utorak, 29. studenoga 2016.

Nova peticija neovisnih znanstvenika: WHO EMP projekt i ICNIRP planiraju udvostručiti granične razine izloženosti?

Je li WHO EMP projekt otet od strane ICNIRP-a?

Voditeljica WHO EMP projekta,
inženjerka elektrotehnike Emilie
van Deventer
Mi, dolje potpisani, svjesni štetnih bioloških učinaka elektromagnetskih polja, izjavljujemo naše izglasavane nepovjerenja WHO EMP projektu Svjetske zdravstvene organizacije, na čelu s industrijski pristranom Emilie van Deventer, elektroinženjerkom (bez medicinske ili zdravstvene vjerodajnice, koja je objavila svoju podršku bežičnoj telekomunikacijskoj industriji i nalazi se u sukobu interesa, s obzirom da njezina industrija financira istraživanje s ciljem promicanja i unaprjeđenja bežične komunikacijske tehnologije).

Zahtijevamo da:

1. Emilie van Deventer odmah zamijeni kvalificirana neovisna stručna osoba koja ima odgovarajuće medicinske vjerodajnice i medicinski je informirana za razumijevanje i poštovanje milijuna pojedinaca koji doživljavaju mikrovalnu bolest / elektromagnetsku preosjetljivost, a koja će djelovati na znanost koja potvrđuje štetne biološke učinke elektromagnetskih polja (EMP).

2. WHO i njegov EMP projekt poduzeti hitnu akciju priznanja, uzimajući u obzir znanstveno utemeljene odluke, dokazanu štetnost uzrokovanu elektromagnetskim poljima, bez ikakve pristranosti ili obzira za komercijalne ili industrijske interese, uz obznanjenje javnosti. S mandatom očuvanja zdravlja svjetske populacije, preko svojeg EMP projekta, "istraživanje štetnih zdravstvenih učinaka izloženosti ljudi neionizirajućem zračenju" mora osigurati potpunu neovisnost od industrijskih predrasuda i korupcije.

IARC je kao dio WHO-a ocijenio uporabu radiofrekvencijskog zračenja u svibnju 2011. godine i zaključio da ta su ta polja mogući ljudski karcinogen, grupa 2B. Međutim, u brošuri s činjenicama izdane od strane WHO-a (EMP projekta) u lipnju 2011. ubrzo nakon odluke IARC-a je navedeno da "do sada nisu ustanovljeni štetni zdravstveni učinci uzrokovani korištenjem mobilnog telefona".

WHO još nije priznao zdravstvene rizike RF zračenja: "Nema većih javnih zdravstvenih rizika, kao rezultat istraživanja kroz nekoliko desetljeća, no i dalje postoje nesigurnosti".

WHO planira objaviti u 2017. godini monografiju o okolišnim zdravstvenim mjerilima o RF zračenju. To je bilo otvoreno za komentare i dio našeg pisma WHO-u je prikazan u nastavku: 

Cijeli tekst: Lennart Hardell's blog

U svibnju, u Cape Townu u Južnoj Africi, ICNIRP je održao radionicu o visokofrekvencijskih elektromagnetskim poljima. Prezentiran je nacrt novih smjernica u kojima je vidljivo kako ICNIRP u nekim segmentima dosadašnje granične razine namjerava udvostručiti. WHO EMP projekt je prihvatio dosadašnje granične razine ICNIRP-a, a s obzirom da te dvije organizacije tijesno surađuju, isto će se vjerojatno dogoditi i prilikom objave revidiranih smjernica. Monografija WHO EMP projekta o okolišnim zdravstvenim mjerilima za RF polja koju izrađuju mahom znanstvenici koji se nalaze u ICNIRP-ovoj komisiji ili surađuju s ICNIRP-om, bit će objavljena 2017. godine, kao i novi ICNIRP guidelines. Iz nacrta tog dokumenta, tj. prezentacije tadašnjeg predsjednika ICNIRP-ove Glavne komisije vidljivo je kako se i dalje negiraju bilo kakvi netoplinski učinci, a jedini kriterij postavljanja granica je porast temperature u čovjeku.

petak, 25. studenoga 2016.

