utorak, 21. lipnja 2016.

Belgijski model zaštite od EM polja - najbolji u EU (ponovljeni članak)

Belgija je podijeljena na regije. Svaka regija (flamanska, valonska i briselska) ima svoje propise i legislativu vezanu uz zaštitu ljudi i okoliša od elektromagnetskih polja. Sve regije su odbacile smjernice i granične vrijednosti Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) koje se baziraju samo na toplinskom djelovanju visokofrekvencijskih polja te uvele i do 20-ak puta niže granične razine jakosti električnog polja. Njihove uredbe i propisi temelje se na načelu predostrožnosti (sprječavanje štetnih posljedica koje bi se mogle pojaviti u budućnosti) i načelu dovoljnosti (najniže moguće razine koje omogućuju kvalitetno funkcioniranje bežičnih mreža).

Referentne granične vrijednosti (mobilna mreža na 900 MHz) prema trenutnim propisima su sljedeće:
 • Bruxelles: 6 V/m kao kumulativna norma (operatori dijele tu vrijednost, na primjer ako postoje 3 operatora, svakom od njih po 2 V/m). Ta granična razina primjenjuje se na svim područjima koja su dostupna ljudima.
 • Flandrija: 3 V/m po antenskom sustavu u zgradama i na dječjim igralištima, maksimalno 20,6 V/m.
 • Valonija: 3 V/m po antenskom sustavu. Dugoročno je cilj ovu vrijednost postaviti kao kumulativnu normu s težnjom konačnog smanjenja na 0,6 V/m (rasprave oko ovog pitanja traju u regionalnom parlamentu).
Planiranje baznih stanica mora biti u skladu s propisima na svim razinama vlasti (lokalna, regionalna, savezna). Za svaki novi izvor u Bruxellesu i Valoniji potrebna je građevinska dozvola, u Flandriji u oko 40% slučajeva. Za njihovo ishođenje potrebno je između 130 i 400 dana. Potrebno je zadovoljiti propise koji se odnose na zaštitu okoliša, odnosno ishoditi dozvolu kojom se dokazuje da neće biti ugrožen okoliš (Environmental permit). U Bruxellesu primjerice operatori to mogu dobiti tek nakon konzultacija lokalnih vlasti i javne rasprave. Osim toga, lokalne vlasti objavljuju obavijesti na web stranicama i u uredima gradova, a građani se imaju pravo žaliti mjerodavnom ministarstvu ili Vijeću države. Proces žalbi obično traje od 3 do 24 mjeseca.

Propisi regije Bruxelles

Regija Bruxelles ima vrlo stroge standarde zaštite od neionizirajućeg zračenja frekvencija 0,1 MHz do 300 GHz. Trenutno važeći propis s ograničenjima jest Pravilniko o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem. Granične vrijednosti referentnih veličina su sljedeće:


  1. Frekvencije 0.1 - 400 MHz:
  • Granična razina gustoće snage: 0,043 W/m2
  2. Frekvencija 900 MHz:
  • Granična razina gustoće snage: 0,096 W/m2
  • Granična razina jakosti električnog polja: 6 V/m.
  3. Frekvencije 400 - 2000 MHz: 
  • Granična razina gustoće snage: f/9375 W/m2
  4. Frekvencije 2 - 300 GHz: 
  • Granična razina gustoće snage: 0,22 W/m2
  Ove razine su ujedno i kumulativne vrijednosti (svaki operator ima svoju kvotu) koje se ne smiju prijeći ni u slučaju više baznih stanica različitih operatora na jednom mjestu. Slične ili čak i strože granične razine imaju i još neke vrlo napredne i razvijene države Europe, poput Švicarske, Italije, Luksemburga, Poljske, Litve... Zanimljivo, vrlo sličan model ovom u Bruxellesu funkcionira i u nekim španjolskim regijama te Parizu. Francuska je na nacionalnoj razini prihvatila referentne vrijednosti ICNIRP-a, ali su gradske vlasti Pariza odlučile znatno bolje zaštititi građane i okoliš, te uvele znatno strože norme (vrlo slične belgijskim).

  Odbor stručnjaka prati najnovija saznanja i spoznaje te provedbu pravilnika

  Prema Pravilniku o zaštiti okoliša od mogućih štetnih učinaka uzrokovanih neionizirajućim zračenjem, osnovan je Odbor stručnjaka iz područja neionizirajućeg zračenja. Sastoji se od devet članova s područja medicine, ekonomije i tehničkih znanosti. Vlada određuje sastav i rad Odbora, a njihov glavni zadatak je vršiti nadzor nad primjenom pravilnika, pratiti promjene u tehnologiji s naglaskom na nove znanstvene spoznaje, ekonomske imperative i javno zdravstvo. Odbor jednom godišnje izvješćuje Vladu o radu i novostima iz ovog područja, te joj može dati i preporuke. Izvješća se objavljuju javno na stranicama Instituta za upravljanje okolišem Bruxelles. Također, Vlada ima ovlasti u bilo kojem trenutku zatražiti takva izvješća ili preporuke.

