petak, 31. srpnja 2015.

Gospodo u Ministarstvu zdravlja, vrijeme je da nakon 16 godina ispitate uzrok velikog broja malignih oboljenja u Mokošici!

Foto: P. Žitković
Dubrovnik, 31. srpnja 2015.

Koliko ljudi treba umrijeti i koliko njih oboljeti za jednu antenu, tu tihu željeznu neman koju vidim iz svog stana? Cijeli se naježim svaki put kad je ugledam. U nekoliko ulaza u zgradama u Mokošici gdje i sam živim, umrlo je u godinu i pol dana desetak ljudi, brojni su oboljeli. Kome se možemo obratiti za pomoć i tko će nas zaštititi? Ta antena nas ubija ... 

- ispričao nam je očajnim glasom prof. Boris Galinović, stanovnik
Mokošice koji je i sam prije nekog vremena preživio jaki moždani udar. Može li Gradsko vijeće osnovati kakvu komisiju ili povjerenstvo da se od ulaza do ulaza pobroje svi umrli i oboljeli, pita... Koliko ljudskih života vrijedi jedna antena?

Bazna stanica tvrtke VIP u Mokošici
na stupu je postavljeno 14 antena
Foto: dubrovackinet.hrPrenosimo tekst s portala dubrovniknet.hr, 31. srpnja 2015.

ANTENE I ZRAČENJA: elektromagnetsko polje štetno po zdravlje kao i kava?

O utjecaju antena na ljudsko zdravlje, onom negativnom, nema znanstvenih istraživanja. Ipak, nema osobe, makar imao stotinu titula mr.dr.sc. koji bi s veseljem i posve bezbrižno promatrao antenu u blizini vlastitog doma...no, o tome se razgovara u uskim prijateljskim krugovima, kad je službena verzija posrijedi sve počiva na znanstvenim činjenicama - saznajemo u neformalnom razgovoru s jednim dubrovačkim ing elektrotehnike. U isto vrijeme, teško je slušali vapaje koji dolaze iz Mokošice, od prof. Galinovića koji iznose podatke "pragmatične", o broju umrlih i oboljelih u svom susjedstvu, u zgradama i ulazima od broja 5 do 11 u Ulici Bartola Kašića. Što mu odgovoriti i kako utješiti? Prof. Galinović navodi i kako je antena sad okrenuta prema vrtiću i školi u Mokošici... ne želi ni pomisliti što bi se u nekom određenom vremensku razdoblju moglo dogoditi.*U nastavku članka je razgovor s profesorom Davorom Bonefačićem s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Sve sporne rečenice, prema mišljenju autora bloga su podebljane, a na kraju teksta je i odgovor na njih.

Utjecajem elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi ne bavi se puno hrvatskih stručnjaka, jedan od rijetkih je dr. Davor Bonefačić sa zagrebačkog FER-a, koji se najčešće i javlja u medijima budući se bavi antenama, mikrovalnom elektronikom, elektromagnetskim interferencijama, zašitom ljudi od elektromagnetskog polja, radarskim sustavima.... Razgovarali smo s prof. Bonefačićem.

Kad Vam se obrate građani s upitima i primjedbama o postavljanju antena mobilnih operatera u blizini njihovih domova, te traže odgovore na pitanje - koliko je to štetno po njihovo zdravlje, što im odgovorite?

- Svi moramo biti svjesni da se postavljanjem novih izvora elektromagnetskog polja unosi promjena u naš okoliš. Upravo zbog toga je za postavljanje baznih postaja, ali i drugih izvora elektromagnetskog polja, potrebno ishoditi dozvole od nadležnih državnih institucija [1]. Za svaku baznu postaju mora prije postavljanja postojati proračun elektromagnetskog polja koje će ta postaja stvarati u svojoj okolini. Nakon izgradnje, provode se prva mjerenja kojima se provjerava zadovoljava li bazna postaja projekt i proračun. Nakon toga se na svakoj baznoj postaji provode periodička mjerenja, kojima se provjerava ispravnost izvora elektromagnetskog polja i zadovoljavanje zakonskih ograničenja o razinama polja.

Dopuštene razine elektromagnetskog polja u Hrvatskoj usklađene su s međunarodnim preporukama, a za neke kategorije izloženosti su čak i strože (niže) od onih u većini zemalja Europske Unije. To se ponajprije odnosi na razine izloženosti za opću populaciju. Ako su razine elektromagnetskog polja unutar dopuštenih granica, elektromagnetsko polje neće imati štetnog utjecaja na ljude i ostale žive organizme [2].

Kako kod građana odagnati sumnje da je blizina antena uzrok oboljenja od neizlječivih bolesti i postoje li studije, znanstvene, koje dovode ili ne dovode u izravnu povezanost antene i teške bolesti? Da se i pronađe uzročno-posljedična veza između antena i teških oboljenja, mislite li da bi se s time išlo u javnost, odnosno, jesu li operateri previše jak lobi da bi to dopustio?
- Sumnje i strah kod građana posljedica su nedovoljne informiranosti [3]. S obzirom na osjetljivost teme, građane bi trebalo bolje informirati u učincima elektromagnetskih polja na ljudski organizam i postupcima koji se poduzimaju da bi se eventualni rizici smanjili ili uklonili. Na tom području hvale je vrijedna inicijativa koju su pokrenuli kolege s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "A. Štampar". Utjecaj elektromagnetskih polja na ljude intenzivno se istražuje još od sredine 20. stoljeća.

Napravljene su mnoge studije koje proučavaju utjecaj elektromagnetskih polja ovisno o frekvenciji, snazi i vremenu izloženosti na stanice, tkiva i žive organizme. Na osnovi tih je studija ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) donio preporuke za ograničavanje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima. Naravno, time istraživanja nisu završena. Ona se još uvijek provode u cijelom svijetu i novi se rezultati i spoznaje rabe za dopunjavanje zaštitnih mjera.

U zaštitu ljudi od izloženosti elektromagnetskim poljima uključena su i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i IARC (Interantional Agency for Research on Cancer). IARC je elektromagnetska polja svrstao u kategoriju 2B.

U toj se kategoriji nalaze agensi za koje nije znanstveno dokazano da ne uzrokuju maligne bolesti kod ljudi. Samo usporedbe radi, u kategoriji 2B prema IARC-u se od svima poznatih tvari nalazi i kava [4]. Naravno, kategorizacija prema IARC-u nije definitivna i pojedini se agens može premjestiti u drugu kategoriju na osnovi novih znanstvenih dokaza. Dakle, istraživanja su još u tijeku i građani nisu prepušteni na milost međunarodnih korporacija ili lobija.

Kako se mjere zračenja, tko je postavio standarde, tko plaća mjerenja? Ukoliko građani žele provjeriti podatke, gdje su im dostupni i ukoliko žele nanovo obaviti ispitivanja, moraju li to plaćati sami ili....?

- Preporučene dopuštene razine za izloženost elektromagnetskim poljima donio je ICNIRP na osnovi istraživanja koja su se provodila tijekom više desetaka godina. Te su preporuke ugrađene u nacionalna zakonodavstva, pa tako i u hrvatski Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14). Zbog mjera predostrožnosti, dopuštene granice izloženosti u hrvatskom su pravilniku niže nego u preporukama ICNIRP-a. Spomenuti Pravilnik propisuje da mjerenje razina elektromagnetskih polja mogu provoditi samo ovlaštene pravne osobe s umjerenim instrumentima i osposobljenim djelatnicima.

