srijeda, 2. studenoga 2016.

HAKOM-ova kampanja je dobro došla, ali ne može služiti kao ocjena zaštite stanovništva

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja razina elektromagnetskih polja u školama, dječjim vrtićima i igralištima. Mjerenja su provedena ove godine, od veljače do listopada. Cijelo priopćenje HAKOM-a nalazi se ovdje, a kroz nekoliko crtica u nastavku nalaze se najbitnije informacije:

 • mjerenjem su obuhvaćena 82 dječja vrtića, 67 škola i 7 dječjih igrališta, a vršena su na lokacijama u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskog polja 
 • mjerenja su pokazala da su razine EM polja znatno ispod propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14) Ministarstva zdravstva 
 • zbog "širine" područja provećane osjetljivosti (prema spomenutom pravilniku), fokus mjerenja je bio na području dječjih vrtića i škola 
 • ovo je druga mjerna kampanja, a prva je provedena 2010. godine 
 • najviša izmjerena razina jakosti električnog polja po pojedinačnoj frekvenciji iznosila je 2,729 V/m (slična vrijednost, tek nešto malo niža, zabilježena je i 2010. godine) 

Kao što je i očekivano, granične razine električnog polja na svim lokacijama su ispod propisanih. Podsjetimo, područje povećane osjetljivosti, prema Pravilniku o zaštiti od EMP-a Ministarstva zdravstva uključuje zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domove za starije i nemoćne, smještajne turističke objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte. Na tim je lokacijama dopuštena granična razina električnog polja skoro 2,5 puta niža u odnosu na javna područja, odnosno javne prostore u urbanim i ruralnim sredinama na kojima nije ograničen slobodan pristup općoj populaciji.

Granične razine jakosti električnog polja za područje povećane osjetljivosti su:
 • 11,2 V/m za primjerice, FM radio 
 • 16,8 V/m za primjerice, mobilnu mrežu na 900 MHz 
 • 24,4 V/m za primjerice, mobilnu mrežu na 2100 MHz 

Najviša izmjerena jakost električnog polja je 2,729 V/m, što je daleko ispod propisane granične razine, bez obzira o kojoj se vrsti izvora radi, odnosno o kojoj frekvenciji. HAKOM-ova inicijativa je izvrsna i hvale vrijedna, a dolazi nakon objave tematskih preglednika objavljenih u srpnju, Radijske postaje koji sadrži ucrtane izvore radijskih postaja (GSM, UMTS, LTE, TV) te Mjerenja EMP-a - kartografskog prikaza lokacija na kojima su izvršena mjerenja razina EMP-a s mjernim izvješćima. No, nažalost, ova kampanja, kao i prethodna, ima određena ograničenja, koja je vrlo bitno istaknuti:
 • iako se stječe dojam da su izmjerene vrijednosti EM polja u području povećane osjetljivosti daleko ispod propisanih (koja tvrdnja u svakom slučaju vrijedi za škole i dječje vrtiće, a uzorak od više od 150 lokacija je sasvim sigurno reprezentativan), na ostalim dijelovima tog područja, što se osobitno odnosi na stambene i poslovne zgrade, stanje je suprotno - u pojedinim slučajevima granične razine "crpe" se do samog maksimuma, čime je osobno svjedočio autor ovih redaka
 • dakle, kako bi se dobio uvid u stvarnu razinu zaštite od elektromagnetskih polja, bilo je potrebno izvršiti mjerenja i u stanovima i poslovnim zgradama (uz prethodno definirane kriterije odabira, a ponajprije u čijoj se neposrednoj blizini nalaze bazne postaje). To je i ovom kampanjom, nažalost, propušteno 
 • Iako škole i dječji vrtići jesu posebna područja štićenja, a poznatno je i da je prema dosadašnjim istraživanjima dječje tijelo "osjetljivije" na elektromagnetska polja, kampanja se ne može tumačiti kao reprezent cjelokupne zaštite stanovništva RH od EM polja 
 • Mjerenjem razina el. polja i u stanovima i poslovnim zgradama, na mjestima koja su također u području povećane osjetljivosti, dobila bi se stvarna ocjena zaštite stanovništva u Republici Hrvatskoj 
 • bazne postaje se ne postavljaju temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja kako piše u HAKOM-ovu priopćenju (iako po imenu zvuči suprotno). Naime, taj Pravilnik definira uvjete postavljanja, ali ne iz područja graditeljstva i prostornog uređenja kako bi se možda pomislilo, već samo tehničke značajke pojedinog izvora koje je potrebno dostaviti na uvid (dijagram zračenja, izračun očekivanih vrijednosti polja itd.) Bazne postaje postavljaju se temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14) Ministarstva graditeljstva, po kojem za njih nije potrebna građevinska dozvola - dakle nema nikakvih uvjeta i kriterija izgradnje ako je projekt "tipski", što ovakvi izvori EMP-a jesu
Osim toga, navedena je najviša vrijednost električnog polja po pojedinačnoj frekvenciji, ali nije istaknuta ukupna izmjerena vrijednost električnog polja na određenoj lokaciji, dakle uzimajući u obzir sve izmjerene vrijednosti na različitim frekvencijama, a one su obično u rasponu od 87,5 MHz do 2150 MHz. Ukupna vrijednost električnog polja na određenoj lokaciji pokazatelj je stvarne zaštite i stvarne izloženosti neionizirajućem zračenju radijskih frekvencija. Pojednostavljeno, najviša izmjerena vrijednost električnog polja po jednoj frekvenciji može biti, primjerice, 2 V/m, ali ukupna jakost električnog polja može doseći i 10-ak i više V/m, kada se u obzir uzme djelovanje svih izvora EM polja na određenoj lokaciji. 

Bitno je istaknuti da je metodologija izračuna dozvoljene razine "ukupnog električnog polja" odnosno istodobnog djelovanja izvora više frekvencija, definirana u Prilogu 3. Pravilnika o zaštiti od EMP-a (NN 146/14) i ne temelji se na zbrajanju svih izmjerenih vrijednosti električnog polja, što je znatno povoljnije za korisnike izvora EMP-a. Naime, način izračuna naveden u tom Pravilniku uzima u obzir samo toplinske učinke djelovanja elektromagnetskih polja, a preuzet je od Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Način i metodologija ovog proračuna bit će objavljena u posebnom postu.

Na kraju, može se zaključiti sljedeće:
 • u školama i dječjim vrtićima granične razine su znatno ispod pravilnikom definiranih 
 • granične razine u Pravilniku o zaštiti od EMP-a Ministarstva zdravstva za područje povećane osjetljivosti su strože u odnosu na javna područja i pojedine europske države, no važno je istaknuti da te granične razine nisu "garancija" sigurnosti od štetnih zdravstvenih učinaka elektromagnetskih polja visokih frekvencija 
 • ukupna ocjena izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima zahtijeva veći broj mjernih lokacija u koje moraju biti uključene i stambene i poslovne zgrade, ali i javna područja 
 • u područjima povećane osjetljivosti, prema sadašnjoj definiciji, trebalo bi bolje primijeniti načelo predostrožnosti kroz niže granične razine, a time i bolju zaštitu djece i ostalog stanovništva, po uzoru na Italiju, Belgiju ili Švicarsku 

Svaka HAKOM-ova ovakva ili slična inicijativa je dobrodošla, no HAKOM nije državno tijelo koje se bavi zaštitom ljudskog zdravlja. To je posao kojim se primarno mora baviti Ministarstvo zdravstva. RH nema strategiju razvoja i organizacije zaštite od neionizirajućeg zračenja i stalno Povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućeg zračenja kakvo je primjerice bilo definirano u Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja iz 1999. godine, a koje nikad nije bilo formirano zbog čega je primarno isti zakon 2010. godine i izmijenjen. Nažalost, i dalje se može reći da nema stvarne volje za informiranjem stanovništva, veće dostupnosti informacija od javnog interesa u svezi elektromagnetskih polja te prvenstveno boljom zaštitom stanovništva. Primarni uzrok takvom stanju je stalan pritisak vlasnika izvora EM polja, promjene zakonodavstva (koje bi trebalo štititi građane) kao rezultat takvih pritisaka te stručna i kadrovska potkapacitiranost i općenito nezainteresiranost državnih tijela za ovakva pitanja.

Iz medija:
 • 24 sata: HAKOM tvrdi: Pred školama i vritićima nema štetnih zračenja
 • Vecernji.hr: Razine elektromagnetskih polja u školama i vrtićima znatno ispod propisane
 • Net.hr: Ima li opasnosti? HAKOM izmjerio razinu elektromagnetskih zračenja kod škola i vrtića

Nema komentara:

Objavi komentar