  Ključ zadovoljstva svih strana je javan i transparentan rad državnih tijela

  Regija Bruxelles sve informacije o izvorima radiofrekvencijskog elektromagnetskog polja objavljuje javno, uključujući i informacije o položaju antena, njihovoj snazi, lokacije planiranih novih izvora, a građani imaju mogućnost uvida u sve dozvole koje dobivaju operateri za pojedinu baznu stanicu.

  Na internetskoj stranici njihove agencije za okolišna pitanja (Brussel Environment, BE) navodi se:

  "Zahvaljujući brojnim sustavima kontrole koji se primjenjuju u tom pogledu, Bruxelles Environment može jamčiti zdrava javna mjesta u smislu zračenja. Paradoksalno, vrlo strogi standardi doveli su do povećanog broja baznih stanica. Činjenica je da su operatori, kako bi bili u skladu sa standardom, morali smanjiti snagu emisije baznih stanica, što je dovelo do stvaranja gubitka pokrivenosti, koje je kompenzirano instalacijom novih baznih stanica. Kao rezultat, postoji više baznih stanica nego ranije, ali njihova snaga je manja i najviše izloženi individualci su bolje zaštičeni."

  Tijekom obrade dozvole, operator i Bruxellesel Environment (BE) koriste softver za simulaciju zračenja bazne stanice. Softver sadrži 3D prikaz cesta i zgrada. Na temelju točnog položaja i tehničkih parametara antenskog sustava, simulacijski softver izračunava izloženost elektromagnetskom polju izvan i unutar zgrada u radijusu od 200 m od antene. Na taj način je moguće provjeriti je li zračenje na pojedinoj lokaciji u skladu sa standardom. Simulacija nudi potpuniju sliku od mjerenja na terenu, koji su jedini stvarni prikaz realne izloženosti.

  Zaposlenik BE-a uvijek obilazi teren kako bi se osiguralo stvarno stanje na terenu (u smislu položaja, gradijenta i azimuta antena, konfiguracija okolnih zgrada itd.) odnosno da sve odgovara elementima koji su korišteni u računalnoj simulaciji. Na ovaj način operator i BE mogu predvidjeti poštivanje standarda na svim javno dostupnim mjestima. Ako simulacija pokaže da je elektromagnetsko polje izvan dopuštenog, ne izdaju se dozvole. Provode se i redovite i izvanredne kontrole. Tako su, primjerice, službenici BE-a između 2009. i 2013. zabilježili 27 povreda zakona (desna fotografija).

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica osvježava se na mjesečnoj bazi. Koristeći funkciju pretraživanja (primjerice upisivanjem ulice), moguće je prikazati sve bazne stanice na određenom području. Omogućen je uvid u kopije odobrenih dozvola i tehničke parametre, te fotografije iz susjednih zgrada. U slučaju naknadnih prigovora građana, službenik BE-a izlazi na teren i mjeri izloženost na određenoj lokaciji. Registar sadrži postojeće bazne stanice, bazne stanice u izgradnji te bazne stanice koje se planiraju za izgradnju.

  Registar vanjskih i unutarnjih baznih stanica sa svim podacima dostupan je ovdje. U nastavku je primjer podataka jedne bazne stanice u centru Bruxellesa.

  Ovako to rade Belgijci. Gotovo svi podaci o bilo kojoj baznoj stanici su javni.


  3D prikaz područja koje ova bazna stanica pokriva, te razine elektromagnetskog polja u objektima i na javnim mjestima:  I na kraju, tu je i dozvola. Da se otklone bilo kakve sumnje...  Čitav niz zanimljivih i korisnih informacija koje Bruxelles Environment nudi svojim građanima nalaze se ovdje. Budući da su opširnije informacije dostupne samo na francuskom jeziku, u nastavku je nekoliko izdvojenih informacija i prevedenih uz pomoć Google Translate.

  Koji su rizici od zračenja antena?

  GSM antene, kao i sve druge odašiljačke antene, mogu imati utjecaj na ljudsko tijelo. No, to ne znači nužno da postoji zdravstveni rizik ako živite u blizini antene. Vlasti Bruxellesa su postavile vrlo stroge standarde kako bi vas zaštitili.

  Standardi koji vas štite

  Kako bismo izbjegli negativne učinke na zdravlje, vlasti su postavile standarde ili ograničenja izlaganja. Primijenjen je faktor sigurnosti u pitanju bioloških učinaka, u slučaju greške ili nepoznatih podataka iz istraživanja.

  U Bruxellesu vlasti primjenjuju načelo predostrožnosti sa standardom 6 V/m, što je granica niža 50 x od preporučene od strane ICNIRP-a (izračun je u smislu gustoće snage, u Bruxellesu 0,096 W/m2, po icnirpu 4,5 W/m2 (za frekv. 900 MHz).

  Osnovne mjere opreza

  Briselski standardi ograničili su izloženost mirkovalovima antena. Sami možete primijeniti neke preventivne korake kako biste ograničili izlaganje drugim elektromagnetskim valovima u vašem okruženju.
  - smanjite razgovore, odaberite SMS
  - koristite slušalice ili funkciju zvučnika
  - pozive ostvarujte na područjima gdje je prijem dobar (izbjegavati automobile, dizala, podzemni parking...)
  - ne stavljajte mobitel na uho za vrijeme uspostave poziva
  - izaberite uređaj sa što nižim SAR-om
  - ograničite korištenje uređaja djeci, osobito poziva
  - držite razumnu udaljenost od uređaja (ako je moguće 1 ili 2 metra)
  - isključite uređaje kada nisu u upotrebi

  Prekomjerno izlaganje elektromagnetskom polju

  Ako živite u blizini antena i mislite da ste izloženi prevelikom elektromagnetskom polju, možete podnijeti tužbu ispunjavanjem obrasca za žalbu (pdf). Jedan od naših djelatnika će provjeriti na licu mjesta je li standard 6 V/m prekoračen.

  Više informacija ovdje.

  Zabranjena prodaja mobitela namijenjenih djeci

  Federalni zavod za javno zdravstvo 2014. je zabranio prodaju mobilnih telefona dizajniranih za djecu do 7. godine. Zabranjeno je oglašavanje usmjereno na djecu mlađu od 14 godina. Razina SAR vrijednosti mora biti dostupna za potrošače na prodajnom mjestu. Mobilni telefon mora sadržavati naljepnicu: Razmislite o vašem zdravlju - koristite svoj mobilni telefon umjereno, nosite slušalicu i odaberite uređaj s nižom SAR vrijednosti.

  Uz to, općina Ghent je zabranila bežični internet (Wi-Fi / WLAN) u vrtićima i dnevnim boravištima za djecu do tri godine.

  Hrvatska treba belgijske ili švicarske granične razine

  Belgijska regulativa, odnosno regulativa regije Bruxelles u odnosu na našu propisuje i do 6,5 puta niže granične razine u području jakosti električnog polja.

  Razvidno je da Belgija primjenjuje načelo predostrožnosti i na javnim površinama, jer su granične razine za javne površine (parkove, prostore oko zgrada, škola, vrtića itd.) i za prostore unutar objekata identične, a njihovi građani neusporedivo su bolje zaštičeni od potencijalne štetnosti nego građani Hrvatske.

  Hrvatska bi trebala usvojiti granične razine prema spomenutom belgijskom modelu ili prema prijedlogu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2001. (švicarske granične razine). Te vrijednosti i dalje omogućuju neometano funkcioniranje mobilne telefonije, a građani su znatno bolje zaštičeni od eventualnih štetnih posljedica kronične izloženosti ovakvom zračenju. Znatno niže granične razine u Hrvatskoj su osobito potrebne na mjestima na kojima djeca i druge osjetljive skupine borave veći dio dana - u ustanovama predškolskog odgoja, školama, bolnicama, domovima za starije i na dječjim igralištima.

  Sa švicarskim, belgijskim, talijanskim ili primjerice poljskim graničnim vrijednostima hrvatski građani bili bi kao što je spomenuto zaštičeniji, a razina usluge čak i bolja.

  Uz to, kod nas nedostaje edukacije građana o izvorima zračenja koji se svakodnevno koriste i prislanjaju uz tijelo, kao i transparentiji rad javnih tijela koja se bave ovim pitanjima. Belgija je zasigurno primjer kako bi to moglo i trebalo biti.

  Izvori:

  GSMA, Base Station Planning Permission, 2014.

  Ordonnance relative ŕ la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

  Dr. Marina Lukovnikova: IMPLEMENTATION OFthe Council Recommendationsin Belgium

  Bruxelles Environment: Radiation from mobile phone masts

  Bruxelles Environment: Ondes et antennes

  Mala djeca i trudnice u Hrvatskoj nisu dovoljno zaštičeni od neionizirajućeg zračenja: Nad zdravljem prevladali prioriteti interesnih skupina

  objavljeno: 21.12.2015.

  Nema komentara:

  Objavi komentar