Troškove kako prvih tako i periodičkih mjerenja snosi vlasnik izvora elektromagnetskog polja. Rezultati mjerenja dostupna su zainteresiranima kod vlasnika izvora ili kod državnih agencija. Pitanjima iz područja pokretnih mreža bavi se Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a izloženost elektromagnetskim poljima u nadležnosti je Ministarstva zdravlja, odnosno Sanitarne inspekcije. U slučaju sumnji u postupak postavljanja ili ispravnost izvora elektromagnetskog polja građani se mogu obratiti navedenim državnim tijelima i zatražiti provođenje nadzora ili mjerenja.

Koliko se medicina bavi ovim pitanjem?

- Medicina se učincima elektromagnetskih polja na ljude bavi od kraja 2. svjetskog rata. Istraživanja su provođena posve neovisno na zapadu i u bivšem SSSR-u i od tuda dolazi do povijesnih razlika u dopuštenim razinama za izloženost ljudi elektromagnetskim poljima. Iako istraživanja traju već više od 70 godina, ona još nisu završena, zato što se tehnologija pokretnih komunikacija stalno mijenja i napreduje, pa je potrebno taj napredak pratiti i novim medicinskim istraživanjima.

Nedavno nam se obratio jedan naš sugrađanin, tvrdi da je u bloku zgrada u blizini antene, u godinu i pol dana umrlo desetak ljudi od raka.... a i da ih je sada mnogo bolesnih...pa pita - koliko ljudskih života vrijedi jedna antena? Što biste mu odgovorili?

- Velike su patnje koje proživljavaju oboljeli od malignih bolesti i članovi njihovih obitelji. Teško je izgubiti člana obitelji, prijatelja ili susjeda i onima koji su pogođeni takvim gubitkom izražavam svoju sućut. Na žalost, na osnovi nepotpunih podataka nije moguće procijeniti da li je pojavljivanje malignih bolesti u spomenutom bloku zgrada veća od hrvatskog prosjeka. Na to bi pitanje morali odgovoriti medicinari.

Razumljiva je želja oboljelih od malignih bolesti i njihovih obitelji da pronađu uzročnika i "krivca" za svoju bolest, ali, na osnovi dosadašnjih znanstvenih spoznaja, bilo bi pogrešno tražiti ga među antenama i baznim postajama [5].

Lidija Crnčević 

Komentar:

[1] "Dozvole" su zapravo jedna dozvola - uporabna dozvola Odjela za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja kojom se dokazuje da je zadovoljen Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja. Bitno je napomenuti činjenicu da je Hrvatska jedina zemlja u Europi u kojoj operateri ne trebaju ishođivati građevinske i lokacijske dozvole za bazne stanice. Lokalna uprava (gradovi, općine), kao i sami građani, nisu u mogućnosti odabirati lokacije antena. Lokacije odabire operater. Također, nije obvezno ni informiranje lokalnog stanovništva o novom izvoru neionizirajućeg zračenja u njhovoj sredini. Operateri su u Hrvatskoj povlašteni kao ni u jednoj drugoj zemlji Europe i vrijeme je da se to i javno kaže.

[2] Za ovu konstataciju ne postoji usuglašeno mišljenje znanstvene zajednice. Ne postoji liječnik koji će reći da granice niže od onih koje je definirao ICNIRP (Međunarodna agencija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja) ne mogu izazvati netermičke efekte na ljudima (primjerice  vrtoglavica, glavobolja, dekoncentracija ili eventualno maligno oboljenje nakon nekog vremena kronične izloženosti). Granice u dokumentu ICNIRP GUIDELINES 1998 postavljene su na temelju istraživanja prije 1998. Postavljene granice odnose se na termičke efekte mikrovalnog zračenja (zagrijavanje tkiva). Netermički efekti (primjerice pojava raka) nisu razmatrani, što je navedeno i u samom dokumentu.

[3] Da, ali to je zaslugom Ministarstva zdravlja, kojemu, kao ni operaterima i pojedinim djelatnicima ustanova u državnom vlasništvu (fakultetima, agencijama i zavodima), nije u interesu provoditi informiranje građana.

[4] Skupina 2B nosi naziv "moguće kancerogeno", što je slučajno ili namjerno izostavljeno. Mikrovalno zračenje je, prema stavu Svjetske zdravstvene organizacije, mogući uzrok malignih oboljenja mozga. Kava je također moguće kancerogena, ali samo ako se konzumira kontinuirano - svakodnevno u većim količinama, što se često (slučajno ili namjerno) propušta napomenuti. Post o "moguće kancerogenoj" kavi na ovom blogu bit će objavljen uskoro, sa svim provjerljivim činjenicama WHO-a. Iako se kava zaista nalazi u skupini 2B, vrlo često se spominje kada je riječ o mikrovalnom zračenju samo s jednim ciljem: obezvrjeđivanje stava Svjetske zdravstvene organizacije o "moguće kancerogenom" radiofrekvencijskom mikrovalnom zračenju.

[5] Ne postoji konačno mišljenje da "krivac" za maligna oboljenja ne može biti mikrovalno zračenje. U nezanemarivom dijelu dosada objavljenih studija pronađeni su netermički efekti. Iako se istraživanja s ciljem utvrđivanja mogućih netermičkih efekata još uvijek provode, ne mogu se zanemariti brojne "alarmirajuće" studije objavljene tijekom prošlih godina, u kojima je elektromagnetsko zračenje ove vrste povezano s malignim oboljenjima mozga i drugih organa, neplodnosti, poremećajima spavanja i pamćenja, leukemijom, umorom, iritacijama kože... O tome se moguće informirati ovdje (brojni članci na tu temu mogu se pronaći i u arhivi ovog bloga), a svakako se ne smiju zanemariti ni hrvatska istraživanja na ovom području, koja se također godinama provode.

Krajnje je vrijeme je da Ministarstvo zdravlja, nakon brojnih tekstova u medijima i apela građana, ispita koji je uzrok ovolikog broja oboljenja u ovom dubrovačkom naselju, kao i naselju Šipčine.

Ministarstvo zdravlja je objavilo informacije o neionizirajućem elektromagnetskom zračenju

Dana 29.7.2015. godine, Odjel za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja, povodom sve većeg broja upita i pritužbi građana diljem Hrvatske vezano uz zračenje i postavljanje antena baznih stanica mobilnih operatera, objavio je na svojim internetskim stranicama informacije o (uglavnom) zakonskoj regulativi vezanoj uz elektromagnetska polja. Objavljene informacije pročitajte na linku ili u nastavku, a eventualni komentar na iznesene informacije, bit će objavljen naknadno.
Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj

29.07.2015.
Ministarstvo zdravlja je nadležno za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja sukladno Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10)  i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14).
          Za izgradnju i postavljanje baznih stanica (nosivi antenski stup) nadležno je  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje ujedno regulira način postavljanja i ishođenja svih potrebnih dozvola i to na temelju Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) vezano za tipske antenske prihvate koje je isto ministarstvo i donijelo, te drugih propisa vezanih uz gradnju.
 Ishođenje potrebnih suglasnosti kod postavljanja izvora elektromagnetskih polja nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja kontrolira razine elektromagnetskih polja u okolici izvora elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na zdravlje posebice opće populacije stanovništva.
Kontrola prije postavljanja izvora EM polja: Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti dozvolu za postavljanje izvora. Uvjet za dobivanje dozvole je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica.
Kontrola nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad:Prvo mjerenje se provodi nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad. Prvim mjerenje se mora dokazati da su stvarne razine elektromagnetskog polja unutar dozvoljenih ograničenja. Na temelju valjanog prvog mjerenja, Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu za uporabu izvora elektromagnetskog polja.
Redovne kontrole tijekom rada izvora elektromagnetskog polja:Vlasnik izvora elektromagnetskog polja je dužan svake tri godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravlja.
Proračun, prva mjerenja i periodička mjerenja elektromagnetskog polja provode isključivo tvrtke koje imaju ovlaštenje od  Ministarstva zdravlja