Sažetak dosadašnjih i aktualnih istraživanja

Neovisni finski znanstvenik, autor dva doktorska rada iz područja biokemije i suradnik Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma (IARC),  dr. sc. Dariusz Leszczynski, nedavno je održao tri predavanja u Melbourneu. Njegovi zaključci su sljedeći:
 • Epidemiology and EEG studies provide compelling evidence for the existence of nonthermal effects (=low level exposure effects) 
 • three replications of the same epidemiological type of study, the case-control study, that all suggest the cell phone radiation might increase risk of developing brain cancer 
 • Invoking the Precautionary Principle
 • In my opinion, the currently available scientific evidence from epidemiology and animal studies is sufficient to upgrade the carcinogenicity of cell phone radiation from the possible carcinogen (Group 2B) to the probable carcinogen (Group 2A) 
Vrlo zanimljiva i sadržajna predavanja u kojima je dan kratak pregled dosadašnjih i aktualnih znanstvenih istraživanja u području utjecaja RF-EMP na zdravlje ljudi dostupna su na njegovom blogu.

srijeda, 16. studenoga 2016.

Prilog o baznim stanicama u emisiji Potrošački kod, 12.11.2016.

U emisiji Potrošački kod 12. 11. 2016. emitiran je prilog o baznim stanicama koje su smještene u neposrednoj blizini stanova, skrivene od očiju javnosti.

Kao što je i uobičajeno u ovakvim prilozima, otvara se pitanje moguće štetnosti neionizirajućeg zračenja radijskih frekvencija. Pritom o učincima na zdravlje ljudi, zanimljivo, redovito govore stručnjaci elektro-inženjerskih struka, a ne oni koji su jedini kvalificirani i stručni za to - liječnici. 

S obzirom da se liječničku profesiju u Hrvatskoj, kada je u pitanju neionizirajuće zračenje, ignorira, pa i degradira (iz dobro znanog razloga), zaključak elektro-inženjera i ne može biti drukčiji nego: ne bojte se, naše granične razine vas štite i od 24-satne izloženosti!

Prilog počinje od 14:30 minute, emisija je dostupna ovdje.

ponedjeljak, 7. studenoga 2016.

Mjerenje razina EMP-a u školama i vrtićima

Kako je prije nekoliko dana objavljeno, HAKOM je proveo mjerenja razina elektromagnetskih polja u 156 škola i dječjih vrtića te nekoliko dječjih igrališta. Kao što je navedeno u HAKOM-ovom priopćenju i u komentaru autora bloga ovdje, izmjerene razine elektromagnetskih polja niže su od propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) Ministarstva zdravstva, no postavlja se pitanje zbog čega HAKOM nije mjerio razine EMP-a i u stambenim i poslovnim zgradama u blizini baznih postaja i drugih izvora EMP-a, prema prethodno definiranim kriterijima odabira. Službeno objašnjenje, koje se može iščitati iz HAKOM-ova priopćenja je da su "zbog širine područja povećane osjetljivosti" mjerenja provedena samo u školama, dječjim vrtićima i na nekoliko igrališta. Stvarni razlog takvog postupanja vjerojatno je da bi se u pojedinim slučajevima dobile znatno veće vrijednosti električnog polja, što možda i ne bi ostavilo dojam tako sjajne zaštite od EMP-a u Hrvatskoj i iznimno niskih izmjerenih vrijednosti EMP-a. Tim više, jer se u pojedinim slučajevima granične razine iscrpljuju do samog maksimuma, što je najčešće rezultat istodobnog djelovanja više izvora EMP-a na određenoj mikrolokaciji. Čini se da ni mjerenja u školama i vrtićima nisu obavljena baš svugdje gdje su obavezno trebala biti...

