četvrtak, 26. siječnja 2017.

Bioinitiative predložio promjene u radnoj grupi WHO-a

Skupina neovisnih znanstvenika Bioinitiative pozvala je na promjene u članstvu radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije koja izrađuje novu monografiju o utjecanu radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja na zdravlje i okoliš. Glavnu grupu trenutno čine eksperti koji su ujedno i članovi Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP). Ta njemačka udruga negira netoplinske učinke radiofrekvencija na ljudsko zdravlje i odbija prihvatiti nove znanstvene dokaze o rizicima zračenja niskog intenziteta.

Cijeli dopis Bioinitiative.