Znanstvena istraživanja kao temelj zaštite od elektromagnetskih polja

29.07.2015.
Na temelju znanstvenih istraživanja donesene su osnovne smjernice od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućih zračenja (ICNIRP- International Commisission on Non-Ionizing Radiation Protection) koje je prihvatila i Europska Unija putem Preporuke Vijeća Europske Unije 1999/519/EC (od 12.07.1999.) o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima u rasponu od 0 Hz do 300 GHz. 
Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Tako je npr. Znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) koji djeluje pri Europskoj komisiji održao javnu raspravu na temu svog objavljenog preliminarnog mišljenja o potencijalnim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima na zdravlje. U preliminarnom mišljenju analizirano je više od 570 znanstvenih studija izrađenih od 2009. godine do danas (Studije bez znanstvene težine su odbačene i nisu bile predmet analize). Istraživanja u spektru mobilnih komunikacija pokazala su da do danas nisu identificirani štetni učinci koji proizlaze iz izloženosti razinama elektromagnetskog polja baznih stanica mobilnih komunikacija kakve se obično nalaze u svakodnevnom okruženju. Nadalje, u istom preliminarnom mišljenju nije izražena namjera niti prijedlog promjene dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskog polja u Preporuci EU.

Sumnja u kancerogenost elektromagnetskih polja

29.07.2015.
Što je to potencijalno kancerogeno?
Potencijalno kancerogeno znači da može, ali i ne mora bili povezano s pojavom kancerogenih oboljenja, no da zapravo uzročno-posljedična veza nije dokazana. Stoga se primjenjuje takozvani „precautionary principle“ – „pristup uz oprez“ koji kaže da dok god ne postoje dokazi o štetnim utjecajima na zdravlje, potreban je odgovoran pristup i sprečavanje mogućih negativnih utjecaja. Govoreći o elektromagnetskim poljima i baznim stanicama, međunarodne, priznate agencije određuju dopuštene razine polja za niz različitih utjecaja na zdravlje. Pritom uključuju i sigurnosne faktore kojima još snižavaju dopuštene razine, te se tek nakon toga određuju dozvoljene razine. 

Komunikacija Ministarstva zdravlja sa stanovništvom RH vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi

29.07.2015.
Ministarstvo zdravlja gotovo svakodnevno prima upite građana putem dopisa, e maila, faxa i usmenih upita vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje građana u Republici Hrvatskoj. Većina primjedbi, prijedloga i zahtjeva se odnosi na bazne postaje mobilnih operatera u kojima se osim informacija o izmjerenim vrijednostima zračenja izvora elektromagnetskih polja u neposrednoj blizini njihovih prebivališta traži razmještanje na druge lokacije pa čak i uklanjanje baznih postaja.
Ministarstvo zdravlja je isključivo nadležno za kontrolu vrijednosti zračenja elektromagnetskih polja koju stvaraju izvori elektromagnetskih polja.  Pokažu li rezultati mjerenja zračenja sukladnost sa referentnim graničnim razinama zračenja navedena u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14) tada Ministarstvo zdravlja može dati suglasnost za uporabu izvora elektromagnetskog polja.
Često se dostavljaju peticije građana o razmještanju i  uklanjanju baznih postaja zatim se postavljaju pitanja o udaljenosti izvora elektromagnetskih polja od škola, vrtića, bolnica i stambenih naselja.
Prema  hrvatskim propisima parametar udaljenosti nije mjerodavan za zračenje elektromagnetskih polja baznih postaja, već se mjerenje parametara zračenja u pojedinim točkama odnosno na određenim lokacijama obavlja na trasama elektromagnetskih polja (smjeru zračenja antena). Ovisno o smjeru zračenja antene postoji mogućnost da se na trasi elektromagnetskog polja na većoj udaljenosti može izmjeriti viši iznos polja nego na bližoj točki koja nije na navedenoj trasi elektromagnetskih polja. Izmjerene veličine elektromagnetskih polja na trasi elektromagnetskih polja su najmjerodavniji podatak.
Zgrade stambene i poslovne namjene, škole, rodilišta i bolnice nalaze se u  području povećane osjetljivosti i kao takvi objekti pri mjerenju zračenja izvora elektromagnetskih polja moraju zadovoljavati postavljene uvjete za područje povećane osjetljivosti
Bazne stanice mobilnih operatera postavljaju se na lokacije temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, te drugim propisima o gradnji.

Prilagodba RH u preuzimanju svih preporuka i smjernica Vijeća EU kod zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja elektromagentskih polja

29.07.2015.
Republika Hrvatska je među prvima u Europi preuzela sve relevantne zakonske akte te je poduzela i daljnje korake, primjenjujući pricip predostrožnosti.
Zbog povećane  brige za zdravlje stanovništva preporučene granične razine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP),   u Republici Hrvatskoj su spuštene na niže tj., strože vrijednosti graničnih razina te se kontinuirano prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi.
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja redovito se ažurira i ne samo da je usklađen s pozitivnim propisima Europske unije i najnovijim znanstvenim činjenicama već je i stroži od onih u većini EU zemalja. Ministarstvo je transparentno i otvoreno po svim pitanjima vezanim uz elektromagnetska polja, te se svi prijedlozi građana uzimaju u razmatranje.       
Zbog brzog razvoja bežične tehnologije što se posebno odnosi na visokofrekventne izvore zračenja te niza drugih promjena u postavljanju telekomunikacijske infrastrukture bilo je potrebno donijeti novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja. Ukinute su sve studije i pripadajuća Rješenja o oslobođenju od prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih polja za visokofrekvencijske i niskofrekvencijske izvore elektromagnetskih polja čime su postroženi mehanizmi kontrole. 

srijeda, 22. srpnja 2015.

Krivotvorinama do dozvole: Bazna stanica udaljena metar od spavaće sobe

Priče iz Hrvatske: Zagreb, Gornji Bukovac, 24. lipnja 2011. godine


Svjetska znanost upozorava a regulative europskih zemalja definiraju da elektromagnetski sustavi moraju biti maksimalno moguće udaljeni od naseljenih objekata

ZAGREB Antena mobilnog operatera TELE 2 već šestu godinu zaredom nesmetano radi na Gornjem Bukovcu tik uz stambenu kuće obitelji Blas u ravnini spavaće sobe u potkrovlju. Pravi je kuriozitet i za hrvatske prilike da je bazna stanica mobilnog operatera danas udaljena od zida sobe tričavih jedan metar a da nadležna državna ministarstva još uvijek ne vide ništa sporno, iako svjetska znanost upozorava a regulative europskih zemalja definiraju da elektromagnetski sustavi moraju biti maksimalno moguće udaljeni od naseljenih objekata.

Slučaj je poprilično bizaran jer je antena montirana uz susjednu kuću čiji je vlasnik čak dao i suglasnost za gradnju, očekivano, uz određenu financijsku naknadu. Ipak vlasnik »kuće s antenom«, Branimir Lukač za razliku od obitelji Blass ne stanuje u svom objektu, nego ga koristi povremeno, tek kao vikendicu.

