utorak, 21. lipnja 2016.

Belgijski model zaštite od EM polja - najbolji u EU (ponovljeni članak)

Belgija je podijeljena na regije. Svaka regija (flamanska, valonska i briselska) ima svoje propise i legislativu vezanu uz zaštitu ljudi i okoliša od elektromagnetskih polja. Sve regije su odbacile smjernice i granične vrijednosti Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) koje se baziraju samo na toplinskom djelovanju visokofrekvencijskih polja te uvele i do 20-ak puta niže granične razine jakosti električnog polja. Njihove uredbe i propisi temelje se na načelu predostrožnosti (sprječavanje štetnih posljedica koje bi se mogle pojaviti u budućnosti) i načelu dovoljnosti (najniže moguće razine koje omogućuju kvalitetno funkcioniranje bežičnih mreža).

Referentne granične vrijednosti (mobilna mreža na 900 MHz) prema trenutnim propisima su sljedeće:
 • Bruxelles: 6 V/m kao kumulativna norma (operatori dijele tu vrijednost, na primjer ako postoje 3 operatora, svakom od njih po 2 V/m). Ta granična razina primjenjuje se na svim područjima koja su dostupna ljudima.
 • Flandrija: 3 V/m po antenskom sustavu u zgradama i na dječjim igralištima, maksimalno 20,6 V/m.
 • Valonija: 3 V/m po antenskom sustavu. Dugoročno je cilj ovu vrijednost postaviti kao kumulativnu normu s težnjom konačnog smanjenja na 0,6 V/m (rasprave oko ovog pitanja traju u regionalnom parlamentu).
Planiranje baznih stanica mora biti u skladu s propisima na svim razinama vlasti (lokalna, regionalna, savezna). Za svaki novi izvor u Bruxellesu i Valoniji potrebna je građevinska dozvola, u Flandriji u oko 40% slučajeva. Za njihovo ishođenje potrebno je između 130 i 400 dana. Potrebno je zadovoljiti propise koji se odnose na zaštitu okoliša, odnosno ishoditi dozvolu kojom se dokazuje da neće biti ugrožen okoliš (Environmental permit). U Bruxellesu primjerice operatori to mogu dobiti tek nakon konzultacija lokalnih vlasti i javne rasprave. Osim toga, lokalne vlasti objavljuju obavijesti na web stranicama i u uredima gradova, a građani se imaju pravo žaliti mjerodavnom ministarstvu ili Vijeću države. Proces žalbi obično traje od 3 do 24 mjeseca.

Propisi regije Bruxelles

Regija Bruxelles ima vrlo stroge standarde zaštite od neionizirajućeg zračenja frekvencija 0,1 MHz do 300 GHz. Trenutno važeći propis s ograničenjima jest Pravilniko o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem. Granične vrijednosti referentnih veličina su sljedeće:


  1. Frekvencije 0.1 - 400 MHz:
  • Granična razina gustoće snage: 0,043 W/m2
  2. Frekvencija 900 MHz:
  • Granična razina gustoće snage: 0,096 W/m2
  • Granična razina jakosti električnog polja: 6 V/m.
  3. Frekvencije 400 - 2000 MHz: 
  • Granična razina gustoće snage: f/9375 W/m2
  4. Frekvencije 2 - 300 GHz: 
  • Granična razina gustoće snage: 0,22 W/m2
  Ove razine su ujedno i kumulativne vrijednosti (svaki operator ima svoju kvotu) koje se ne smiju prijeći ni u slučaju više baznih stanica različitih operatora na jednom mjestu. Slične ili čak i strože granične razine imaju i još neke vrlo napredne i razvijene države Europe, poput Švicarske, Italije, Luksemburga, Poljske, Litve... Zanimljivo, vrlo sličan model ovom u Bruxellesu funkcionira i u nekim španjolskim regijama te Parizu. Francuska je na nacionalnoj razini prihvatila referentne vrijednosti ICNIRP-a, ali su gradske vlasti Pariza odlučile znatno bolje zaštititi građane i okoliš, te uvele znatno strože norme (vrlo slične belgijskim).

  Odbor stručnjaka prati najnovija saznanja i spoznaje te provedbu pravilnika

  Prema Pravilniku o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem, osnovan je Odbor stručnjaka iz područja neionizirajućeg zračenja. Sastoji se od devet članova s područja medicine, ekonomije i tehničkih znanosti. Vlada određuje sastav i rad Odbora, a njihov glavni zadatak je vršiti nadzor nad primjenom pravilnika, pratiti promjene u tehnologiji s naglaskom na nove znanstvene spoznaje, ekonomske imperative i javno zdravstvo. Odbor jednom godišnje izvješćuje Vladu o radu i novostima iz ovog područja, te joj može dati i preporuke. Izvješća se objavljuju javno na stranicama Instituta za upravljanje okolišem Bruxelles. Također, Vlada ima ovlasti u bilo kojem trenutku zatražiti takva izvješća ili preporuke.

  Ključ zadovoljstva svih strana je javan i transparentan rad državnih tijela

  Regija Bruxelles sve informacije o izvorima radiofrekvencijskog elektromagnetskog polja objavljuje javno, uključujući i informacije o položaju antena, njihovoj snazi, lokacije planiranih novih izvora, a građani imaju mogućnost uvida u sve dozvole koje dobivaju operateri za pojedinu baznu stanicu.

  Na internetskoj stranici njihove agencije za okolišna pitanja (Brussel Environment, BE) navodi se:

  "Zahvaljujući brojnim sustavima kontrole koji se primjenjuju u tom pogledu, Bruxelles Environment može jamčiti zdrava javna mjesta u smislu zračenja. Paradoksalno, vrlo strogi standardi doveli su do povećanog broja baznih stanica. Činjenica je da su operatori, kako bi bili u skladu sa standardom, morali smanjiti snagu emisije baznih stanica, što je dovelo do stvaranja gubitka pokrivenosti, koje je kompenzirano instalacijom novih baznih stanica. Kao rezultat, postoji više baznih stanica nego ranije, ali njihova snaga je manja i najviše izloženi individualci su bolje zaštičeni."

  Tijekom obrade dozvole, operator i Bruxellesel Environment (BE) koriste softver za simulaciju zračenja bazne stanice. Softver sadrži 3D prikaz cesta i zgrada. Na temelju točnog položaja i tehničkih parametara antenskog sustava, simulacijski softver izračunava izloženost elektromagnetskom polju izvan i unutar zgrada u radijusu od 200 m od antene. Na taj način je moguće provjeriti je li zračenje na pojedinoj lokaciji u skladu sa standardom. Simulacija nudi potpuniju sliku od mjerenja na terenu, koji su jedini stvarni prikaz realne izloženosti.

  Zaposlenik BE-a uvijek obilazi teren kako bi se osiguralo stvarno stanje na terenu (u smislu položaja, gradijenta i azimuta antena, konfiguracija okolnih zgrada itd.) odnosno da sve odgovara elementima koji su korišteni u računalnoj simulaciji. Na ovaj način operator i BE mogu predvidjeti poštivanje standarda na svim javno dostupnim mjestima. Ako simulacija pokaže da je elektromagnetsko polje izvan dopuštenog, ne izdaju se dozvole. Provode se i redovite i izvanredne kontrole. Tako su, primjerice, službenici BE-a između 2009. i 2013. zabilježili 27 povreda zakona (desna fotografija).

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica osvježava se na mjesečnoj bazi. Koristeći funkciju pretraživanja (primjerice upisivanjem ulice), moguće je prikazati sve bazne stanice na određenom području. Omogućen je uvid u kopije odobrenih dozvola i tehničke parametre, te fotografije iz susjednih zgrada. U slučaju naknadnih prigovora građana, službenik BE-a izlazi na teren i mjeri izloženost na određenoj lokaciji. Registar sadrži postojeće bazne stanice, bazne stanice u izgradnji te bazne stanice koje se planiraju za izgradnju.

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica sa svim podacima dostupan je ovdje. U nastavku je primjer podataka jedne bazne stanice u centru Bruxellesa.

  Ovako to rade Belgijci. Gotovo svi podaci o bilo kojoj baznoj stanici su javni.


  3D prikaz područja koje ova bazna stanica pokriva, te razine elektromagnetskog polja u objektima i na javnim mjestima:  I na kraju, tu je i dozvola. Da se otklone bilo kakve sumnje...  Čitav niz zanimljivih i korisnih informacija koje Bruxelles Environment nudi svojim građanima nalaze se ovdje. Budući da su opširnije informacije dostupne samo na francuskom jeziku, u nastavku je nekoliko izdvojenih informacija i prevedenih uz pomoć Google Translate.

  Koji su rizici od zračenja antena?

  GSM antene, kao i sve druge odašiljačke antene, mogu imati utjecaj na ljudsko tijelo. No, to ne znači nužno da postoji zdravstveni rizik ako živite u blizini antene. Vlasti Bruxellesa su postavile vrlo stroge standarde kako bi vas zaštitili.

  Standardi koji vas štite

  Kako bismo izbjegli negativne učinke na zdravlje, vlasti su postavile standarde ili ograničenja izlaganja. Primijenjen je faktor sigurnosti u pitanju bioloških učinaka, u slučaju greške ili nepoznatih podataka iz istraživanja.

  U Bruxellesu vlasti primjenjuju načelo predostrožnosti sa standardom 6 V/m, što je granica niža 50 x od preporučene od strane ICNIRP-a (izračun je u smislu gustoće snage, u Bruxellesu 0,096 W/m2, po icnirpu 4,5 W/m2 (za frekv. 900 MHz).

  Osnovne mjere opreza

  Briselski standardi ograničili su izloženost mirkovalovima antena. Sami možete primijeniti neke preventivne korake kako biste ograničili izlaganje drugim elektromagnetskim valovima u vašem okruženju.
  - smanjite razgovore, odaberite SMS
  - koristite slušalice ili funkciju zvučnika
  - pozive ostvarujte na područjima gdje je prijem dobar (izbjegavati automobile, dizala, podzemni parking...)
  - ne stavljajte mobitel na uho za vrijeme uspostave poziva
  - izaberite uređaj sa što nižim SAR-om
  - ograničite korištenje uređaja djeci, osobito poziva
  - držite razumnu udaljenost od uređaja (ako je moguće 1 ili 2 metra)
  - isključite uređaje kada nisu u upotrebi

  Prekomjerno izlaganje elektromagnetskom polju

  Ako živite u blizini antena i mislite da ste izloženi prevelikom elektromagnetskom polju, možete podnijeti tužbu ispunjavanjem obrasca za žalbu (pdf). Jedan od naših djelatnika će provjeriti na licu mjesta je li standard 6 V/m prekoračen.

  Više informacija ovdje.

  Zabranjena prodaja mobitela namijenjenih djeci

  Federalni zavod za javno zdravstvo 2014. je zabranio prodaju mobilnih telefona dizajniranih za djecu do 7. godine. Zabranjeno je oglašavanje usmjereno na djecu mlađu od 14 godina. Razina SAR vrijednosti mora biti dostupna za potrošače na prodajnom mjestu. Mobilni telefon mora sadržavati naljepnicu: Razmislite o vašem zdravlju - koristite svoj mobilni telefon umjereno, nosite slušalicu i odaberite uređaj s nižom SAR vrijednosti.

  Uz to, općina Ghent je zabranila bežični internet (Wi-Fi / WLAN) u vrtićima i dnevnim boravištima za djecu do tri godine.

  Hrvatska treba belgijske ili švicarske granične razine

  Belgijska regulativa, odnosno regulativa regije Bruxelles u odnosu na našu propisuje i do 6,5 puta niže granične razine u području jakosti električnog polja.

  Razvidno je da Belgija primjenjuje načelo predostrožnosti i na javnim površinama, jer su granične razine za javne površine (parkove, prostore oko zgrada, škola, vrtića itd.) i za prostore unutar objekata identične, a njihovi građani neusporedivo su bolje zaštičeni od potencijalne štetnosti nego građani Hrvatske.

  Hrvatska bi trebala usvojiti granične razine prema spomenutom belgijskom modelu ili prema prijedlogu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2001. (švicarske granične razine). Te vrijednosti i dalje omogućuju neometano funkcioniranje mobilne telefonije, a građani su znatno bolje zaštičeni od eventualnih štetnih posljedica kronične izloženosti ovakvom zračenju. Znatno niže granične razine u Hrvatskoj su osobito potrebne na mjestima na kojima djeca i druge osjetljive skupine borave veći dio dana - u ustanovama predškolskog odgoja, školama, bolnicama, domovima za starije i na dječjim igralištima.

  Sa švicarskim, belgijskim, talijanskim ili primjerice poljskim graničnim vrijednostima hrvatski građani bili bi kao što je spomenuto zaštičeniji, a razina usluge čak i bolja.

  Uz to, kod nas nedostaje edukacije građana o izvorima zračenja koji se svakodnevno koriste i prislanjaju uz tijelo, kao i transparentiji rad javnih tijela koja se bave ovim pitanjima. Belgija je zasigurno primjer kako bi to moglo i trebalo biti.

  Izvori:

  GSMA, Base Station Planning Permission, 2014.

  Ordonnance relative ŕ la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

  Dr. Marina Lukovnikova: IMPLEMENTATION OFthe Council Recommendationsin Belgium

  Bruxelles Environment: Radiation from mobile phone masts

  Bruxelles Environment: Ondes et antennes

  Mala djeca i trudnice u Hrvatskoj nisu dovoljno zaštičeni od neionizirajućeg zračenja: Nad zdravljem prevladali prioriteti interesnih skupina

  objavljeno: 21.12.2015.

  nedjelja, 19. lipnja 2016.

  Izmjestite baznu stanicu, zabrinuti smo za zdravlje!

  Gospodine Tomaškoviću i Hehet, izmjestite baznu stanicu iz POS-a, bojimo se za naše zdravlje
  Varaždin, 19.6.2016.

  Dejan Žmuk iz zgrade u Ulici hrvatskih branitelja 11 uputio je predsjedniku Uprave Hrvatskog telekoma Davoru Tomaškoviću i predsjedniku Gradskog vijeća Varaždina Josipu Hehetu zamolbu za izmještanje bazne stanice iz varaždinskog POS naselja.

  Sporna bazna stanica
  - Obraćam Vam se u ime stanara POS naselja Jalkovečka u Varaždinu, ali i okolnih stanara, kao i stanara susjednog naselja Grabanice. Prije nekog vremena na zahtjev građana pokrenuo sam online peticiju za izmještanje bazne stanice u vlasništvu HT-a, a organizirao sam i dvije javne tribine gdje se moglo što WHO – svjetska zdravstvena organizacija kaže o medicinskom aspektu mobilne telefonije, kao i kakve su najbolje prakse u EU po pitanju pravne struke i sigurnosti. Bazna stanica u POS naselju postavljena je prije nego su završene najbliže zgrade, pa vas ovim putem molimo gospodine Tomaškoviću da istu izmjestite, jer smo vrlo zabrinuti za svoje zdravlje, posebno naše djece – navodi u zamolbi Žmuk.

  Opširnije: regionalni.com

  četvrtak, 16. lipnja 2016.

  Zakon jačega: Bez dozvole općine tri bazne stanice na 30 metara od kuća, načelnik predvodio prosvjed

  VIP siječe borove na privatnoj parceli, mještani na nogama!
  Izvor: Slobodna Dalmacija
  15.6.2016.

  Dvjestotinjak mještana Podgore okupilo se u srijedu na predjelu Veliko brdo, gdje je VIPnet započeo sječu borova na privatnoj parceli radi postavljanja 36 metara visoke antene za mobilnu telefoniju.

  Kuće su na 30 metara od lokacije, koju je VIPnet županijskom uredu za urbanizam u Makarskoj predao obavijest o početku radova. Općinu urbanistički ured nije obavijestio, kažu da po zakonu to nisu dužni. 

  Isto tako da VIPnet ne treba imati projektnu dokumentaciju, te da niti izvođač, a niti nadležna institucija nisu dužni poslati obavijest Općini, jer rade u interesu RH.  Mobilni operater je iznajmio teren, a Općina je pozvala policiju 6. i 9. lipnja i istjerala radnike s gradilišta, kada su počeli čišćenje terena. 

  Dodatne informacije: Dalmacija News
  - U VIPnetu smo dobili informaciju da se radi o tipskoj dozvoli za postavljanje antenskog stupa za sva tri operatera, VIP, Tele2 i T-com. Mi smo ponudili drugu lokaciju, visoko u Podgori prema tunelu na Stupici gdje je privremeno antena T-coma. Na Velikom brdu su prostorno planskom dokumentacijom, u koju je općina uložila 1,5 milijun kuna, predviđeni hoteli i urbane vile. U krugu pola kilometara smještena je čitava Podgora, škola i vrtić, kao i hotelska privreda. Tko bi od turista došao na odmor ispod antenskog stupa? Štitimo svoje mještane od štetnog zračenja ali i uništenje vizure Podgore – rekao je načelnik Ante Miličić.

  Na skupu je također bio donačelnik Tomislav Urlić i Brane Mrkušić.

  - Građani su svjesni da napredak čini svoje, ali norme bi se trebale poštovati.
  Svima je nama drago imati mobitele, pa i po dva, na dvije mreže, sa dobrim signalom. Ali bismo htjeli da su repetitor, kao i dalekovod daleko od kuće. To treba poštovati prvenstveno radi zdravlja. Ima terena u Podgori s kojega ne bismo bili ugroženi. Ne ćemo dozvoliti antenu 300 metara od vrtića – rekao je Miljenko Sisarić.

  Cijeli članak ovdje.

  utorak, 14. lipnja 2016.

  Nastavljaju "po starom": Povećane granične vrijednosti za izloženost radnika

  Teško se oteti dojmu da cilj cijele ove igre nije perfidno povećanje graničnih razina, što odgovara samo teleoperatorima.

  Ministarstvo zdravlja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja. Za sada su objavljeni odgovori na primjedbe koje su stigle putem sustava e-Savjetovanja.

  Uz primjedbe tehničke i nomotehničke prirode koje su redom prihvaćene, glavna primjedba (koju je navela Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja) jest drastično povećanje graničnih razina izloženosti radnika u odnosu na Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 98/11 koji je vrijedio za vrijeme donošenja Direktive 213/35/EU. U toj Direktivi u članku 8. navodi se da provedba Direktive ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici. Ministarstvo zdravlja je ovu primjedbu odbilo s obrazloženjem da vrijednosti graničnih razina nisu nazadovale u odnosu na prijašnje razdoblje. Ovo je, naravno, neistinita tvrdnja jer su granične vrijednosti, točnije novi termin vrijednosti upozorenja, znatno "nazadovale" (povećane su) i u odnosu na profesionalnu izloženost Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 98/11, ali i na verziju 146/14 (trenutno važeću).

  Ovim činom Ministarstvo zdravlja nastavlja s povećanjem referentnih graničnih vrijednosti, što konstantno traje još od donošenja prvog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 204/03), bilo kroz granične razine ili izmjene definicija područja izloženosti. Tako i načelo predostrožnosti, koje se izrijekom spominje u 5. članku Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) kao jedno od načela zaštite (sprječavanja mogućih štetnih posljedica koje bi se mogle pojaviti u budućnosti, bez obzira radi li se o izloženosti radnika ili opće populacije), očito više nije potrebno niti ga ima smisla navoditi. Direktiva EU jasno ostavlja mogućnost zadržavanja nižih graničnih vrijednosti, a Ministarstvo zdravlja, vidljivo je, na to nije spremno.

  Također je bitno je istaknuti da je Ministarstvo zdravlja donošenje novog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/2014 iz 2014. godine opravdavalo implementacijom odredbi EU direktive za radnike. Ako je spomenuti Pravilnik implementirao odredbe EU direktive, postavlja se pitanje čemu uopće donošenje Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja. Teško se oteti dojmu da cilj cijele ove igre nije perfidno povećanje graničnih razina, što odgovara samo teleoperatorima.

  Promjena graničnih vrijednosti referetnih veličina (primjer 2-10 GHz)

  Preostale primjedbe i odgovore Ministarstva zdravlja moguće je vidjeti ovdje.

  Netoplinski učinci i načelo opreza kao temelj zaštite u Kini

  Zdravstveni učinci

  Radiofrekvencijska elektromagnetska polja, uključujući i mikrovalove na dovoljnim razinama intenziteta i trajanja izloženosti, mogu uzrokovati štetne učinke na živom organizmu. Biološki učinci (pogotovo dugotrajne niske razine) i njihovi mehanizmi još nisu dovoljno poznati, tako da se standardi izloženosti usvojeni u različitim državama u velikoj mjeri razlikuju, navodi prof. dr. Huai Chiang. U sažetku njegovog rada, koji se može pronaći ovdje, navode se uočeni zdravstveni učinci RF-EM polja. Rezultati su pokazali da je kronična izloženost EMP povezana s različitim ne-specifičnim simptomima (povećana učestalost neuroza, promjene u živčanom sustavu, perifernoj krvi i nespecifičnostima imunološkog sustava). U istom sažetku navodi se da postoje i mnoge nejasnoće u procjeni opasnosti za zdravlje povezanih s izlaganjem elektromagnetskim poljima, međutim postojanje štetnog djelovanja RF i MW (mikrovalova) nije moglo biti odbačeno.

  Kina - standardi izloženosti
  izvor: China Telecommunications Corp., rujan 2014.

  Eksperimenti na životinjama

  U Kini su provedena brojna eksperimentalna istraživanja na životinjama. Pod određenim i kontroliranim uvjetima izlaganja, pokazane su promjene u ponašanju, neurološke i reproduktivne abnormalnosti i oštećenja DNA. Sve to evidentirano je na vrijednostima SAR-a (specifičnog stupnja apsorpcije): 0,6 W/kg - promjene u ponašanju, 0.45 - 0.75 W/kg (smanjenje kolina u mozgu), 0.1 W/kg - promjene u energiji mozga i metabolizmu, 0.5 W/kg - promjene u hematološkom i imunološkom sustavu, 1.0 - 1.2 W/kg - kromosomske aberacije i oštećenja DNA. Dakle, prag SAR-a od 4 W/kg treba revidirati na niže, navodi se.

  Standardi izloženosti RF zračenju

  Slijedom ovoga, Ministarstvo zdravstva propisalo je standarde zaštite od elektromagnetskih polja. Granične vrijednosti referentnih veličina za opću populaciju podijeljene su na dvije skupine:

  1. Klasa granica izlaganja: Vrijednosti ispod ovih razina navode se kao sigurne su za stalnu izloženost ljudi, uključujući djecu, trudnice, starije osobe, bolesnike i sl. Odnosi se na mjesta za stanovanje, bolnice, škole i vrtiće.

  0.3 - 300 GHz: 6 V/m, 0.1 W/m2

  2. Klasa granica izlaganja: Vrijednosti ispod ove razine primjenjuju se na mjestima gdje ljudi povremeno borave (tvornice, parkovi, rekreacijska područja itd.)

  0.3 - 300 GHz: 12 V/m, 0.4 W/m2

  Dodatne sažete informacije o kineskim istraživanjima u području utjecaja RF EMP moguće je pročitati ovdje.

  srijeda, 8. lipnja 2016.

  Zaštita od elektromagnetskih polja u Srbiji

  Zakonska regulativa

  Za razliku od Hrvatske koja je svoj prvi Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja donijela 1999. godine, u Srbiji je točno 10 godina kasnije donesen zakon istog naziva, kao i popratni pravilnici koji su na snazi i danas. Uz temeljni zakon, donesen je i Pravilnik o granicama izlaganja neionizirajućim zračenjima. Srbija ima i niz drugih pravilnika vezanih uz regulaciju neionizirajućeg zračenja, a moguće ih je pregledati ovdje.

  Pravilnik o granicama izlaganja neionizirajućim zračenjima velikim dijelom temelji se na hrvatskom Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 204/03 iz 2003. godine koji je važio u vrijeme donošenja pravilnika u Srbiji. Granične vrijednosti referentnih veličina u Srbiji su niže od najviše definiranih vrijednosti u preporuci Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja i to u zonama povećane osjetljvosti koje su definirane kao područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno; škole, domovi, predškolske ustanove, rodilišta, bolnice, turistički objekti te dječja igrališta kao i neizgrađene površine za te svrhe. Iako je nejasno što je sa ostalim područjima jer definicije za njih ne postoje, kao gornja referentna granična razina koja se primjenjuje na svim područjima uzima se razina jakosti električnog polja od 24,4 V/m (2-300 GHz). U odnosu na Hrvatsku, granične razine u Srbiji su identične kada je riječ o zatvorenim prostorima (poput stambenih i poslovnih zgrada, škola, vrtića i bolnica) i na dječjim igralištima, no na otvorenim prostorima Hrvatska primijenjuje oko 2,5 puta veće vrijednosti nego Srbija.

  Glede samog Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (ZOZNZ) koji je dostupan ovdje, postoje bitne razlike u sadržaju i formulacijama u odnosu na hrvatski ZOZNZ. Načela na kojima se temelji srbijanski zakon su
  • Načelo zabrane - izlaganje neionizirajućem zračenju iznad propisane granice i svako nepotrebno izlaganje neionizirajućem zračenju nije dozvoljeno;
  • Načelo srazmjera - uvjeti i dozvola korištenja izvora neionizirajućeg zračenja od posebnog interesa se određuju i cijene prema koristi koju njihovo korištenje pruža društvu u odnosu na potencijalne rizike nastupanja štetnog djelovanja uslijed njihovog korištenja, uzmimajući u obzir razinu i trajanje izloženosti stanovništva (...)
  • Načelo javnosti - podaci o neionizirajućem zračenju dostupni su javnosti

  Nadalje, bitne formulacije koje u istom ili sličnom obliku ne postoje u hrvatskom zakonodavstvu su:
  • zona opasnog zračenja jest prostor oko izvora neionizirajućih zračenja u kojem intenzitet neionizirajućeg zračenja prelazi propisanu granicu;
  • Vlada donosi Program sustavnog ispitivanja razina neionizirajućeg zračenja u okolišu za razdoblje od dvije godine.
  • Privredno društvo, poduzeće, druga pravna osoba i poduzetnik mogu koristiti izvore neionizirajueg zračenja od posebnog interesa ako ispunjavaju sljedeće uvjete: da za te izvore neionizirajućeg zračenja imaju procjenu utjecaja na okoliš, u skladu sa zakonom
  • Privredno društvo, poduzeće, druga pravna osoba i poduzetnik koji koriste izvore neionizirajućeg zračenja od posebnog interesa dužni su voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima neionizirajućeg zračenja izvora. Javnost ima pravo pristupa informacijama iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa zakonom.

  Procjena utjecaja na okoliš

  Prije puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad, prema gore citiranom zakonu potrebna je procjena utjecaja okoliš (studija). Teleoperator je obvezan angažirati ovlaštenu tvrtku za mjerenje razine elektromagnetskog polja u okolici antenskog sustava. Ovlaštena tvrtka rezultate mjerenja šalje jedinici lokalne samouprave, odjelu zaduženom za zaštitu okoliša, koji potom odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Takve procjene obično se zahtijevaju u naseljenim područjima, gdje postoji interes stanovništva. Operator potom pokreće izradu studije utjecaja na okoliš te je ponovno dostavlja jedinici lokalne samouprave, koja nakon toga otvara javnu raspravu u trajanju od četrdeset dana. Nakon provedene javne rasprave (dostavljenih primjedbi ili ponekad održavanja skupa sa zainteresiranim stanovništvom), tročlana komisija jedinice lokalne samouprave odlučuje o izdavanju ili neizdavanju dozvole za rad izvora elektromagnetskog polja. Građani na sve odluke lokalnih odjela za zaštitu okoliša imaju pravo primjedbi (u nekim slučajevima, prema GSMA dolazi i do tužbi).

  Propisi iz graditeljstva

  Građevinska dozvola nije potrebna za bazne stanice na krovovima postojećih objekata. U svim drugim slučajevima zahtijeva se. Telekom operatori dužni su poštivati propise koje je donijela jedinica lokalne samouprave, ako oni postoje.

  Baza podataka o izvorima radiofrekvencijskog spektra

  Vlasnik izvora radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja dužan je podatke o izvoru dostaviti Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). RATEL podatke uvrštava u bazu podataka, koja je u cijelosti dostupna javnosti.  Baza sadrži sljedeće podatke: Vlasnik izvora, predajna frekvencija, prijemna frekvencija, datum izdavanja, rok trajanja, vrsta stanice te lokacija. Na stranici ratela dostupna je i baza podataka koja se odnosi na kontrolu radiofrekvencijskog spektra.

  LEXNET i sudjelovanje Srbije u projektu

  Srbija je sudjelovala i u projektu LEXNET (Low Emf eXposure future NETworks) koji je financirala Europska komisija. LEXNET projekt osmišljen je s ciljem stvaranja mreža koje će omogućiti najmanje 50 postotno smanjenje javne izloženosti elektromagnetskim poljima bez ugrožavanja kvalitete usluge. U projektu kji je završen 2015. godine sudjelovalo je 17 telekomunikacijskih operatora, predavači, istraživački centri i akademske institucije širom EU. Osim Srbije, u projektu su sudjelovali i predstavnici Crne Gore. Više o LEXNETU moguće je saznati na službenoj stranici projekta lexnet.fr.

  Informativna kampanja pod nazivom "Biraš kako komuniciraš"

  Kao rezultat sudjelovanja u projektu, nacionalni operator u suradnji s Ministarstvom telekomunikacija i tehničkim fakultetom, krajem prošle godine pokrenuo je informativnu kampanju Biraš kako komuniciraš. U Hrvatskoj je još uvijek nezamislivo da operator informira građane o smanjenju izloženosti elektromagnetskim poljima, no u Srbiji se upravo to događa već više od 6 mjeseci. Informativni spotovi prikazuju se na TV ekranima, u dnevnim tiskovinama i na gradskim reklamama. Otvorena je čak i FB stranica te YouTube kanal. Više o kampanji moguće je saznati na gornjem linku ili u jednom od dva posta objavljenih na ovu temu:
  1. Pokrenuta informativna kampanja o zračenju mobilne telefonije
  2. Četiri mjeseca informativne kampanje u Srbiji

  Zaključak
  • Srbija je u zaštiti od elektromagnetskih polja propisala 2,5 puta strože granične razine od preporuke EU 1999/519/EC koje se primjenjuju na svim područjima
  • Iako su niže referentne granične razine nego u preporuci, one i dalje ne uzimaju u obzir moguče dugoročne netoplinske učinke na zdravlje ljudi
  • Znatna pažnja posvećuje se pitanju zaštite i očuvanja okoliša (Studija utjecaja na okoliš)
  • O postavljanju izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja odlučuje jedinica lokalne samouprave nakon sprovedene javne rasprave
  • U bazi podataka koju vodi agencija RATEL dostupni su osnovni podaci o svim izvorima visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja (što uključuje i njihove lokacije te vlasnika)
  • Nacionalni telekom i pojedine državne institucije pokrenuli su informativnu kampanju o smanjenju izloženosti, nakon sudjelovanja u međudržavnom projektu LEXNET
  • Kao rezultate znatno veće dostupnosti informacija i transparentnosti državnih tijela, u Srbiji je znatno manje prosvjeda građana nego što je to u Hrvatskoj

  petak, 3. lipnja 2016.

  Povijesni rezultati studije američke Vlade: Zračenje povećava rizik od karcinoma

  Nacionalni toksikološki program (NTP) koji djeluje u sklopu američke Vlade, objavio je rezultate dvogodišnje studije na životinjama u kojoj je utvđeno da zračenje mobilnog telefona može izazvati maligne tumore gliom i švanom. 

  Vremenski slijed završene studije
  koja je koštala gotovo 25 milijuna dolara
  Nedavno završena studija pokazala je statistički značajan porast raka među štakorima koji su bili izloženi GSM ili CDMA signalu dvije godine.

  U tijeku su rasprave između Federalne agencije o tome kako obavijestiti javnost o novim rezultatima. Viši rukovoditelji u NTP-u vjeruju da bi ovi rezultati trebali biti službeno objavljeni u najkraćem mogućem roku jer smo svi izloženi elektromagnetskom zračenju cijelo vrijeme, zbog čega je svatko u potencijalnoj opasnosti.

  Novi rezultati su u suprotonosti s dosadašnjim tvrdnjama dijela liječnika, biologa, fizičara, inženjera, novinara i vladinih dužnosnika da su ikakvi učinci nemogući. Rezultati studije NTP-a pokazuju da, kako se intenzitet zračenja povećava, tako raste i učestalost karcinoma među štakorima. Štakori su bili izloženi na tri različite razine izloženosti: 1.5, 3 i 6 W/kg u tijelu, te dvije različite vrste zračenja mobitela: GSM i CDMA.

  Izloženi štakori imaju veće stope dvije vrste raka: glioma, odnosno tumora glijalnih stanica te malignog švanoma srca, vrlo rijetkog tumora. Niti jedan od neizloženih kontrolnih štakora nije razvio neku vrstu tumora.

  Brojne dosadašnje epidemiološke studije su povezale mobilne telefone s gliomom i Schwannovim tumorom stanica. Studija Interphone je, primjerice, otkrila povezanost između korištenja mobitela i glioma.

  Ron Melnick, voditelj tima studije koji je sada u mirovini, potvrdio je da je opovrgnuta hipoteza da zračenje mobitela ne može izazvati učinke na zdravlje. "Eksperiment je napravljen, nakon opsežnih mišljenja konenzus je da postoji karcinogeno djelovanje" dodajući da je ovo veliki javnozdravstveni problem jer su stanice koje su postale karcinogene kod štakora, bile iste vrste stanica kao i one koje su prijavljene da razvijaju tumor u epidemiološkim studijama.

  Projekt NTP-a koji je u tijeku više od jednog desetljeća je najskuplji ikada. Do sada je potrošeno više od 25 milijuna dolara.

  Još jedna zanimljivost je također koincidencija s nedavno objavljenom talijanskom studijom koju je izradio institut Ramazzini, koja se bavila izloženosti ekstremno niskim frekvencijama (ELF) od 50 Hz. U njoj je također utvrđen značajan porast malignih švanoma srca.

  Više informacija ovdje.

  "... Under the conditions of these 2-year studies, the hyperplastic lesions and glial cell neoplasms of the heart and brain observed in male rats are considered likely the result of whole-body exposures to GSM- or CDMA-modulated RFR. There is higher confidence in the association between RFR exposure and the neoplastic lesions in the heart than in the brain... "

  objavljeno: 25. svibnja 2016.

  Dr. Leszczynski: Kratki komentari na studiju NTP-a

  Studija Nacionalnog toksikološkog programa je trebala davno biti napravljena, prije nego što su mobilni telefoni komercijalno uvedeni na tržište. Ovo je tipična toksikološka studija s ciljem utvrđivanja sigurnosti uređaja koji emitiraju zračenje. 

  NTP studija pokazuje da zračenje mobilnog telefona povećava karcinogenost, formiranje raka mozga - gliom. U drugoj studiji na životinjama, nedavno objavljenoj od strane skupine Alexadera Lerchla iz Njemačke, primijećeno je da zračenje mobilnog telefona pojačava karcinogeno djelovanje kemikalija.

  Nadalje, obje gore spomenute studije na životinjama su dobro dizajnirane i izloženost zračenju u obje je dobro kontrolirana za temperaturu izloženih životinja. To znači da su učinci u obje životinjske studije bili netoplinske prirode, bez obzira znamo li još ili ne mehanizam takvog djelovanja.

  To znači da su zadnje dvije velike, dobro dizajnirane studije na životinjama otkrile da zračenje mobilnog telefona sudjeluje u procesu karcinogeneze u životinja. Takvi pozitivni rezultati o karcinogenom učinku ukazuju na to da bi ljudsko zdravlje moglo biti u nekoj opasnosti. Međutim, veličinu i opseg zdravstvenog rizika treba dodatno ispitati i odrediti u epidemiološkim studijama.

  Kao i sa svakim znanstvenim istraživanjem, postoje neka pitanja koja zahtijevaju neke odgovore i pojašnjenja:
  • istraživači su izlagali cijelo tijelo životinja - to bi moglo dovesti do različitih učinaka od lokaliziranih, samo izloženosti glave 
  • što je uzrokovalo visoki mortalitet kontrolnih štakora
  • zašto je karcinom induciran samo kod mužjaka, ali ne i kod ženki štakora
  • karcinogeni učinak očito je promatran samo kod štakora, a ne i miševa - to je razlika/diskrepancija koja zahtijeva malo pojašnjenja
  Studija NTP-a ukazuje na povećanje formiranja raka mozga - glioma - kod mužjaka štakora. Tri epidemiološke studije, europski Interphone, studija Hardell grupe u Švedskoj i francuski CERENAT, pokazali su povećani rizik od raka mozga - glioma, kod dugoročnih korisnika mobitela (cca 30 minuta po danu, 10+ godina). Ova sličnost između nalaza u epidemiološkim studijama i studijama na životinjama - povećanje stope glioma, daje težinu zaključcima NTP studije. Ona također jača pozive za provedbu načela predostrožnosti u području mobilnih telefona i riziku za ljudsko zdravlje. Čini se da ljudski zdravstveni rizik može biti ne samo moguć, nego i vjerojatan, na jeziku IARC-a zračenje mobitela može biti nadograđeno iz skupine 2B (moguće karcinogeno)  u skupinu 2A (vjerojatno karcinogeno).

  četvrtak, 2. lipnja 2016.

  Studija o zračenju mobitela potvrđuje rizik od raka

  Nacionalni toksikološki program (NTP) pod sastavom Nacionalnog instituta za zdravlje završio je najveću ikada studiju na životinjama o zračenju mobilnog telefona i raka. Rezultati potvrđuju da su razine izloženosti zračenja mobitela, koje su trenutno unutar dozvoljenih granica sigurnosti "vjerojatan uzrok" moždanih i srčanih karcinoma kod životinja, prema Dr. John Bucheru, pomoćniku direktora NTP-a. Jedan od dvanaest muških štakora razvili su ili maligni rak (mozga ili rijetkih srčanih tumora) ili prekancerozne lezije koje mogu dovesti do raka. Tumori nazvani švanomi izazvani su u srcu, u istoj vrsti stanica u mozgu koje su dovele do akustičkih neurinoma u studijama na ljudima. NTP kaže da je važno da se ovo otkriće dovrši s obzirom na posljedice za globalno zdravlje. Nije bilo karcinoma u kontrolnoj skupini.

  Dr. Lennart Hardell
  Lennart Hardell, dr. med. sa sveučilišta Orebro kaže: "Studija na životinjama potvrđuje naše rezultate u epidemiološkim studijama o povećanju rizika za gliom i akustički neurinom među ljudima koji koriste bežične telefone, DECT kućne bežične telefone ili oba. Akustički neurinom je tip švanoma, pa je zanimljivo da ovo istraživanje potvrđuje rezultate pronađene u studijama na ljudima o povećanom riziku za gliom i akustički neurinom. 2013. godine smo pozvali na nadogradnju rizika kod ljudi u 1. skupinu (karcinogeno za ljude). Vrijeme je da se ponovno procijeni rizik od karcinoma i drugih potencijalnih zdravstvenih učinaka kod ljudi od radiofrekvencijskog zračenja, te da se također izvijesti javnost", kaže Hardell.  "NTP-ovi dokazi znatno jačaju doaze o riziku, što je dovoljno za reklasifikaciju zračenja mobilnog telefona kao poznatog izazivača karcinoma, a potvrđuje neadekvatnost postojećih javnih granica sigurnosti."

  Svjetska zdravstvena organizacija je provela 10-godišnju studiju o ljudskoj uporabi mobilnih telefona i zaključila da postoji povećani rizik od malignih tumora mozga među većim (učestalim) korisnicima mobilnih telefona, posebno na onoj strani glave na kojoj se koristi. Mega istraživanje Interphone završeno 2010. godine je pronašlo veći rizik od raka kod ljudi koji koriste mobilne telefone, ali je u to vrijeme bilo malo testiranja na životinjama kako bi se potvrdili rizici koji su identificirani kod ljudi. Sada, NTP studija je pokazala statistički značajne rizike u odnosu na izloženost dozi. To dokazuje da neionizirajuće zračenje može uvjerljivo izazvati karcinom,  a ne samo ionizirajuće kao što su X-zrake, te stavlja na početak tradicionalni znanstveni argument da zračenje mobitela ne može prouzrokovati štetu.

  Dr. Bucher je rekao da je izlaganje životinja bilo otprilike isto kao i za ljude koji su učestali korisnici mobitela. On je također potvrdio da je izloženost 1,5 W / kg niža od trenutačno dopušteno od strane FCC granica javne sigurnosti. Ispitivanje na štakorima je standard u predviđanju ljudske vrste raka.

  BioInitiative Report (2014) dokumentira učinke u živčanom sustavu u 68% studija o radiofrekvencijskom zračenju (144 od 211 studija). To je povećano s 63% u 2012. godini (93 od 150 studija). O genetskim učincima (uništenje DNA) kao posljedica izloženosti radiofrekvencijskom zračenju izviješteno je u 65% studija (74 od 114) i 83% studija (49 od 59) za izloženost ekstremno niskim frekvencijama (ELF).

  Dr. Christopher Portier komentirao da ovo nije samo povezani pronalazak, već i čista veza između izloženosti zračenju i raka. "Ja bih to nazvao uzročnom studijom, apsolutno".  "Ovo je daleko-daleko najpažljivije napravljen biološki test, biološka procjena. Ovo je klasična studija koja je napravljena za pokušj shvaćanja raka kod ljudi."