ponedjeljak, 6. srpnja 2015.

Antena radi super, inspekcije baš i ne

Priče iz Hrvatske: Samobor, 25.11.2009.

Tekst iz vremena kada su još bile potrebne građevinske i lokacijske dozvole za bazne stanice mobilnih operatera. Kako je broj nelegalnih baznih stanica diljem Hrvatske bio velik, sa velikim brojem pravomoćnih rješenja građevinske inspekcije o uklanjanju, nedugo nakon ovog datuma, antenski stupovi uvršteni su u "jednostavne građevine" za koje navedene dozvole nisu potrebne. Nekoliko stotina ovakvih antena i onih na krovnim prihvatima, preko noći je legalizirano.

Hrvatska je danas JEDINA zemlja Europe u kojoj operateri ne trebaju ishođivati građevinske ili lokacijske dozvole, te spada među četiri zemlje u kojima nisu potrebne konzultacije ni informiranje lokalnog stanovništva. Osim lokalnog stanovništva, ni gradovi i općine nisu u mogućnosti utjecati na odabir lokacija antena na krovnim prihvatima (koje se postavljaju u gradovima i naseljenim područjima), jer ih je Vlada RH izuzela od potrebe planiranja u dokumentima prostornog uređenja (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, članak 5, stavak 9: "Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.").

Dakle, operateri u Hrvatskoj imaju iznimnu privilegiju birati lokacije baznih stanica koje sami određuju. Ovo je fenomen po kojem je Hrvatska jedinstveni slučaj u Europi, a moguće i u svijetu. Nije poznata niti jedna druga država, bilo europska ili svjetska, u kojoj važe ista pravila (pravilo da pravila nema).

Po pojednostavljenoj (šabloniziranoj) i kratkoj proceduri, potrebne su tek uporabne dozvole, što je naziv za dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravlja. Nije poznato je li Ministarstvo zdravlja ikada odbilo izdati ijednu uporabnu dozvolu. U medijima nema slučajeva iz kojih je vidljivo da je Ministarstvo zdravlja stalo u korist lokalne zajednice i građana, a ukoliko odbijenice postoje, bilo bi zanimljivo saznati njihov broj.


U nastavku pročitajte jednu tipičnu priču.
Nelegalna mobilna bazna stanica VIPneta i u Ulici Dobriše Cesarića, unatoč svim naporima okolnih stanara i dalje "pumpa" signale u zrak. Stanovnici istočnog dijela Mjesnog odbora Kardinal Franjo Kuharić, stanari ulica Dobriše Cesarića, Ćirilometodske, Praunspergerove, Jurja Dijanića te odvojci Ulice Dobriše Cesarića nedavno su nam se ponovno obratili kako bi još jednom javno iskazali svoju ogorčenost na bespravno postavljenu VIP-netovu antenu. Čak, štoviše, predstavnik stanara, rečeno nam je, jedva ih je smirio i upozorio da ne uzimaju zakon u svoje ruke, jer su mnogi razmišljali i o oštećenju antene propucavanjem sustava za hlađenje i elektronskog sklopa.

Naime, stanari su revoltirani činjenicom da svi papiri jasno pokazuju kako antena ne bi smjela biti postavljena tamo gdje se od ljeta nalazi, prijave su proslijeđene Upravi za inspekcijske poslove u Zagrebu u Vinogradskoj 25. No, do sada, iako je doneseno i Rješenje o uklanjanju bespravno izgrađene građevine, nije maknut niti jedan bespravno postavljeni antenski stup na području Samobora (slična situacija se događa na još par lokacija u gradu, op.n.). Da ponovimo, pročelnik Mladen Ogrinc, nadležan za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu gdje je proslijeđena i urudžbirana peticija građana sa više od 150 potpisa, kojom se stanari protive legalizaciji antene, stanarima je jasno izjavio da je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i razvoj Grada Samobora odbio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju osnovne postaje pokretnih komunikacija, tako da ne postoji pravna osnova za njeno postavljanje.

Isto tako, stanari su ogorčeni i na HEP u Samoboru koji strujom opskrbljuje 35 metarsku građevinu i time joj omogućava nesmetan rad, iako objekt nema valjanu lokacijsku, građevinsku ni uporabnu dozvolu. Zato su stanari podnijeli prijavu HEP-Elektri-Zagreb, a koja je dopisom obavijestila stanare da tvrtka VIPnet do sada nije imala nikakvih kontakata ni zahtjeva za priključenjem bazne postaje u HEP-Operator distribucijskog sustava Elektri Zagreb. No, zato je vlasnik parcele na kojoj se nalazi bazna stanica priključen na mrežu još od 2001. godine pa su električne instalacije antene spojene na taj priključak i to bez znanja i suglasnosti Elektre Zagreb, rečeno je stanarima u HEP-u. S obzirom da je to protivno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, Elektra je obećala da će izvidom na terenu utvrditi pravo stanje i sukladno tome isključiti korisnika električne energije.

Stanari su također podnijeli prijave zdravstvenoj inspekciji i Odjelu inspekcije elektroničkih komunikacija. Međutim, zdravstvenoj inspekciji je samo važno da u krugu zračenja antene na udaljenosti od 8 metara nema živog bića, a nakon toga jačina elektromagnetskog polja ne prelazi zadanih 41,99 V/m, dok je njihovim izlaskom na teren izmjereno 1,032 V/m na 212 m udaljenosti od izvora zračenja, kažu stanari. Mjerenje je, prema dostupnim podacima, izrađeno od ovlaštene pravne osobe za mjerenje Doron Net iz Zagreba, te je pokazano da se u Cesarićevoj radi o baznoj stanici Ericsson RBS 2202 snage odašiljača 28W i 35W u frekvencijskom području GSM-UMTS (900-1800 i 2400 Mhz).

Uza sve to, stanari su primijetili i da od 19. rujna, prilikom puštanja u rad bazne stanice, dolazi do smetnji u prijemu TV digitalnog signala, koje je učestalo, na što im je odgovoreno da se obrate direktno HAKOM-u, kako bi njihovi djelatnici po potrebi obavili stručna mjerenja radi utvrđivanja uzroka smetnji s ciljem njegovog otklanjanja, odnosno iznalaženja rješenja nastalog problema.

Sve u svemu, oko čitavog slučaja ostaje pitanje s početka: ako je jasno da bazna stanica nema potrebne papire, zašto inspekcije konačno ne naprave svoj posao? A možda je odgovor svima dobro poznat, samo ga ne smijemo napisati. Jer bi onda institucije pravne države bile višestruko ekspeditivnije, no što su u slučaju zaštite interesa stanovnika oko bazne stanice u Cesarićevoj.

1 komentar:

  1. nema odbijenica,ministarstvo zdravstva je u službi korporacija a na teret svojih državljana ,to jest izjelica kako bi rekao Alfred Heinz Henry Kissinger

    OdgovoriIzbriši