utorak, 12. srpnja 2016.

Veliki iskorak HAKOM-a: Objavljene interaktivne karte s popisom radijskih postaja i mjerenjima razina elektromagnetskih polja


Objavljeno 8. srpnja 2016.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti danas je objavila dva nova tematska preglednika: "Radijske postaje" i "Mjerenja radijskih postaja" s ciljem, kako navode u priopćenju, dostupnosti i transparentnosti prikupljenih informacija od javnog interesa.


Tematski preglednik "Radijske postaje" sadrži popis svih baznih postaja mobilnih operatora te odašiljača za radiodifuziju (televizija). Do sada je HAKOM u sklopu svojeg portala imao ucrtane samostojeće antenske stupove, ali ne i bazne postaje na krovovima javnih, stambenih i poslovnih zgrada. Od danas, ne samo da je dostupan popis svih baznih postaja već i osnovne tehničke informacije o pojedinom antenskom sustavu (tip instalacije, smjer zračenja, efektivna izračena snaga (ERP) te visina antenskog sustava). Podaci o FM radijskim postajama otprije su dostupni ovdje. Osim vanjskih baznih postaja, dostupni su i podaci o unutarnjim izvorima EMP-a (oni koji su prijavljeni HAKOM-u).

Tematski preglednik "Mjerenja radijskih postaja" sadrži podatke o mjerenjima razina elektromagnetskih polja u okolici postavljenog antenskog sustava. Karta sadrži mjerenja, tj. rezultate koji su u većini slučajeva i do sada bili javno dostupni, ali je preglednost znatno veća budući je snalaženje na karti lakše. Dostupna su i mjerenja novijeg datuma, kao i neka mjerenja iz prijašnjih godina koja nisu bila objavljena na stranici HAKOM-a. U pregledniku su ucrtani i rezultati mjerne kampanje u školama i vrtićima, koja je provedena 2010. godine. Kako HAKOM navodi u priopćenju, u 2016. godini u tijeku je nova mjerna kampanja u školama i vrtićima, a rezultati će biti objavljeni po završetku kampanje.

Hrvatska se sada pridružuje i ostalim državama Europe koje slične podatke javno objavljuju već desetak godina. Ovakav pristup HAKOM-a može se pozdraviti i nazvati velikim iskorakom s konačnim ciljem dostupnosti svih informacija o izvorima EMP-a. Primjerice, u Italiji je mapiranje (i javna objava) podataka o izvorima elektromagnetskih polja zakonska obveza još od 2001. godine. Slovenija takve podatke objavljuje od 2004. godine, a Srbija od 2009. Objavom podataka o izvorima i mjerenjima razina elektromagnetskih polja u Hrvatskoj poboljšat će dostupnost informacija kojih do sada javno gotovo da i nije bilo.

Što se HAKOM-a tiče, posao je izvrsno obavljen, no on ovdje ne završava. Treba tek vidjeti hoće li se preglednici redovito ažurirati i hoće li se dostupnost informacija dodatno unaprjeđivati. Zapadnoeuropske države već nekoliko godina uvode sustave za automatsko mjerenje razina elektromagnetskih polja i objavu rezultata u realnom vremenu. Uz sve veću dostupnost informacija o izvorima EMP-a, za očekivati je manje nezadovoljstva i prosvjeda građana. Jedino je informiranjem stanovništva i unaprjeđivanjem razine zaštite moguće minimalizirati nezadovoljstvo ljudi, koje je, kada je u pitanju postavljanje baznih stanica, veliko budući da RH nema definirane kriterije postavljanja ni obvezu informiranja susjeda i zainteresiranog stanovništva, kao ni jedinica lokalne (područne) samouprave.

Za zaštitu zdravlja u prvom redu nadležno je Ministarstvo zdravlja provođenjem Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14). Uvidom u mjerenja razina elektromagnetskih polja (uzimajući posebno u obzir i izračune za multifrekvencijske izvore) vidljivo je da postoji značajan prostor za uvođenje boljih standarda zaštite građanstva, u prvom redu u prostorima za stanovanje, školama, dječjim vrtićima, bolnicama i domovima za starije, odnosno na mjestima u kojima posebno osjetljiva populacija boravi dulje vrijeme. Smjer kojim je krenuo HAKOM (objavom tematskih preglednika te provođenjem nove mjerne kampanje u školama i vrtićima) može poslužiti kao primjer i ostalim državnim institucijama koje su dužne osigurati informacije od javnog interesa te maksimalnu zaštitu ljudskog zdravlja, posebno uzimajući u obzir načelo predostrožnosti i iskustva drugih država u tom području.

Napomena: Umnožavanje informacija s tematskih preglednika nije dozvoljeno. Sve informacije o izvorima elektromagentskih polja i mjerenjima dostupne su na gornjim poveznicama.

Nema komentara:

Objavi komentar