Po svemu sudeći, državi nije ni sporno to što je bazna stanica dobila građevinsku dozvolu nadležnog Gradskog ureda za prostorno uređenje temeljem potpune krivotvorine u elaboratu mobilnog operatera. Naime, u elaboratu, u posjedu našeg lista, pogrešno je naveden podatak da je antena udaljena 18 metara od prvog naseljenog objekta. Naša fotografija s mjesta događaja to jasno demantira.
Prijave na sve strane


Jednostavno pitanje koje se nameće jest zašto svih ovih godina državne inspekcije nisu poništile građevinsku dozvolu izdane temeljem očite krivotvorine. Supružnici, umirovljenici Marija i Zdravko Blass punih šest godina pokušavaju doći do ovih odgovora, bezuspješno obilaze šaltere i pišu pisma gradskim i državnim institucijama.

Prijavili smo ih Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu graditeljstva, USKOK-u, Pučkom pravobranitelju, Gradskom uredu za graditeljstvo. Čak je i ishodovano rješenje za rušenje Ministarstva graditeljstva, nakon čega je antena tek pomaknuta s jednog na drugi kraj susjedne kuće, dakle, još bliže našem domu. Pokazalo se da su naše intervencije bile uzaludne! Čak su dolazile i ekipe iz TELE 2 i zgražavale se. No, što mi imamo od toga? Antena je i dalje tu. Nije mi jasno koji je to zakon ili pravilnik da bazna stanica može biti udaljena jedan metar od kuće u ravnini sobe? Čak su nam rekli da nismo stranke u postupku iako smo prvi neposredni susjedi. Živimo u ovoj kući već 40 godina. Građani su se bunili i za antene postavljene na većoj udaljenosti pa država je reagirala– podsjećaju supružnici, vlasnici zelene okućnice i idiličnog vrta u zaleđu kuće kao preslikanog iz dizajnerskih kataloga.

Nažalost, idilična oaza krije jednu ružnu tajnu koja bi trebala zabrinuti Ministarstvo zdravstva.

Bolest na pragu

– Nedugo što je antena postavljena bila sam obolila od raka kože. Srećom, uspjela sam se izliječiti. U neposrednom susjedstvu živi i naša rođakinja. I ona je obolila od karcinoma. Treća osoba, također susjeda, i ona je dobila rak. Nažalost, nije se izvukla. Umrla je. Mi nemamo dokaza da je sve to povezano s baznom stanicom, ali tri slučajeva karcinoma iz neposrednog susjedstva od vremena kada je antena puštena u pogon trebalo bi svakog zabrinuti.Kao što vidite, ovdje nema industrije i zagađivača. Okruženi smo zelenim vrtovima, šumom i livadama, imamo hranu iz vlastitog uzgoja. Trebali bi biti koliko-toliko zdravi ljudi. Odgovorni bi se trebali zamisliti i konačno narediti uklanjanje bazne stanice– upozorila je Marija Blass. Najboljeg zdravlja nije ni suprug.

– Nikad nisam bio bolestan. Sada svaki dan moram piti šest tableta dnevno.Supruga i ja sad imamo problema s tlakom. Naš sin koji je živio u našoj kući i imao svoj dio kuće na raspolaganju odselio se s djetetom. Jednostavno, nije htio život malog i svoje zdravlje stavljati na kocku – priznao je Zdravko.
Nadležni peru ruke

Nadležna Uprava za sanitarnu inspekciju pri Ministarstvu zdravstva i dalje ne vidi ništa sporno u antenskom sustavu. Evo njihovog odgovora:

– Navedena problematika je već rješavana i to na temelju podneska obitelji Blass Pučkom pravobranitelju od 11. lipnja 2010. Poduzete su sljedeće mjere: inspekcijski očevid kojim je utvrđeno da antena pripada vlasniku TELE 2 d.o.o., Zagreb, zatražen je i pregledan elaborat Mjerenja parametara visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja za baznu postaju koji je izradila ovlaštena pravna osoba za mjerenje zračenja. U elaboratu je zaključak u kojem se citira da prema izmjerenim vrijednostima referentnih razina ne prelazi dopuštene razine definirane Pravilnikom o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu – ističe se u odgovoru Ministarstva i dodaje:

– Na temelju naprijed navedenoga razvidno je da su na temelju mjerenja zračenja rezultati usklađeni s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Presliku mjerenja ovlaštene pravne osobe Ministarstvo je dostavilo Pučkom pravobranitelju. Prema pozitivnim propisima svake se dvije godine vrše periodička mjerenja baznih postaja. Dana 09. rujna 2010. Ministarstvo je izdalo Rješenje kojim se odobrava uporaba predmetne bazne postaje a u svojoj nadležnosti izvršilo radnje i utvrdilo činjenice te osiguralo provedbu mjera zaštite od zračenja – uvjereni su iz Ministarstva.

Poslane i fotografije

Napominjemo da je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva nadležno za građenje i uporabu tj. izdavanje uporabnih dozvola za predmetne objekte – napominju iz Ministarstva zdravstva.

Nažalost, odgovor iz Ministarstva graditeljstva nije stigao stoga smo ostali zakinuti za informaciju zašto nisu proveli uklanjanje sporne instalacije s obzirom na krivotvorene podatke koji su bili osnova za građevinsku dozvolu. Da ne bilo lutanja uz službeni upit poslali smo i fotografiju lokacije koja pokazuje stvarnu udaljenost mobilne stanice – onu od jedan metar od stambene kuće.

Isti upit uputili smo i u TELE 2.,no, od ponedjeljka do jučer popodne odgovor također nije stigao, unatoč obećanjima njihove službe za odnose s javnošću. 


Ovakvih slučajeva je mnogo, a neke od njih možete pročitati ovdje.

utorak, 21. srpnja 2015.

Treći element: Neionizirajuće zračenje

Emisija 'Treći element' o neionizirajućem zračenju emitirana 6. studenog 2014. godine na HRT3.

Gosti: Jelena Macan (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada) i Davor Bonefačić (Fakultet elektrotehnike i računarstva).

Osim o tehničkom aspektu i mikrovalovima koje emitiraju mobiteli, bazne stanice, Wi-Fi, DECT kućni telefoni i mirkovalne pećnice, u emisiji je bilo riječi i biološkim efektima kod ljudi koje izaziva mikrovalno zračenje. Ukratko, zaključak ove emisije je da nas "zakonska regulativa dobro štiti od poznatih, termičkih efekata neionizirajućeg zračenja". Točno, od termičkih (toplinskih) efekata smo zaštičeni, ali ne i od netermičkih učinaka niskih intenziteta mikrovalnog zračenja, koja se, iako dokazana u brojnim studijama, često zanemaruju, obezvrjeđuju i proglašavaju 'nedovoljnima da bi se išta zaključilo', kao što je to slučaj i u ovoj emisiji.Reakcija na emisiju Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja

Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja (HUZEZ) dužna je reagirati i preispitati niz navoda vezanih uz elektromagnetsko zračenje, iznesenih 5. studenog 2014. u televizijskoj emisiji Treći element na HRT 3.

