petak, 6. veljače 2015.

Postavljanje antena mobilne telefonije u Hrvatskoj


  • Bez građevinske dozvole

Hrvatska je jedina zemlja u Europi u kojoj se antenski stupovi na tlu, kao i krovni prihvati na postojećim objektima, mogu postavljati bez građevinske dozvole. To je omogućeno Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14), članku 4, točki 15. gdje je navedeno da se antenski stupovi elektroničke i komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu, mogu graditi bez građevinske dozvole. Činjenica da je Hrvatska jedina zemlja Europe u kojoj se bazne stanice postavljaju bez građevinske i lokacijske dozvole, vidljiva je i iz studije Svjetske asocijacije mobilnih operatera GSMA.


  • Bez lokacijske dozvole
Jedinice lokalne uprave (općine i gradovi) nisu u mogućnosti sudjelovati u odabiru lokacija antena baznih stanica na krovovima, što je omogućeno uredbom Vlade Republike Hrvatske 2012. godine. (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, članak 5, stavak 9: "Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja."). Kao rezultat ovakvih odluka, antene niču u zonama niskogradnje, na krovovima obiteljskih kuća i na niskim stupovima uz balkone i prozore stanova. Iako neke općine i gradovi u svojim dokumentima prostornog uređenja imaju točno definirane lokacije antenskih sustava mobilne telefonije, teleoperateri ih nisu dužni poštivati. Ovakvom odlukom, osim ugrožavanja zdravlja stanovništva nekritičkim smještanjem antena u prostor, omogućena je i devastacija prostora.  • Bez konzultacija s lokalnim stanovništvom

Prema studiji Svjetske udruge mobilnih operatera (GSMA), Hrvatska je jedna od četiri zemlje Europe (uz Slovačku, Portugal i Rumunjsku) u kojoj nije obavezna javna rasprava, pa čak ni informiranje lokalne zajednice. Primjerice, javna rasprava je zakonska obveza i u susjednim zemljama: Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori. U Sloveniji je između operatera, vlade i udruga potpisan "Kodeks dobre prakse o postavljanju izvora elektromagnetskog zračenja" još 2004. godine kojim je definirana suradnja zainteresiranih strana. U Srbiji su za izvore EM zračenja potrebne i studije utjecaja na okoliš, u sklopu kojih se odvija javna rasprava. Primjer jedne takve studije dostupan je ovdje.


  • Vremenski rokovi postavljanja i puštanja u rad antena baznih stanica
Bazne stanice u Hrvatskoj postavljaju se u višestruko kraćem vremenu nego u bojnim drugim zemljama, a osobito matičnim zemljama operatera koji posluju u Hrvatskoj. Rok u Hrvatskoj je 60 dana. Primjera radi, u Sloveniji je isti rok oko 6 mjeseci, Švicarskoj 1-2 godine, Austriji i Njemačkoj 6 mjeseci do 1 godine.


Nema komentara:

Objavi komentar