ponedjeljak, 7. studenoga 2016.

Mjerenje razina EMP-a u školama i vrtićima

Kako je prije nekoliko dana objavljeno, HAKOM je proveo mjerenja razina elektromagnetskih polja u 156 škola i dječjih vrtića te nekoliko dječjih igrališta. Kao što je navedeno u HAKOM-ovom priopćenju i u komentaru autora bloga ovdje, izmjerene razine elektromagnetskih polja niže su od propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) Ministarstva zdravstva, no postavlja se pitanje zbog čega HAKOM nije mjerio razine EMP-a i u stambenim i poslovnim zgradama u blizini baznih postaja i drugih izvora EMP-a, prema prethodno definiranim kriterijima odabira. Službeno objašnjenje, koje se može iščitati iz HAKOM-ova priopćenja je da su "zbog širine područja povećane osjetljivosti" mjerenja provedena samo u školama, dječjim vrtićima i na nekoliko igrališta. Stvarni razlog takvog postupanja vjerojatno je da bi se u pojedinim slučajevima dobile znatno veće vrijednosti električnog polja, što možda i ne bi ostavilo dojam tako sjajne zaštite od EMP-a u Hrvatskoj i iznimno niskih izmjerenih vrijednosti EMP-a. Tim više, jer se u pojedinim slučajevima granične razine iscrpljuju do samog maksimuma, što je najčešće rezultat istodobnog djelovanja više izvora EMP-a na određenoj mikrolokaciji. Čini se da ni mjerenja u školama i vrtićima nisu obavljena baš svugdje gdje su obavezno trebala biti...

HAKOM nije mjerio razinu zračenja u dubrovačkim školama i vrtićima, a zanimljivo je gdje jesu provjeravali elektromagnetska polja
6. 11. 2016.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), od veljače do listopada 2016. godine, mjerila je razinu zračenja na lokacijama vrtića i osnovnih škola u čijoj su blizini antene, tj. postaje teleoperatera, odašiljači radija i televizije, i slično. Mjerenja razina elektromagnetskih polja, priopćili su iz HAKOM-a, obavljena su na 156 lokacija, na području cijele Republike Hrvatske, a obuhvaćena su 82 dječja vrtića, 67 škola i sedam dječjih igrališta. U čitavoj zemlji nisu našli mjesto gdje su zračenja veća od dopuštenoga.

Najprije, među 156 lokacija nema Dubrovnika niti grada ili sela niže od granice s BiH. Nažalost, ne donosimo podatke o izmjerenim razinama zračenja uz osnovnu školu i igralište u Gružu, u blizini antena postavljenih na krov HEP-ove zgradeCentrala, u Ulici Andrije Hebranga. Nema, nažalost, ni mjerenja u krugu triju škola, vrtića i sportske dvorane na Ilijinoj glavnici. Ovdje se nije mjerilo, ali su hakomovci zato bili u Drnju, Beličancima, Brestovcu, Petrijevcima, Jurišićima, Maču, Ždali, Velikom Grđevcu, itd.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, mjerenja su obavljena u Metkoviću, Pločama i Lastovu. Tako su u Metkoviću, mjerenja i provjera izloženosti elektromagnetskim poljima obavljena ožujku, na lokacijama Dječji vrtić Metković i Osnovna škola Stjepana Radića. Primjerice, uz vrtić su smještene antene dva teleoperatera. Izmjerene razine zračenja niže su od propisanih graničnih vrijednosti, baš kao i u Pločama, gdje su mjerenja obaljena u svibnju na nekoliko lokacija.

Zanimljivo je kako su hakomovci potegnuli do Lastova kako bi mjerili razinu izloženosti elektromagnetskim poljima Dječjeg vrtića Lastavica, iako tamo nema nijedne antene u bizini. Rezultat mjerenja je, naravno, fantastičan. „Može se zaključiti da su izmjerene razine znatno niže od propisanih graničnih vrijednosti...“, kažu autori.

-Mjerenja su obavljena najsuvremenijom, certificiranom mjernom opremom HAKOM-a, koja se sastoji od širokopojasne antene i analizatora spektra upravljanog računalom kako bi se smanjila mogućnost ljudske greške – stoji u priopćenju HAKOM-a.

Iako nisu mjerili tijekom ove kampanje u krugu odgojno obrazovnih ustanova, ove godine je HAKOM mjerio razinu zračenja na tri lokacije u Dubrovniku: u Ulici Svetoga Križa u Gružu, i u Gradu, na adresama Svetog Dominika 1 i Pred Dvorom 1.
Mjerno izvješće za lokaciju kod Svetog Križa nije dostupno, a izmjerene razine zračenja u neposrednoj blizini gradske uprave, na sreću, niže su od propisanih graničnih vrijednosti.
Na kraju, iz HAKOM-a tvrde kako hrvatski Pravilnik propisuje znatno strože granične razine od Preporuka Vijeća Europske unije o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima. 

Nema komentara:

Objavi komentar