Prim.dr.sc. Jelena Macan izjavila je u emisiji da elektrosenzibilnost nije dokazana, iako postoji studija koja tvrdi suprotno – EHS Electrohypersensitivity (ES, Electrosensitivity) Physiologically Explained by Health Research in France
U studiji L’intolérance électromagnétique élucidée (2011) francuski znanstvenici dokazali su da elektromagnetska polja (EMS) bitno mogu izmijeniti fiziologiju krvi i mozga elektrosenzibilnih ljudi te se utjecaj na biološke markere povećava i smanjuje prema intenzitetu izloženosti elektromagnetnim poljima. Navodi se kako EMS izaziva velike efekte u mozgu. Najvažniji je otvaranje krvno-moždane barijere što omogućuje da živa i drugi zagađivači uđu u mozak, gdje uzrokuju razne neuro degenerativne bolesti.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) smatra da su valovi koje emitira WI-FI “moguće kancerogeni”. Prema IARC-u, rizik od raka za ovu vrstu zračenja je stoga sličan onom od insekticida DDT-a, koji je zabranjen. Nadalje postoji čitav niz studija koje su ”peer reviewed”, a koje su utvrdile štetnost EMZ.
Studija Analyzing the Health Impacts of Modern Telecommunications Microwaves navodi kako je dokazano da mikrovalno zračenje koje se koristi u modernim mobilnim telekomunikacijama može oštetiti DNK i izazvati smrt stanica ili nasljedne mutacije koje mogu kao posljedicu imati smanjenje reprodukcije, pojavu degenerativnih bolesti ili raka.

Tehnološki razvoj postignut je uporabom prirodnih sila, poput elektromagnetizma. Ali korištenje istih u korist poboljšanja uvjeta života moralo bi se provesti bez ugrožavanja prirodnog okoliša i ljudskog zdravlja. Znajući opasnosti svakog novog tehnološkog dostignuća, pronalaženje načina da koristimo tehnologiju na siguran način možda je čak i važnije od same tehnologije.

Bitna studija Karolinska Instituta i Švedske rezultirala je u veljači 2011. upozorenjem kako je Wi-Fi opasan za djecu i trudnice. “Kombinirani učinak mobitela, bežičnih telefona, baznih stanica, Wi-Fi i bežičnog interneta milijardama ljudi širom svijeta povećava rizik za rak, neurološke i reproduktivne bolesti i ugrožava normalan razvoj”, navodi se u studiji.

Tvrdnje iz ovih studija, a koje su izostale u nastupu dr. Macan, pokazuju kako dr. Macan nije u toku s recentnim epidemiološkim studijama, i/li da svjesno zanemaruje podatke koji ne idu na ruku telekom industriji. Značaj epidemioloških studija u ovakvim područjima, gdje u kontroliranim uvjetima iz raznih razloga nije moguće niti dobiti rezultate jer očigledno razina znanosti još nije dosegla nivo da bi mogla utvrditi mehanizme nastanka bolesti, imaju puno veću važnost od laboratorijskih istraživanja. A rezultati epidemioloških studija s ovoga područja su sve alarmantnija. Činjenica je da je WHO 2013. klasificirala radiofrekvencijska zračenja kao moguće kancerogena za ljude, a međunarodna ekspertna grupa BIOINITIATIVE u izvješću iz travnja 2014. navela je da su genetski utjecaji radiofrekvencijske radijacije (oštećenja DNA) utvrđeni u 65 posto do sada objavljenih studija (74 od 114).

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je radiofrekvencijska zračenja ranije klasificirala u Grupu 3 (nema dokaza za štetnost), a onda podigla za jedan stupanj, u 2B.

EESC (European Economic and Social Committee), savjetodavno tijelo Europskog parlamenta za civilni sektor, upozorava: “Elektromagnetska preosjetljivosti (EHS) uzrokuje patnju i gubitak kvalitete života sve većem broju Europljana. Najčešći izvori elektromagnetske radijacije (EMR) su bazne stanice mobilne telefonije, bežičnih telefoni i Wi-Fi routeri u stanovima jer permanentno, 24/7 emitiraju mikrovalove.
Broj pacijenata koji pate od elektromagnetske preosjetljivosti svakodnevno se povećava, a oni se često suočavaju sa skepticizmom liječnika ili nemogućnoti postavljanja dijagnoze. Prema novim procjenama, elektrosenzitivno je 3-5 posto populacije, što znači da oko 13 milijuna Europljana pati od tog sindroma koji je poznat pod više naziva (slsktro-senzitivnost, Wi-Fi sindrom, mikrovalni sindrom, elektromagnetska hipersenzitivnost i dr.)”

HUZEZ očekuje objektivno informiranje javnosti o ovoj sve važnijoj temi, te novu, nepristrano pripremljenu emisiju Treći element, u koju bi bili pozvani i sugovornici koji raspolažu s najnovijim podacima o istraživanju utjecaja EM zračenja na ljude.

utorak, 14. srpnja 2015.

Iznad zakona: Operaterima tužbe odbijene, a nelegalne antene se ne uklanjaju

DUBROVNIK, 14.7.2015.
Ni pravomoćna rješenja građevinske inspekcije, rješenja inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, sudsko odbijanje tužbi operatera, kršenje GUP-a grada Dubrovnika i 3000 potpisa građana i peticija nisu dovoljni da se nelegalne antene uklone s napuštene zgrade HEP-a usred gusto naseljene dubrovačke četvrti Šipčine! 

  • PortalOko.hrKad će se ukloniti nelegalno postavljene antene teleoperatera u Šipčinama i Novoj Mokošici kojima se ugrožava zdravlje građana?
  • Slobodna Dalmacija:  'Vlahušiću, prekini pogodovati mobilnim operaterima! Skidaj antene!'
  • DalmacijaNews: Vlahušiću, skidaj antene mobilnih operatera
  • Dubrovački vjesnik: Vlahušiću, prekini pogodovati mobilnim operaterima! Skidaj antene

Pročitajte odgovor liječnika, bivšeg ministra zdravstva i sadašnjeg gradonačelnika Dubrovnika i zaključite koliko zaista pridonosi rješavanju ovog problema, zaštiti zdravlja i prije svega poštivanju svojih sugrađana:
  • Slobodna Dalmacija: Vlahušić: Antene su najbliže mojoj kući, možda sam zato hiperaktivan

Bazne stanice u naselju Šipčine u Dubrovniku smještene su na napuštenoj zgradi HEP-a

Kada će se ukloniti nelegalno postavljene antene teleoperatera u Šipčinama i Novoj Mokošici kojima se ugrožava zdravlje građana?

KLGB Srđ je Grad je poslao priopćenje za javnost u kojem javno prozivaju gradonačelnika Andra Vlahušića da prekine opstrukciju u Ministarstvu na čijem je čelu njegova stranačka kolegica i da kao gradonačelnik i liječnik pokrene sve zakonske mehanizme kako bi se nelegalni objekti teleoperatera u Šipčinama i Novoj Mokošici štetni po zdravlje stanovnika ODMAH izmjestili izvan stambenih zona. Priopćenje donosimo u cijelosti.


Još je u listopadu 2011. godine građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju baznih stanica mobilnih operatera ViP i TELE2 s HEP-ove zgrade u ulici Andrije Hebranga 62 u Šipčinama. Kako je bilo i za očekivati, teleoperateri su podnijeli žalbe, a kada su im one odbijene, pokrenuli su i upravni spor pred nadležnim sudom. Tužbe su im, međutim, odbijene još u ožujku 2013. godine. Drugim riječima, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, na čijem je čelu HNS-ova ministrica Anka Mrak Taritaš, već dvije godine ne postupa po pravomoćnom rješenju o uklanjanju ovih objekata, čime izravno pogoduje teleoperaterima na štetu građana Šipčina.

