ponedjeljak, 10. listopada 2016.

Izrada službenih stajališta o utjecaju EM polja - izazov za Ministarstvo zdravstva

Objavljeno 13. srpnja 2016.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. 7. 2016. donijela je Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine. s 13 fokusiranih mjera iz Akcijskog plana koji je sastavni dio Strategije, a kojima se utvrđuju područja djelovanja te jasne odrednice i obveze tijela javne vlasti u ostvarivanju strateških ciljeva. Kao jedna od mjera za za provedbu ciljeva Strategije navodi se Edukacija javnosti u vezi s utjecajem razina elektromagnetskih polja i neionizirajućeg zračenja baznih postaja javnih pokretnih komunikacijskih mreža na zdravlje ljudi (mjera br. 10).

Pod planiranim aktivnostima navodi se
  1. Izrada službenih, znanstveno utemeljenih, stajališta nadležnih institucija RH o utjecaju razina elektromagnetskih polja i neionizirajućeg zračenja baznih postaja pokretnih komunikacijskih mreža na zdravlje ljudi 
  2. Prezentacija rezultata provedenih neovisnih studija EU putem kontinuirane komunikacije s javnošću 
  3. Tiskanje informativnog materijala
Nadležno tijelo za provođenje je Ministarstvo zdravstva u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture i neovisnim znanstvenim institucijama. Rok provedbe je studeni 2016. (uz kontinuirano provođenje), a novac bi se trebao osigurati iz proračuna Ministarstva zdravlja i Ministarstva prometa, po 50 000 kn.
Foto: Mjera 10 i povezani tekst iz
Strategije

Kao jedna od prijetnji provođenju ove Strategije, na 16. stranici navodi se Nedovoljna educiranost i iskrivljena slika u javnosti o štetnosti zračenja baznih postaja operatora pokretnih mreža koja prijeti povećanjem zahtjeva za uklanjanjem postojećih baznih postaja i nemogućnošću izgradnje novih.

Hrvatska će, dakle, nakon više od 20 godina dobiti službena stajališta o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. Međutim, rečenica u kojoj se objašnjava da je stvorena iskrivljena slika u javnosti o štetnosti zračenja baznih postaja možda već upućuje na zaključke ove mjere koja će se financirati novcem svih poreznih obveznika.

Hoće li Ministarstvo zdravstva utrošiti novac kako bi javnost uvjeravalo da ne postoji nikakva štetnost te da je strah u potpunosti neopravdan, ostaje tek za vidjeti. Ako je upravo to plan, tada je bolje novac utrošiti u druge svrhe, a s razlogom zabrinutoj javnosti dati poveznice na stranice telekomunikacijskih operatora i njihove udruge, na rubrike o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje i okoliš. Bilo kakav drukčiji pristup Ministarstva zdravlja od zagovaranja preventivnog pristupa sa strogom primjenom načela opreza bilo bi isto ono što i telekom operatori tvrde već godinama - nema dokaza o štetnosti, nije potrebno načelo predostrožnosti, bazne postaje i mobilni telefoni ne utječu na zdravlje itd. 

Bilo kakav drukčiji pristup od smjernica navedenih u rezolucijama Europske agencije za okoliš, Vijeća Europe 1815 i Europskog parlamenta 2008/2211 i 2007/2252 u kojima se  zagovara edukacija o smanjenju vlastite izloženosti elektromagnetskim poljima (mobilnih telefona, tableta i drugih uređaja s emisijom RF polja) te stroža regulacija elektromagnetskih polja koja potječu upravo od baznih postaja u područjima stalnog boravka ljudi, bit će  također razočaravajuć. Ministarstvo zdravstva u službena stajališta osobito treba uvrstiti i ona Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma (IARC), razmotriti i sažeti sve znanstvene studije i objave relevantnih europskih i međunarodnih tijela. Ministarstvo zdravstva ne smije favorizirati stajališta privatnih udruga nepoznatih izvora prihoda koje se nastoje nametnuti svjetskim regulatorima u području zaštite od elektromagnetskih polja.

Osobe koje će provesti ovu mjeru Strategije moraju djelovati strogo neovisno. Osobe koje su u potencijalnom sukobu interesa - izrađivale su/izrađuju studije za telekomunikacijske operatore i/ili imaju unaprijed definiran stav da štetnost ne postoji i da se radi o nepotrebnom strahovanju i/ili su surađivale ili su na bilo koji drugi način bile povezane (ili još jesu) s telekomunikacijskim operatorima i/ili nemaju adekvatnu stručnost, ne smiju izrađivati službena stajališta Vlade RH o utjecaju elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi. Osobe koje budu analizirale medicinske znanstvene studije, odnosno studije o utjecaju elektromagnetskih polja na ljudsko tijelo moraju biti doktori medicine u području javnog zdravstva (epidemiologije), inženjeri molekularne biologije ili zdravstveni ekolozi ako je u pitanju i okoliš. Utjecaj EM polja na ljudsko tijelo ne mogu tumačiti diplomirani inženjeri elektrotehnike, fizike, strojarstva ili neke druge tehničke znanosti.

Sredstva koja je predvidjelo Ministarstvo zdravstva vjerojatno su nedostatna za edukaciju širih razmjera, osobito tiskanjem informativnog materijala. Ono što Ministarstvo zdravstva može i treba jest konačno usuglašavanje službenih i neovisnih stajališta o utjecaju elektromagnetskih polja te njihova adekvatna prezentacija javnosti, za početak barem putem interneta. Ministarstvo zdravstva u suradnji s Ministarstvom prometa sada ima jedinstvenu priliku za promjenu dosadašnje prakse u kojoj javnost nije imala dovoljan pristup informacijama od javnog interesa, a državna tijela su takve informacije skrivala, zataškavala ili na upite građana i druge javnosti nisu ni odgovarala. Ministarstvo zdravstva, konačno, mora uvažiti brojne primjedbe građana i jedinica lokalne samouprave i barem na taj način približiti se dobroj praksi u drugim europskim državama, primjerice Belgiji, Italiji ili Švicarskoj, što je u sklopu ove mjere Strategije sasvim moguće provesti. Izrada i provedba mjere br. 10. Strategije veliki je izazov za Ministarstvo zdravstva. Hoće li to biti još jedno u nizu razočarenja odnosom državnih institucija prema problemu ili će Ministarstvo zdravstva konačno napraviti zaokret, ostaje za vidjeti.

Nema komentara:

Objavi komentar