HAKOM nije mjerio razinu zračenja u dubrovačkim školama i vrtićima, a zanimljivo je gdje jesu provjeravali elektromagnetska polja
6. 11. 2016.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), od veljače do listopada 2016. godine, mjerila je razinu zračenja na lokacijama vrtića i osnovnih škola u čijoj su blizini antene, tj. postaje teleoperatera, odašiljači radija i televizije, i slično. Mjerenja razina elektromagnetskih polja, priopćili su iz HAKOM-a, obavljena su na 156 lokacija, na području cijele Republike Hrvatske, a obuhvaćena su 82 dječja vrtića, 67 škola i sedam dječjih igrališta. U čitavoj zemlji nisu našli mjesto gdje su zračenja veća od dopuštenoga.

Najprije, među 156 lokacija nema Dubrovnika niti grada ili sela niže od granice s BiH. Nažalost, ne donosimo podatke o izmjerenim razinama zračenja uz osnovnu školu i igralište u Gružu, u blizini antena postavljenih na krov HEP-ove zgradeCentrala, u Ulici Andrije Hebranga. Nema, nažalost, ni mjerenja u krugu triju škola, vrtića i sportske dvorane na Ilijinoj glavnici. Ovdje se nije mjerilo, ali su hakomovci zato bili u Drnju, Beličancima, Brestovcu, Petrijevcima, Jurišićima, Maču, Ždali, Velikom Grđevcu, itd.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, mjerenja su obavljena u Metkoviću, Pločama i Lastovu. Tako su u Metkoviću, mjerenja i provjera izloženosti elektromagnetskim poljima obavljena ožujku, na lokacijama Dječji vrtić Metković i Osnovna škola Stjepana Radića. Primjerice, uz vrtić su smještene antene dva teleoperatera. Izmjerene razine zračenja niže su od propisanih graničnih vrijednosti, baš kao i u Pločama, gdje su mjerenja obaljena u svibnju na nekoliko lokacija.

Zanimljivo je kako su hakomovci potegnuli do Lastova kako bi mjerili razinu izloženosti elektromagnetskim poljima Dječjeg vrtića Lastavica, iako tamo nema nijedne antene u bizini. Rezultat mjerenja je, naravno, fantastičan. „Može se zaključiti da su izmjerene razine znatno niže od propisanih graničnih vrijednosti...“, kažu autori.

-Mjerenja su obavljena najsuvremenijom, certificiranom mjernom opremom HAKOM-a, koja se sastoji od širokopojasne antene i analizatora spektra upravljanog računalom kako bi se smanjila mogućnost ljudske greške – stoji u priopćenju HAKOM-a.

Iako nisu mjerili tijekom ove kampanje u krugu odgojno obrazovnih ustanova, ove godine je HAKOM mjerio razinu zračenja na tri lokacije u Dubrovniku: u Ulici Svetoga Križa u Gružu, i u Gradu, na adresama Svetog Dominika 1 i Pred Dvorom 1.
Mjerno izvješće za lokaciju kod Svetog Križa nije dostupno, a izmjerene razine zračenja u neposrednoj blizini gradske uprave, na sreću, niže su od propisanih graničnih vrijednosti.
Na kraju, iz HAKOM-a tvrde kako hrvatski Pravilnik propisuje znatno strože granične razine od Preporuka Vijeća Europske unije o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima. 

srijeda, 2. studenoga 2016.

HAKOM-ova kampanja je dobro došla, ali ne može služiti kao ocjena zaštite stanovništva

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja razina elektromagnetskih polja u školama, dječjim vrtićima i igralištima. Mjerenja su provedena ove godine, od veljače do listopada. Cijelo priopćenje HAKOM-a nalazi se ovdje, a kroz nekoliko crtica u nastavku nalaze se najbitnije informacije:

 • mjerenjem su obuhvaćena 82 dječja vrtića, 67 škola i 7 dječjih igrališta, a vršena su na lokacijama u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskog polja 
 • mjerenja su pokazala da su razine EM polja znatno ispod propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) Ministarstva zdravstva 
 • zbog "širine" područja provećane osjetljivosti (prema spomenutom pravilniku), fokus mjerenja je bio na području dječjih vrtića i škola 
 • ovo je druga mjerna kampanja, a prva je provedena 2010. godine 
 • najviša izmjerena razina jakosti električnog polja po pojedinačnoj frekvenciji iznosila je 2,729 V/m (slična vrijednost, tek nešto malo niža, zabilježena je i 2010. godine) 

Kao što je i očekivano, granične razine električnog polja na svim lokacijama su ispod propisanih. Podsjetimo, područje povećane osjetljivosti, prema Pravilniku o zaštiti od EMP-a Ministarstva zdravstva uključuje zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domove za starije i nemoćne, smještajne turističke objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Na tim je lokacijama dopuštena granična razina električnog polja skoro 2,5 puta niža u odnosu na javna područja, odnosno javne prostore u urbanim i ruralnim sredinama na kojima nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji.

Granične razine jakosti električnog polja za područje povećane osjetljivosti su:
 • 11,2 V/m za primjerice, FM radio 
 • 16,8 V/m za primjerice, mobilnu mrežu na 900 MHz 
 • 24,4 V/m za primjerice, mobilnu mrežu na 2100 MHz 

Najviša izmjerena jakost električnog polja je 2,729 V/m, što je daleko ispod propisane granične razine, bez obzira o kojoj se vrsti izvora radi, odnosno o kojoj frekvenciji. HAKOM-ova inicijativa je izvrsna i hvale vrijedna, a dolazi nakon objave tematskih preglednika objavljenih u srpnju, Radijske postaje koji sadrži ucrtane izvore radijskih postaja (GSM, UMTS, LTE, TV) te Mjerenja EMP-a - kartografskog prikaza lokacija na kojima su izvršena mjerenja razina EMP-a s mjernim izvješćima. No, nažalost, ova kampanja, kao i prethodna, ima određena ograničenja, koja je vrlo bitno istaknuti:
 • iako se stječe dojam da su izmjerene vrijednosti EM polja u području povećane osjetljivosti daleko ispod propisanih (koja tvrdnja u svakom slučaju vrijedi za škole i dječje vrtiće, a uzorak od više od 150 lokacija je sasvim sigurno reprezentativan), na ostalim dijelovima tog područja, što se osobitno odnosi na stambene i poslovne zgrade, stanje je suprotno - u pojedinim slučajevima granične razine "crpe" se do samog maksimuma, čime je osobno svjedočio autor ovih redaka
 • dakle, kako bi se dobio uvid u stvarnu razinu zaštite od elektromagnetskih polja, bilo je potrebno izvršiti mjerenja i u stanovima i poslovnim zgradama (uz prethodno definirane kriterije odabira, a ponajprije u čijoj se neposrednoj blizini nalaze bazne postaje). To je i ovom kampanjom, nažalost, propušteno 
 • Iako škole i dječji vrtići jesu posebna područja štićenja, a poznatno je i da je prema dosadašnjim istraživanjima dječje tijelo "osjetljivije" na elektromagnetska polja, kampanja se ne može tumačiti kao reprezent cjelokupne zaštite stanovništva RH od EM polja 
 • Mjerenjem razina el. polja i u stanovima i poslovnim zgradama, na mjestima koja su također u području povećane osjetljivosti, dobila bi se stvarna ocjena zaštite stanovništva u Republici Hrvatskoj 
 • bazne postaje se ne postavljaju temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja kako piše u HAKOM-ovu priopćenju (iako po imenu zvuči suprotno). Naime, taj Pravilnik definira uvjete postavljanja, ali ne iz područja graditeljstva i prostornog uređenja kako bi se možda pomislilo, već samo tehničke značajke pojedinog izvora koje je potrebno dostaviti na uvid (dijagram zračenja, izračun očekivanih vrijednosti polja itd.) Bazne postaje postavljaju se temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14) Ministarstva graditeljstva, po kojem za njih nije potrebna građevinska dozvola - dakle nema nikakvih uvjeta i kriterija izgradnje ako je projekt "tipski", što ovakvi izvori EMP-a jesu
Osim toga, navedena je najviša vrijednost električnog polja po pojedinačnoj frekvenciji, ali nije istaknuta ukupna izmjerena vrijednost električnog polja na određenoj lokaciji, dakle uzimajući u obzir sve izmjerene vrijednosti na različitim frekvencijama, a one su obično u rasponu od 87,5 MHz do 2150 MHz. Ukupna vrijednost električnog polja na određenoj lokaciji pokazatelj je stvarne zaštite i stvarne izloženosti neionizirajućem zračenju radijskih frekvencija. Pojednostavljeno, najviša izmjerena vrijednost električnog polja po jednoj frekvenciji može biti, primjerice, 2 V/m, ali ukupna jakost električnog polja može doseći i 10-ak i više V/m, kada se u obzir uzme djelovanje svih izvora EM polja na određenoj lokaciji. 