Njih 3000 potpisalo je peticiju pozivajući se na pravomoćno rješenje o uklanjanju ovih nelegalnih objekata teleoperatera. Iako je mehanizacija ovlaštenog „rušitelja“ poduzeća TGT Adriatik iz Pule u nekoliko navrata rušila na dubrovačkom području, klijentelistički odnosi HNS-ovog ministarstva i HNS-ovog gradonačelnika s velikim telekomunikacijskim kompanijama i ovaj su put imali prednost pred zdravljem građana.

GUP Grada Dubrovnika predviđa mogućnost postavljanja baznih stanica isključivo na pojasu iznad Magistrale. Nije teško zaključiti da su navedene stanice postavljene na lokaciji koja nije predviđena GUP-om Grada Dubrovnika pa su stoga iste postavljene bez odgovarajućih dozvola. Da je tome tako potvrđuje spomenuto rješenje građevinskog inspektora u kojem se navodi da su bazne stanice ViP-a i TELE2 u Šipčinama podignute bez odgovarajuće dokumentacije. U Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja svojevremeno su na upit novinara odgovorili da ni za HT-ovu baznu stanicu u Šipčinama ne postoj dozvola jer, naime, UO sustavno odbija izdati dozvole teleoperaterima za postavljanje baznih stanica ispod Magistrale.

Ovime se otvara i pitanje dviju baznih stanica u Novoj Mokošici, od kojih je barem jedna, ona ViP-ova 42-metarska ispod Magistrale, ako je vjerovati Upravnom odjelu za izdavanje i
provedbu dokumenata prostornog uređenja, izgrađena bez valjane dokumentacije. Podsjećamo da je riječ o baznim stanicama postavljenima još u ljeto 1999. godine, za čije se izmještanje stanovnici naselja predvođeni udrugom Eko-Omblići bezuspješno bore već 16 godina. Tada su već upozoravali da se tu ne radi samo o nezakonito postavljenim objektima, nego i o velikoj opasnosti za zdravlje građana. Znanstvene su spoznaje u proteklih 16 godina potvrdile svu štetnost neionizirajućeh zračenja. Na žalost, potvrđuje to i iznadprosječan broj oboljelih od malignih oboljenja u blizini baznih stanica.

Ovim putem javno pozivamo gradonačelnika Dubrovnika Andra Vlahušića da prekine opstrukciju u Ministarstvu na čijem je čelu njegova stranačka kolegica i da kao gradonačelnik i liječnik pokrene sve zakonske mehanizme kako bi se nelegalni objekti teleoperatera u Šipčinama i Novoj Mokošici štetni po zdravlje stanovnika ODMAH izmjestili izvan stambenih zona.

Srđ je Grad

srijeda, 8. srpnja 2015.

Sve je prema zakonu: Zračenje baznih stanica u centru Sinja u dopuštenim granicama

Bazne stanice u strogom centru Sinja

U posljednje vrijeme elektromagnetsko zračenje postaje sve češća tema u gradu pod Kamičkom.

Nakon što je nezavisni gradski vijećnik Miro Bulj u nekoliko navrata upozoravao kako antene teleoperatera smještene u samom centru Sinja ugrožavaju zdravlje građana, Grad Sinj je tijekom prošlog mjeseca naručio uslugu mjerenja razine neionizirajućih elektromagnetskih polja. Na osnovu mjerenja koje je u Sinju obavilo društvo Končar – Institut za elektrotehniku Zagreb, zaključeno je kako su izmjerene razine jakosti električnih polja i gustoća na području grada Sinja snage niže od dozvoljenih graničnih razina prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja i Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja.

Odmah po objavi rezultata ovog mjerenja, nezavisni vijećnik Miro Bulj zatražio je pojašnjenje od magistrice elektrotehnike Ankice Kosovec Krželj iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja, koja je cijeli svoj radni vijek odradila kao stručnjak za elektromagnetska zračenja u tvrtki Ericsson. Kosovec Krželj potvrdila je kako su izmjerene vrijednosti zračenja u Sinju u dozvoljenim granicama, ali to samo znači da nećemo dobiti opekline, no ne i da su građani zaštićeni od zračenja koje uzrokuje rak. Odgovor Ankice Kosovec Krželj prenosimo u cijelosti:
‘Izmjerena zračenja su niža od graničnih vrijednosti koje dozvoljava Pravilnik o zaštiti od EM polja (NN 146/14).
Važno je znati slijedeće: granice dozvoljenog zračenja definirala je Međunarodna komisija za zaštitu od ne ionizirajućeg zračenja 1998. g. U tom dokumentu (koji je još uvijek važeći) navodi se da su uzeti u obzir samo termalni efekti (opekotine, kratkotrajni podražaji perifernih živaca). Utjecaj dugotrajne izloženosti na povećani rizik za maligna oboljenja nije se razmatrao jer nije bilo dovoljno podataka da se odrede granice. Upravo zbog toga je ista komisija predložila i druge mjere za smanjenje rizika (odnosno ‘ogradila’ se od tih granica kao sigurnih kad se radi o riziku za rak).
Drugim riječima, izmjerene vrijednosti u Sinju jesu u dozvoljenim granicama. Te granice garantiraju da nećemo dobiti opekotine, a ništa ne vele o tome jesmo li (ili nismo) zaštićeni od rizika da nam zračenje antena uzrokuje rak.
Trebalo bi zbog predostrožnosti antene ne postavljati blizu stanova, škola, vrtića, dječjih igrališta i sl. Svjetska zdravstvena organizacija je tu vrstu zračenja proglasila ‘potencijalno kancerogenom za ljude’ i time službeno priznala postojanje rizika. U Hrvatskoj, za razliku od drugih zemalja, nažalost ne postoji zakon koji bi regulirao izbor lokacija i način postavljanja antena, to je prepušteno teleoperaterima. Hrvatska je jedina zemlja u Europi u kojoj za antene ne treba građevinska dozvola, suglasnost susjeda ili organa lokalne uprave (općinske ili gradske vlasti).’

HAKOM smiruje Splićane: Naši uređaji na Visokoj neće vas zračiti


Nakon nekoliko godina traganja za adekvatnim prostorima u dalmatinskoj metropoli, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je poziv na javno nadmetanje, “teško” 4,4 milijuna kuna, za izgradnju svoje splitske podružnice i kontrolnoga mjernog središta. Objekt će se, kako doznajemo u HAKOM-u, graditi na Vrhu Visoke, točno preko puta tamošnje crkve Presvetog Srca Isusova i u blizini vodospreme.

Devet mjeseci izgradnje

- Početak radova ovisi o uspješno provedenom postupku javne nabave za izgradnju, koji je otvoren do 24. srpnja, i o potpisu ugovora s izabranim izvođačem, pa se okvirni početak izgradnje može očekivati u trećem tromjesečju ove godine. Navedena lokacija je dostupna kota s najvišom nadmorskom visinom u gradu i kao takva je izuzetno pogodna za izgradnju kontrolno-mjernog središta HAKOM-a. Važno je pri tome napomenuti da se sustav koji će se postaviti u sklopu Podružnice, sastoji isključivo od pasivne opreme, odnosno prijamnih antena i uređaja, te kao takav nije izvor elektromagnetskog zračenja - doznajemo u Agenciji, u kojoj tvrde da bi novo HAKOM-ovo zdanje trebalo biti gotovo devet mjeseci od početka radova, te da očekuju završetak izgradnje, opremanje i dovođenje objekta u uporabnu funkciju u drugoj polovini 2016. godine.

