utorak, 12. srpnja 2016.

ANSES pozvao na preventivan pristup i reviziju referentnih granica

Francuska Nacionalna agencija za hranu, zaštitu okoliša i medicinu rada i sigurnosti (ANSES) objavila je stručnu procjenu o izloženosti djece elektromagnetskim poljima te o potencijalnim učincima na zdravlje. U svojem zaključku Agencija navodi da djeca mogu biti više izložena od odraslih zbog morfoloških i anatomskih značajki. Agencija je izdala niz preporuka usmjerenih na prilagodbu regulatornih graničnih vrijednosti kako bi se smanjila izloženost djece koja počinje u vrlo ranoj dobi.


ANSES u izvješću navodi da nije moguće zaključiti imaju li RF polja učinke na ponašanje djece, slušne funkcije, razvoj, muški i ženski reproduktivni sustav, imunološki sustav i sustavnu toksičnost ili karcinogen ili teratogeni učinak. Agencija je pronašla mogući učinak izlaganja radiofrekvencijskim poljima na kognitivne funkcije djece (pamćenje, funkcioniranje, pozornost). Agencija upozorava na naglu ekspanziju i korištenje novih tehnologija od najranje dječje dobi, a brojnost i raznolikost mjesta koja djeca posjećuju uzrokuju veću izloženost, posebno od tablet računala, mobilnih telefona te povezanih uređaja.

Agencija smatra nužnim
  • Razmotriti referentne razine izloženosti, kojima je cilj ograničiti izloženost u okolišu kako bi se osiguralo da sigurnosne granice štite zdravlje i sigurnost opće populacije, osobitno djece
  • Preispitati važnost specifične brzine apsorpcije (SAR)
ANSES ponavlja već formuliranu preporuku za smanjenje izloženosti djece korištenjem hands-free setova te zalaganjem za umjereno korištenje uređaja. Agencija predlaže roditeljima poticanje djece na usvajanje razumnog korištenja telefona, izbjegavajući noćno komuniciranje te ograničavanje učestalosti  i trajanje poziva.

Nema komentara:

Objavi komentar