Bitno je istaknuti da je metodologija izračuna dozvoljene razine "ukupnog električnog polja" odnosno istodobnog djelovanja izvora više frekvencija, definirana u Prilogu 3. Pravilnika o zaštiti od EMP-a (NN 146/14) i ne temelji se na zbrajanju svih izmjerenih vrijednosti električnog polja, što je znatno povoljnije za korisnike izvora EMP-a. Naime, način izračuna naveden u tom Pravilniku uzima u obzir samo toplinske učinke djelovanja elektromagnetskih polja, a preuzet je od Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Način i metodologija ovog proračuna bit će objavljena u posebnom postu.

Na kraju, može se zaključiti sljedeće:
 • u školama i dječjim vrtićima granične razine su znatno ispod pravilnikom definiranih 
 • granične razine u Pravilniku o zaštiti od EMP-a Ministarstva zdravstva za područje povećane osjetljivosti su strože u odnosu na javna područja i pojedine europske države, no važno je istaknuti da te granične razine nisu "garancija" sigurnosti od štetnih zdravstvenih učinaka elektromagnetskih polja visokih frekvencija 
 • ukupna ocjena izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima zahtijeva veći broj mjernih lokacija u koje moraju biti uključene i stambene i poslovne zgrade, ali i javna područja 
 • u područjima povećane osjetljivosti, prema sadašnjoj definiciji, trebalo bi bolje primijeniti načelo predostrožnosti kroz niže granične razine, a time i bolju zaštitu djece i ostalog stanovništva, po uzoru na Italiju, Belgiju ili Švicarsku 

Svaka HAKOM-ova ovakva ili slična inicijativa je dobrodošla, no HAKOM nije državno tijelo koje se bavi zaštitom ljudskog zdravlja. To je posao kojim se primarno mora baviti Ministarstvo zdravstva. RH nema strategiju razvoja i organizacije zaštite od neionizirajućeg zračenja i stalno Povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućeg zračenja kakvo je primjerice bilo definirano u Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja iz 1999. godine, a koje nikad nije bilo formirano zbog čega je primarno isti zakon 2010. godine i izmijenjen. Nažalost, i dalje se može reći da nema stvarne volje za informiranjem stanovništva, veće dostupnosti informacija od javnog interesa u svezi elektromagnetskih polja te prvenstveno boljom zaštitom stanovništva. Primarni uzrok takvom stanju je stalan pritisak vlasnika izvora EM polja, promjene zakonodavstva (koje bi trebalo štititi građane) kao rezultat takvih pritisaka te stručna i kadrovska potkapacitiranost i općenito nezainteresiranost državnih tijela za ovakva pitanja.

Iz medija:
 • 24 sata: HAKOM tvrdi: Pred školama i vritićima nema štetnih zračenja
 • Vecernji.hr: Razine elektromagnetskih polja u školama i vrtićima znatno ispod propisane
 • Net.hr: Ima li opasnosti? HAKOM izmjerio razinu elektromagnetskih zračenja kod škola i vrtića