Uz nove prostore u kojima će se skrasiti šest splitskih djelatnika, bit će sigurno mjesta i za novu radnu snagu. Na upit hoće li i koliko novih radnih mjesta otvoriti, u državnoj ustanovi još uvijek ne barataju preciznim brojkama, no predviđeno je zapošljavanje nekoliko osoba sa sveučilišnom diplomom. A koliko će ih se poslovno usrećiti u Agenciji ovisit će o novim nadležnostima koje će preuzeti HAKOM.

Podstanari u pošti

Agencija u našem gradu nema svoje prostore, a prije dvije godine su oglasili kupnju novih kvadrata i to za 8 milijuna kuna, pri čemu su naveli da poslovni prostor mora biti prikladan za smještaj 10 zaposlenika, te da se na krovu može smjestiti antenski sustav.

Poslovni prostor po tadašnjim kriterijima trebao je sadržavati urede, dvoranu za sastanke do 20 osoba i sanitarni blok s garderobom i tuševima. Tada su i išli u detalje po kojima su zidovi morali biti glatki i zvučno izolirani, a završna obrada podova morala je biti takva da se hodanjem ne stvara topot te da su laki za održavanje.

Od te potražnje su odustali, te su se odlučili za izgradnju nove zgrade, upola jeftinije negoli je to bilo u planu prije dvije godine.

- Trenutno su djelatnici Podružnice i Kontrolno mjernog središta smješteni u prostorima u Kopilici koji su unajmljeni od Hrvatske pošte na adresi Hercegovačka 1, ali oni nisu prikladni za naših sadašnjih šest djelatnika - također su podvukli u HAKOM-u.

ponedjeljak, 6. srpnja 2015.

Antena radi super, inspekcije baš i ne

Priče iz Hrvatske: Samobor, 25.11.2009.

Tekst iz vremena kada su još bile potrebne građevinske i lokacijske dozvole za bazne stanice mobilnih operatera. Kako je broj nelegalnih baznih stanica diljem Hrvatske bio velik, sa velikim brojem pravomoćnih rješenja građevinske inspekcije o uklanjanju, nedugo nakon ovog datuma, antenski stupovi uvršteni su u "jednostavne građevine" za koje navedene dozvole nisu potrebne. Nekoliko stotina ovakvih antena i onih na krovnim prihvatima, preko noći je legalizirano.

Hrvatska je danas JEDINA zemlja Europe u kojoj operateri ne trebaju ishođivati građevinske ili lokacijske dozvole, te spada među četiri zemlje u kojima nisu potrebne konzultacije ni informiranje lokalnog stanovništva. Osim lokalnog stanovništva, ni gradovi i općine nisu u mogućnosti utjecati na odabir lokacija antena na krovnim prihvatima (koje se postavljaju u gradovima i naseljenim područjima), jer ih je Vlada RH izuzela od potrebe planiranja u dokumentima prostornog uređenja (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, članak 5, stavak 9: "Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.").

Dakle, operateri u Hrvatskoj imaju iznimnu privilegiju birati lokacije baznih stanica koje sami određuju. Ovo je fenomen po kojem je Hrvatska jedinstveni slučaj u Europi, a moguće i u svijetu. Nije poznata niti jedna druga država, bilo europska ili svjetska, u kojoj važe ista pravila (pravilo da pravila nema).

Po pojednostavljenoj (šabloniziranoj) i kratkoj proceduri, potrebne su tek uporabne dozvole, što je naziv za dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravlja. Nije poznato je li Ministarstvo zdravlja ikada odbilo izdati ijednu uporabnu dozvolu. U medijima nema slučajeva iz kojih je vidljivo da je Ministarstvo zdravlja stalo u korist lokalne zajednice i građana, a ukoliko odbijenice postoje, bilo bi zanimljivo saznati njihov broj.


U nastavku pročitajte jednu tipičnu priču.
Nelegalna mobilna bazna stanica VIPneta i u Ulici Dobriše Cesarića, unatoč svim naporima okolnih stanara i dalje "pumpa" signale u zrak. Stanovnici istočnog dijela Mjesnog odbora Kardinal Franjo Kuharić, stanari ulica Dobriše Cesarića, Ćirilometodske, Praunspergerove, Jurja Dijanića te odvojci Ulice Dobriše Cesarića nedavno su nam se ponovno obratili kako bi još jednom javno iskazali svoju ogorčenost na bespravno postavljenu VIP-netovu antenu. Čak, štoviše, predstavnik stanara, rečeno nam je, jedva ih je smirio i upozorio da ne uzimaju zakon u svoje ruke, jer su mnogi razmišljali i o oštećenju antene propucavanjem sustava za hlađenje i elektronskog sklopa.

Naime, stanari su revoltirani činjenicom da svi papiri jasno pokazuju kako antena ne bi smjela biti postavljena tamo gdje se od ljeta nalazi, prijave su proslijeđene Upravi za inspekcijske poslove u Zagrebu u Vinogradskoj 25. No, do sada, iako je doneseno i Rješenje o uklanjanju bespravno izgrađene građevine, nije maknut niti jedan bespravno postavljeni antenski stup na području Samobora (slična situacija se događa na još par lokacija u gradu, op.n.). Da ponovimo, pročelnik Mladen Ogrinc, nadležan za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu gdje je proslijeđena i urudžbirana peticija građana sa više od 150 potpisa, kojom se stanari protive legalizaciji antene, stanarima je jasno izjavio da je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i razvoj Grada Samobora odbio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju osnovne postaje pokretnih komunikacija, tako da ne postoji pravna osnova za njeno postavljanje.

Isto tako, stanari su ogorčeni i na HEP u Samoboru koji strujom opskrbljuje 35 metarsku građevinu i time joj omogućava nesmetan rad, iako objekt nema valjanu lokacijsku, građevinsku ni uporabnu dozvolu. Zato su stanari podnijeli prijavu HEP-Elektri-Zagreb, a koja je dopisom obavijestila stanare da tvrtka VIPnet do sada nije imala nikakvih kontakata ni zahtjeva za priključenjem bazne postaje u HEP-Operator distribucijskog sustava Elektri Zagreb. No, zato je vlasnik parcele na kojoj se nalazi bazna stanica priključen na mrežu još od 2001. godine pa su električne instalacije antene spojene na taj priključak i to bez znanja i suglasnosti Elektre Zagreb, rečeno je stanarima u HEP-u. S obzirom da je to protivno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Elektra je obećala da će izvidom na terenu utvrditi pravo stanje i sukladno tome isključiti korisnika električne energije.

Stanari su također podnijeli prijave zdravstvenoj inspekciji i Odjelu inspekcije elektroničkih komunikacija. Međutim, zdravstvenoj inspekciji je samo važno da u krugu zračenja antene na udaljenosti od 8 metara nema živog bića, a nakon toga jačina elektromagnetskog polja ne prelazi zadanih 41,99 V/m, dok je njihovim izlaskom na teren izmjereno 1,032 V/m na 212 m udaljenosti od izvora zračenja, kažu stanari. Mjerenje je, prema dostupnim podacima, izrađeno od ovlaštene pravne osobe za mjerenje Doron Net iz Zagreba, te je pokazano da se u Cesarićevoj radi o baznoj stanici Ericsson RBS 2202 snage odašiljača 28W i 35W u frekvencijskom području GSM-UMTS (900-1800 i 2400 Mhz).

Uza sve to, stanari su primijetili i da od 19. rujna, prilikom puštanja u rad bazne stanice, dolazi do smetnji u prijemu TV digitalnog signala, koje je učestalo, na što im je odgovoreno da se obrate direktno HAKOM-u, kako bi njihovi djelatnici po potrebi obavili stručna mjerenja radi utvrđivanja uzroka smetnji s ciljem njegovog otklanjanja, odnosno iznalaženja rješenja nastalog problema.

