četvrtak, 4. lipnja 2015.

Što su načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti i primjenjuju li se u Hrvatskoj?

Načelo predostrožnosti

Početkom 2000. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je usvajanje načela predostrožnosti, kada je riječ o elektromagnetskom zračenju. Prema WHO-u, "princip predostrožnosti" je "Politika upravljanja rizicima koja se primjenjuje u uvjetima s visokim stupnjem znanstvene nesigurnosti, što odražava potrebu za poduzimanjem mjera za potencijalno ozbiljan rizik, ne čekajući rezultate znanstvenih istraživanja." Skraćeno, kada postoje bilo kakve indicije potencijalnih pojava, pa i ako se u tom trenutku ne može potvrditi njihova povezanost, bolje je pokrenuti akcije kontrole nego preuzeti rizik nečinjenja.

Konkretno, kada je riječ o elektromagnetskom zračenju mobilnih uređaja, predostrožnost uključuje izbjegavanje duljih razgovora (više od nekoliko minuta), držanja mobitela u džepu i općenito uz tijelo, potiče se na korištenje slušalica, isključivanje ili udaljavanje uređaja noću, komunikaciju SMS-om, izbjegavanje razgovora kada je signal slab, ograničavanje uporabe djeci...

Trebalo bi usvojiti maksimalne standarde izlaganja RF poljima, odrediti minimalnu udaljenost baznih stanica od ljudi te informirati ljude o pravilnom korištenju uređaja koji emitiraju mikrovalno zračenje.

Najbitnije odrednice načela predostrožnosti:
  • Poduzimanje radnji s ciljem sprječavanja štete uslijed znanstvene nesigurnosti
  • Istraživanje alternative, uključujući alternativu "nema potrebnih aktivnosti"
  • Istraživanje svih aspekata i učinaka na okoliš i zdravlje koje se može dogoditi tijekom vremena
  • Sudjelovanje zainteresirane javnosti u donošenju odluka

Citat iz Deklaracije UN-a o okolišu, Rio de Janeiro, 1992.

S ciljem zaštite okoliša, države će, u skladu sa svojim mogućnostima, široko primjenjivati preventivne mjere. Tamo gdje postoji opasnost od velike ili nenadoknadive štete, nepostojanje potpune znanstvene sigurnosti ne smije se koristiti kao razlog za odlaganje troškovno efikasnih mjera za sprječavanje uništavanja okoliša.

Citat iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe, 2011.

Točka 5: ... S obzirom na porast izloženosti stanovništva, osobito ranjivih skupina kao što su djeca i mladi ljudi, ako se zanemaruju rana upozorenja, mogli bi nastati visoki ljudski i ekonomski troškovi.

Točka 8.2.1.: Postaviti preventivni prag za razine dugoročne izloženosti mikrovalovima u svim zatvorenim prostorima, u skladu s načelom predostrožnosti, ne prelazeći 0.6 V/m, a u srednjem roku smanjiti na 0.2 V/m.


Načelo dovoljnosti


ALARA - As Low as Reasonably Achievable

Podrazumijeva minimalno dovoljne emisije zračenja, istodobno ne smanjujući funkcionalnost usluge. Vijeće Europe također preporučuje poštivanje ovog načela u svojoj Rezoluciji 1815.

Što se tiče standarda i granične vrijednosti za emisije elektromagnetskih polja svih vrsta i frekvencija, Skupština preporučuje prihvaćanje ALARA načela, koje pokriva toplinske i netoplinske (biološke) učinke elektromagnetskih emisija ili zračenja.

Točka 8.4.3. istog dokumenta

Smanjenje graničnih vrijednosti relejnih antena u skladu s načelom ALARA te instalacija sustava za sveobuhvatno i kontinuirano praćenje svih antena.


Načelo uključenosti

Podrazumijeva uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti, lokalne zajednice i građanskih organizacija u planiranju i realizaciji.

Točka 8.4.4. iz Rezolucije 1815 Vijeća Europe:

...odrediti mjesta nove GSM, UMTS, Wi-Fi, Wi-Max antene ne samo prema interesima operatera, u dogovoru s tijelima lokalne i područne samouprave, lokalnog stanovništva i udruga zainteresiranih građana.

Ovo područje pobliže regulira Arhuška konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju te pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Konvencija je potpisana 25. lipnja 1998. u danskom gradu Aarhusu. Javnost treba biti informirana, osviještena te se mora uključiti kod donošenja odluka.

Hrvatski Sabor ratificirao je konvenciju u prosincu 2007. godine, a dijelovi konvencije ugrađeni su u niz domaćih zakona. Europska komisija (EK) usvojila je više direktiva koje su u vezi s Arhuškom konvencijom.

Provedba načela predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti u Hrvatskoj

Nažalost, Arhuška konvencija se u Hrvatskoj, barem po pitanju elektromagnetskog zračenja, ne provodi. Hrvatska je jedna od četiri zemlje u Europi u kojima javnost nema pravo odlučivanja o lokacijama baznih stanica, niti su potrebne javne rasprave i suglasnosti lokalne zajednice.

Novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja također je unazadio sigurnosne standarde jer su granice zračenja u pojedinim segmentima znatno povećane. Iako se u Zakonu o zaštiti od neioniziraućeg zračenja te Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja spominje načelo predostrožnosti, to je samo deklarativno, no ne i u praksi. Nacrtom Pravilnika o zašiti od elektromagnetskih polja, bilo je predviđeno snižavanje dopuštenih granica zračenja za oko 20% u područjima povećane osjetljivosti za koje se predostrožnost i odnosi. Nažalost, u finalnoj verziji pravilnika koji je stupio na snagu krajem 2014. godine, područje povećane osjetljivosti je suženo na način da su sva mjesta van zgrada, osim dječjih igrališta, postala javne površine sa 2,5 puta većom dopuštenom granicom zračenja nego ranije, a granice zračenja u takvim "okrnjenim" područjima povećane osjetljivosti ostale su identične onima iz 2011. godine.

Više informacija o načelima predostrožnosti, dovoljnosti i uključenosti te Arhuškoj konvenciji potražite na poveznicama:

1 komentar:

  1. kaže Dr.Termalni, to je nepoznato ali ja stojim iza toga da nije štetno-imam video snimku

    OdgovoriIzbriši