija svojim propisom o zaštiti od elektromagnetskih polja štiti građane. Ne samo da su granične razine znatno niže nego u Hrvatskoj, nego se i cijeli pristup ovoj problematici temelji na načelu predostrožnosti i potencijalnim netoplinskim zdravstvenim učincima, koji za razliku od akutnih mogu doći do izražaja nakon dugotrajne (kronične) izloženosti niskim vrijednostima elektromagnetskih polja. Budući da znanost još uvijek ne može dati odgovor u kojoj mjeri dugotrajna izloženost uzrokuje štetne zdravstvene učinke, jedino što ostaje jest prikloniti se oprezu, spustiti granične razine električnog polja i gustoće snage, a s tim se podrazumijeva da će i štetni utjecaj ovakve vrste zračenja biti manji.
Od 2000.-ih do danas, talijanske granične razine su nepromijenjene. Pravilnik, odnosno Dekret koji se nalazi sa strane nije doživio niti jednu promjenu što dovoljno govori o kvaliteti talijanskog regulatornog okvira i zaštiti stanovništva. Nažalost, u Hrvatskoj se isti propis u proteklih 15-ak godina mijenjao čak tri puta, i svaki put pod istim opravdanjem: usklađivanje s trenutnim znanstvenim spoznajama. Naravno, svaka verzija hrvatskog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja značila je sve lošiju zaštitu stanovništva, jer umjesto da se razina zaštite povećava i to pogotovo nakon klasifikacije WHO-a o RF-EMP kao "mogućem karcinogenu", ona se konstantno urušava (pod pritiskom vlasnika izvora radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja).

ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Izrada službenih stajališta o utjecaju EM polja - izazov za Ministarstvo zdravstva

Objavljeno 13. srpnja 2016.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. 7. 2016. donijela je Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine. s 13 fokusiranih mjera iz Akcijskog plana koji je sastavni dio Strategije, a kojima se utvrđuju područja djelovanja te jasne odrednice i obveze tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva. Kao jedna od mjera za za provedbu ciljeva Strategije navodi se Edukacija javnosti u vezi s utjecajem razina elektromagnetskih polja i neionizirajućeg zračenja baznih postaja javnih pokretnih komunikacijskih mreža na zdravlje ljudi (mjera br. 10).

Pod planiranim aktivnostima navodi se
  1. Izrada službenih, znanstveno utemeljenih, stajališta nadležnih institucija RH o utjecaju razina elektromagnetskih polja i neionizirajućeg zračenja baznih postaja pokretnih komunikacijskih mreža na zdravlje ljudi 
  2. Prezentacija rezultata provedenih neovisnih studija EU putem kontinuirane komunikacije s javnošću 
  3. Tiskanje informativnog materijala
Nadležno tijelo za provođenje je Ministarstvo zdravstva u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture i neovisnim znanstvenim institucijama. Rok provedbe je studeni 2016. (uz kontinuirano provođenje), a novac bi se trebao osigurati iz proračuna Ministarstva zdravlja i Ministarstva prometa, po 50 000 kn.
Foto: Mjera 10 i povezani tekst iz
Strategije

Kao jedna od prijetnji provođenju ove Strategije, na 16. stranici navodi se Nedovoljna educiranost i iskrivljena slika u javnosti o štetnosti zračenja baznih postaja operatora pokretnih mreža koja prijeti povećanjem zahtjeva za uklanjanjem postojećih baznih postaja i nemogućnošću izgradnje novih.

Hrvatska će, dakle, nakon više od 20 godina dobiti službena stajališta o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. Međutim, rečenica u kojoj se objašnjava da je stvorena iskrivljena slika u javnosti o štetnosti zračenja baznih postaja možda već upućuje na zaključke ove mjere koja će se financirati novcem svih poreznih obveznika.

Hoće li Ministarstvo zdravstva utrošiti novac kako bi javnost uvjeravalo da ne postoji nikakva štetnost te da je strah u potpunosti neopravdan, ostaje tek za vidjeti. Ako je upravo to plan, tada je bolje novac utrošiti u druge svrhe, a s razlogom zabrinutoj javnosti dati poveznice na stranice telekomunikacijskih operatora i njihove udruge, na rubrike o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje i okoliš. Bilo kakav drukčiji pristup Ministarstva zdravlja od zagovaranja preventivnog pristupa sa strogom primjenom načela opreza bilo bi isto ono što i telekom operatori tvrde već godinama - nema dokaza o štetnosti, nije potrebno načelo predostrožnosti, bazne postaje i mobilni telefoni ne utječu na zdravlje itd. 

Bilo kakav drukčiji pristup od smjernica navedenih u rezolucijama Europske agencije za okoliš, Vijeća Europe 1815 i Europskog parlamenta 2008/2211 i 2007/2252 u kojima se  zagovara edukacija o smanjenju vlastite izloženosti elektromagnetskim poljima (mobilnih telefona, tableta i drugih uređaja s emisijom RF polja) te stroža regulacija elektromagnetskih polja koja potječu upravo od baznih postaja u područjima stalnog boravka ljudi, bit će  također razočaravajuć. Ministarstvo zdravstva u službena stajališta osobito treba uvrstiti i ona Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma (IARC), razmotriti i sažeti sve znanstvene studije i objave relevantnih europskih i međunarodnih tijela. Ministarstvo zdravstva ne smije favorizirati stajališta privatnih udruga nepoznatih izvora prihoda koje se nastoje nametnuti svjetskim regulatorima u području zaštite od elektromagnetskih polja.

Osobe koje će provesti ovu mjeru Strategije moraju djelovati strogo neovisno. Osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa - izrađivale su/izrađuju studije za telekomunikacijske operatore i/ili imaju unaprijed definiran stav da štetnost ne postoji i da se radi o nepotrebnom strahovanju i/ili su surađivale ili su na bilo koji drugi način bile povezane (ili još jesu) s telekomunikacijskim operatorima i/ili nemaju adekvatnu stručnost, ne smiju izrađivati službena stajališta Vlade RH o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. Osobe koje budu analizirale medicinske znanstvene studije, odnosno studije o utjecaju elektromagnetskih polja na ljudsko tijelo moraju biti doktori medicine u području javnog zdravstva (epidemiologije), inženjeri molekularne biologije ili zdravstveni ekolozi ako je u pitanju i okoliš. Utjecaj EM polja na ljudsko tijelo ne mogu tumačiti diplomirani inženjeri elektrotehnike, fizike, strojarstva ili neke druge tehničke znanosti.

Sredstva koja je predvidjelo Ministarstvo zdravstva vjerojatno su nedostatna za edukaciju širih razmjera, osobito tiskanjem informativnog materijala. Ono što Ministarstvo zdravstva može i treba jest konačno usuglašavanje službenih i neovisnih stajališta o utjecaju elektromagnetskih polja te njihova adekvatna prezentacija javnosti, za početak barem putem interneta. Ministarstvo zdravstva u suradnji s Ministarstvom prometa sada ima jedinstvenu priliku za promjenu dosadašnje prakse u kojoj javnost nije imala dovoljan pristup informacijama od javnog interesa, a državna tijela su takve informacije skrivala, zataškavala ili na upite građana i druge javnosti nisu ni odgovarala. Ministarstvo zdravstva, konačno, mora uvažiti brojne primjedbe građana i jedinica lokalne samouprave i barem na taj način približiti se dobroj praksi u drugim europskim državama, primjerice Belgiji, Italiji ili Švicarskoj, što je u sklopu ove mjere Strategije sasvim moguće provesti. Izrada i provedba mjere br. 10. Strategije veliki je izazov za Ministarstvo zdravstva. Hoće li to biti još jedno u nizu razočarenja odnosom državnih institucija prema problemu ili će Ministarstvo zdravstva konačno napraviti zaokret, ostaje za vidjeti.

Ovako ne bi mogli u Austriji ili Njemačkoj: Jesu li brojne antene oko stambenih zgrada u centru Omiša uzrok povećanog broja oboljenja?


U osam kala od karcinoma oboljelo više od 50 osoba! Zabrinuti Omišani su uvjereni: Nije to slučajno...
10. 10. 2016.

Više od pedeset osoba iz užeg središta grada Omiša zadnjih dvadesetak godina boluje od raznih vrsta karcinoma, a, kako mnogi pretpostavljaju, sve je to zbog nekontroliranih zračenja s poslovnih zgrada u starom dijelu grada.

Upravo zbog ovog problema građani su se za pomoć obratili i županijskoj vijećnici SDP-a Sandri Mitrović-Nikšić, koja je na zadnjoj sjednici Županijske skupštine zatražila i reakciju odgovornih službi, kako bi se barem mogle spriječiti nove bolesti.

- Molim vas, poštujte našu anonimnost, nije lako boriti se s bolešću, pa još i s pogledima znatiželjnika, koji će uvijek, s razlogom ili bez razloga, komentirati tuđi život. Uglavnom, nitko baš previše i nije obraćao pažnju kako je sve više oboljelih od raka, bilo maternice, bubrega, pluća, debelog crijeva, dojke ili pak leukemije. Sve više nas je išlo na kemoterapije, jedni su imali sriće pa su ozdravili, ili im se situacija s bolešću primirila, dok su drugi danas na groblju. Jedni su se odselili iz starog grada, drugi su umrli, a mi se, eto, nastojimo boriti. Samo ne znamo protiv koga, tko je to odgovoran što su nam zgrade načičkane antenama, započeli su priču Omišani.

'Borimo se za djecu...'

Njih nekoliko nam je odlučilo i ispričati svoje sudbine i borbu s bolešću, anonimno, dakako. Nemaju više snage, nakon doktora i bolnica, izlaziti u javnost i biti prozvani samo zbog toga što žele sutra - zdraviji okoliš. Barem za svoju djecu, kada je za njih već kasno.

- Otkad su mi se moji susjedi obratili počela sam i ja brojati, i više od pedeset osoba je oboljelo. U svakoj kali smo našli tri-četiri građanina koji imaju karcinom, a osam je kala. Pa, u glavnoj ulici još sedam oboljelih, u mom susjedstvu još šest bolesnih. Strava! - priča nam vijećnica Mitrović-Nikšić, dodajući:

- No, nisu samo stanovnici oboljeli, već i radnici koji su dvadeset-trideset godina radili tu, u starom gradu.

I nastavili su nam Omišani nizati slučajeve bolesti i kod mladih i kod starijih građana s adresom u središtu grada, a potvrdu kako su zračenja kriva dobili su i od stručnjaka.

- Kada su mi postavljali internetsku vezu, pitala sam majstore koliko nam štete te antene, konkretno na zgradi glavne pošte u mom neposrednom susidstvu. Meštar mi je pojasnio da rade po sistemu kišobrana, zrače sve oko sebe u krugu minimalno stotinu metara. I budući da su zastarjele zračenje je izraženije - žali nam se još jedna oboljela Omišanka. Dijagnosticiran joj je rak dojke.

A antene su postavljene na zgradi pošte, te "Cetinke", kao i na još nekoliko privatnih zgrada. I to usko područje zračenja, po svemu sudeći, ima velike posljedice za ljudsko zdravlje.

- Godinama nam pričaju kako zbog konfiguracije terena, zbog položaja grada u dnu planine, signal za mobitel i internet mora biti slab. Očito su ga pojačali, a time se pojačalo i zračenje. Da nam je znati tko je odgovoran, jesu li to ljudi u pošti, jesu li oni u "Cetini", ili operateri koji na svaki slobodan krov stavljaju antene, odašiljače...

HT: Potpuna sigurnost

Upit o odašiljaču, količini zračenja i opasnosti za zdravlje građana, poslali smo i Hrvatskom telekomu. U njihovom odgovoru, među ostalim, naveli su:

Cijeli članak: Slobodna Dalmacija

ponedjeljak, 3. listopada 2016.

Efektivna izračena snaga u hrvatskom zakonodavstvu

Kolika je dopuštena snaga zračenja baznih stanica? Ovo je vrlo često pitanje na koje nije moguće dati odgovor. Hrvatsko zakonodavstvo, naime, ne definira najvišu dopuštenu snagu zračenja, već granične razine koje moraju biti zadovoljene na određenom mjestu, prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14).

Pod sintagmom "snaga zračenja", najčešće se misli na efektivnu izračenu snagu (eng. Effective radiated power, ERP). ERP se izračunava kao umnožak snage koja dolazi na priključnice antene, te dobitka antene u smjeru glavne latice u odnosu na poluvalni dipol. Općenitije, ERP predstavlja snagu koju predaje odašiljač, umanjenu za gubitke koji nastaju u kabelima, konektorima, spojevima i ostalim sklopovima koji se nalaze na putu signala, pridodajući ukupnoj vrijednosti dobitak antene. Za postizanje efektivne izračene snage od, primjerice, 500 W nije nužno imati i odašiljač snage 500 W.

ERP (dBm) = snaga koju daje odašiljač (dBm) − svi umetnuti gubici (dB) + dobitak antene u odnosu na poluvalni dipol (dBd)

U Pravilniku o ograničenjima jakosti za radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, bila je definirana najveća dopuštena vrijednost efektivne izračene snage u ovisnosti o određenoj frekvenciji, ali i sigurnosna udaljenost, definirana kao najveća uda­ljenost od mjesta pos­tav­lja­nja odaši­ljačkoga antenskog sustava koja se primje­njuje radi provjere u postupku izdava­nja dozvole za radijsku postaju, te u postupku izdava­nja potvrde o sigurnosti za osnovnu postaju u po­kretnoj telekomunikacijskoj mreži:
Kao što je navedeno, ova ograničenja danas su nevažeća jer je isti pravilnik ukinut 2011. godine. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravlja ne definira maksimalne vrijednosti ERP-a, kao ni Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, Zakon o elektroničkim komunikacijama ili neki drugi zdravstveni ili telekomunikacijski akt. Tek je postavljeno ograničenje za radioamatere (100 W) te za korisnike s postajama vrijednosti ERP-a do 6 W koje odašilju manje od 800 sati godišnje, koji nisu dužni postupati po Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Većina država EU u svojim zakonodavstvima ima definiranu najveću dopuštenu efektivnu izračenu snagu po radijskoj postaji. Nužnost je istu nanovo definirati i u hrvatskoj legislativi, kako se ne bi događalo da se antene s vrijednostima ERP-a od 1000 W (30 dBW) i više, postavljaju na niskim prihvatima, u neposrednoj blizini stanova, škola i vrtića. Veća efektivna izračena snaga posljedično dovodi do veće razine električnog polja na određenom mjestu u okolici antene.