Sve u svemu, oko čitavog slučaja ostaje pitanje s početka: ako je jasno da bazna stanica nema potrebne papire, zašto inspekcije konačno ne naprave svoj posao? A možda je odgovor svima dobro poznat, samo ga ne smijemo napisati. Jer bi onda institucije pravne države bile višestruko ekspeditivnije, no što su u slučaju zaštite interesa stanovnika oko bazne stanice u Cesarićevoj.

Menadžerski ugovori: U prizemlju telefonska centrala, na krovu bazne stanice i FM radio odašiljač

Susjedi bez prava glasa: "Istina je da se zračenje ne širi prema dolje, nego lijevo i desno"

Foto: Davor Kibel

Priče iz Hrvatske: Osijek, 20. travnja 2015.

Tjedne tribine koje Zavod za stanovanje od ožujka organizira po gradskim četvrtima s predstavnicima suvlasnika, odnosno stanarima osječkih zgrada, iznjedrile su jedan naoko nevažan, ali ipak zanimljiv podatak.

Naime izvjesno je da je zgrada na Sjenjaku kućni broj 101 najprofitabilnija zgrada u gradu na Dravi. Odnosno, svojim stanarima kroz alternativne izvore donosi najviše primanja.

- Možda i nije posve točna ova informacija, ali ne znam da ijedna druga zgrada ima ovakvu financijsku poziciju - kaže Krešimir Ižaković, predstavnik stanara “stojedinice”. Radi lakše prostorne orijentacije, recimo kako je to zgrada prekoputa Bille, u smjeru kompleksa Gradskog vrta. O čemu je zapravo riječ?

Zgrada je to koja na svome krovu ima najviše odašiljača - tri su mobilnih teleoperatera i jedan lokalne radijske postaje. U prizemlju je prostor u kojemu je RSC telefonska centrala. I njihovi vlasnici, dakako, za korištenje ovog prostora “masno” plaćaju suvlasnicima zgrade.

- Zbog određenih razloga upravo je lokacija ove zgrade operaterima iznimno zanimljiva, a ja sam se u odnosu prema njima, a u korist mojih susjeda, odnosno suvlasnika zgrade, u svemu ovome postavio menadžerski pa smo sklopili dobre višegodišnje ugovore - kaže Ižaković.

Od 2007. godine postao je predstavnik stanara i malo-pomalo povećavao zaradu. Odnosno, pričuva koju izdvajaju stanari čini (samo) trećinu prihoda koju ova zgrada ostvari. To znači da je na njihovu računu lijepa svota kuna, a dio tog iznosa je i oročen... No nije na nama propitkivati o kolikom je iznosu riječ, lijepo je čuti kako se on efikasno koristi. Prvo su, istina u suradnji s Gradom, postavili rampu za invalide, a potom i videonadzor. Izmijenjena je stolarija na svim zajedničkim dijelovima zgrade, odrađena je sanacija kompletnog krovišta, dizala su obnovljena... Osim toga, imaju ugovoren povlašteni tarifni model za plaćanje električne energije, na stubištu se svjetlo pali na detektor kretanja (dakle ne na svim katovima istodobno), u dizalu je LED rasvjeta. Zgrada ima svog domara, donedavno su čak i prodavali stari papir...

- Naravno da u velikoj zgradi nije uvijek moguće postići suglasje u svemu, no nastojim otvoreno raditi, tako da zgrada ima facebook-stranicu na kojoj redovito stoje sva financijska izvješća - kaže naš sugovornik.

Zgrada je u postupku etažiranja, slijedi potom rješavanje problematike grijanja, odnosno plan je instalirati vlastitu toplinsku stanicu. Tek na samom kraju upustit će se i u vizualno uređenje zgrade.

- Želio bih istaknuti da pri planiranju svih akcija nastojim iskoristi stručni i kadrovski potencijal susjeda, angažiramo ih kao savjetnike ili ugovorimo posao s njihovim tvrtkama pa i tako ostvarimo povoljnije financijske aranžmane - zadovoljno će Ižaković.

Zgrada Sjenjak 101 ima 133 stana, a broj se stanara kreće između 280 i 300.


Strah od zračenja?

Strah od zračenje antena neizbježna je tema u ovakvoj situaciji. No, kaže Ižaković, redovito se obavljaju ispitivanja i rezultati su do sada uvijek bili u zakonskim okvirima. Premda, istina je da se zračenje ne širi prema dolje, dakle prema stanarima zgrada na čijem je krovu izvor, nego se ono širi lijevo i desno...

srijeda, 1. srpnja 2015.

Prva sušačka hrvatska gimnazija traži pomoć: Štetnom zračenju izloženo 1.500 učenika?

Priče iz Hrvatske: Rijeka, 23. siječnja 2014.

Bazne stanice mobilnih operatera 80 m od škole.
Antene su usmjerene prema objektima koji su u razini ili viši od objekta na kojem se nalaze bazne stanice.

Foto: Silvano Ježina
Problem su antene VIP-a na zgradi udaljenoj 80 metara od škole. Inspekcija je tijekom praznika izvršila mjerenja, no još nema odgovora o štetnosti zračenja

RIJEKA Prva sušačka hrvatska gimnazija zatražila je izvid sanitarne inspekcije zbog postavljanja dviju baznih antena VIP-a na stambenoj zgradi na adresi Švalbe Vida 8.

Pojašnjavajući kako je zgrada smještena na horizontalnoj udaljenosti 80 metara od škole, ravnateljica Đudita Franko ističe da nije Sušačka gimnazija jedina koja se brine da postoji opasnost od elektromagnetnih zračenja, jer i stanari okolnih zgrada izražavaju istu zabrinutost.

– Kako se zgrada s postavljenim antenama nalazi na kosom priobalnom terenu, okolne zgrade, a time i Gimnazija, u istoj su ravnini s antenama, pri čemu su učenici i zaposlenici zbog male udaljenosti kontinuirano pod utjecajem elektromagnetskog zračenja. Radi zaštite zdravlja 1.500 učenika koji svakodnevno borave u zgradi Gimnazije, uputili smo dopis sanitarnoj inspekciji. Znamo da je inspekcija tijekom školskih praznika izvršila mjerenja, no zasad još uvijek nemamo odgovor o štetnosti zračenja. Istovremeno smo u nekoliko navrata kontaktirali i Mjesni odbor Bulevard koji je također zaprimio pritužbe stanara okolnih zgrada, kaže ravnateljica.

Dopis koji je upućen sanitarnoj inspekciji adresiran je i na Primorsko-goransku županiju kao osnivača Gimnazije, te na Ministarstvo zdravlja, ali do sada s nijedne adrese nije došlo nikakvo očitovanje. S nezadovoljstvom Gimnazije, ali i ostalih stanara upoznati su i u MO Bulevard, čiji predsjednik Milan Lukša ističe da je Mjesni odbor zaprimio nekoliko pismenih pritužbi. – Mjesni odbor nema nadležnost postavljanja ili skidanja nečega, međutim cilj je štititi interese stanara. Dobili smo dopise stanara susjednih zgrada koji se žale na mogućnost štetnog zračenja. Podržali smo stavove građana i škole u smislu traženja ispitivanja štetnosti zračenja te smo uputili dopise na sve mjerodavne adrese, međutim kao ni škola, ni mi do sada još uvijek nismo dobili odgovore, zaključuje Lukša. 


Za više informacija pogledajte sljedeću stranicu: