utorak, 14. lipnja 2016.

Nastavljaju "po starom": Povećane granične vrijednosti za izloženost radnika

Teško se oteti dojmu da cilj cijele ove igre nije perfidno povećanje graničnih razina, što odgovara samo teleoperatorima.

Ministarstvo zdravlja objavilo je Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja. Za sada su objavljeni odgovori na primjedbe koje su stigle putem sustava e-Savjetovanja.

Uz primjedbe tehničke i nomotehničke prirode koje su redom prihvaćene, glavna primjedba (koju je navela Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetskog zračenja) jest drastično povećanje graničnih razina izloženosti radnika u odnosu na Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 98/11 koji je vrijedio za vrijeme donošenja Direktive 213/35/EU. U toj Direktivi u članku 8. navodi se da provedba Direktive ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici. Ministarstvo zdravlja je ovu primjedbu odbilo s obrazloženjem da vrijednosti graničnih razina nisu nazadovale u odnosu na prijašnje razdoblje. Ovo je, naravno, neistinita tvrdnja jer su granične vrijednosti, točnije novi termin vrijednosti upozorenja, znatno "nazadovale" (povećane su) i u odnosu na profesionalnu izloženost Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 98/11, ali i na verziju 146/14 (trenutno važeću).

Ovim činom Ministarstvo zdravlja nastavlja s povećanjem referentnih graničnih vrijednosti, što konstantno traje još od donošenja prvog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 204/03), bilo kroz granične razine ili izmjene definicija područja izloženosti. Tako i načelo predostrožnosti, koje se izrijekom spominje u 5. članku Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) kao jedno od načela zaštite (sprječavanja mogućih štetnih posljedica koje bi se mogle pojaviti u budućnosti, bez obzira radi li se o izloženosti radnika ili opće populacije), očito više nije potrebno niti ga ima smisla navoditi. Direktiva EU jasno ostavlja mogućnost zadržavanja nižih graničnih vrijednosti, a Ministarstvo zdravlja, vidljivo je, na to nije spremno.

Također je bitno je istaknuti da je Ministarstvo zdravlja donošenje novog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/2014 iz 2014. godine opravdavalo implementacijom odredbi EU direktive za radnike. Ako je spomenuti Pravilnik implementirao odredbe EU direktive, postavlja se pitanje čemu uopće donošenje Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja. Teško se oteti dojmu da cilj cijele ove igre nije perfidno povećanje graničnih razina, što odgovara samo teleoperatorima.

Promjena graničnih vrijednosti referetnih veličina (primjer 2-10 GHz)

Preostale primjedbe i odgovore Ministarstva zdravlja moguće je vidjeti ovdje.

Nema komentara:

Objavi komentar