četvrtak, 27. listopada 2016.

Netoplinski učinci i načelo opreza kao temelj zaštite od zračenja u Italiji

Evo kako Italija svojim propisom o zaštiti od elektromagnetskih polja štiti građane. Ne samo da su granične razine znatno niže nego u Hrvatskoj, nego se i cijeli pristup ovoj problematici temelji na načelu predostrožnosti i potencijalnim netoplinskim zdravstvenim učincima, koji za razliku od akutnih mogu doći do izražaja nakon dugotrajne (kronične) izloženosti niskim vrijednostima elektromagnetskih polja. Budući da znanost još uvijek ne može dati odgovor u kojoj mjeri dugotrajna izloženost uzrokuje štetne zdravstvene učinke, jedino što ostaje jest prikloniti se oprezu, spustiti granične razine električnog polja i gustoće snage, a s tim se podrazumijeva da će i štetni utjecaj ovakve vrste zračenja biti manji.
Od 2000.-ih do danas, talijanske granične razine su nepromijenjene. Pravilnik, odnosno Dekret koji se nalazi sa strane nije doživio niti jednu promjenu što dovoljno govori o kvaliteti talijanskog regulatornog okvira i zaštiti stanovništva. Nažalost, u Hrvatskoj se isti propis u proteklih 15-ak godina mijenjao čak tri puta, i svaki put pod istim opravdanjem: usklađivanje s trenutnim znanstvenim spoznajama. Naravno, svaka verzija hrvatskog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja značila je sve lošiju zaštitu stanovništva, jer umjesto da se razina zaštite povećava i to pogotovo nakon klasifikacije WHO-a o RF-EMP kao "mogućem karcinogenu", ona se konstantno urušava (pod pritiskom vlasnika izvora radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja).

Nema komentara:

Objavi komentar