utorak, 23. lipnja 2015.

'Zračit će nam djecu, i to sa zgrade policije'

Vodice, 2015.
Foto: HUZEZ interaktivna karta
Prema hrvatskim zakonima, operateri ne trebaju građevinske i lokacijske dozvole za bazne stanice, usklađivanje s GUP-om i prostornim planovima, konzultacije s lokalnom upravom, suglasnost susjeda, javne rasprave o odabiru lokacija antena te studije utjecaja na okoliš. Potrebne su im tek uporabne dozvole (uz glavni projekt) koju izdaje Odjel za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja. U gotovo svakom gradu i mjestu gdje se na ovaj način postavljaju antene, potpisuju se peticije, ljudi negoduju, lokalne zajednice spremne su pomoći, ali su nemoćne. Operateri ne prihvaćaju mišljenja i zahtjeve svojih korisnika, a država, koja operaterima omogućuje ono što im nije dopušteno u niti jednoj zemlji članici EU, a osobito ne u zemljama iz kojih dolaze, zatvara oči uz riječi - sve je po Zakonu!Tekst iz Slobodne Dalmacije, 2012. godina

Vodice, 14.10.2012. - Stanovnici vodičkih gradskih predjela Stablinci i Rutke, njih 207, potpisali su peticiju kojom se žestoko protive izgradnji i postavljanju baznih antenskih stanica mobilnih operatera VIP-a i T-Mobilea na zgradu Policijske postaje u Vodicama, koja se nalazi u građevinskoj zoni i u neposrednoj blizini kuća.

- Smatramo da će elektromagnetsko zračenje navedenih postaja štetno utjecati na zdravlje stanara, napose djece, te zaposlenika Policijske postaje Vodice, ističu u peticiji koju su uputili načelniku Policijske uprave šibensko-kninske Ivici Kostaniću, ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću te načelniku Sektora za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju Luki Ljubičiću.

U svijetu se, kažu potpisnici peticije, provode istraživanja, ali još nije dokazano u kojoj je mjeri takvo zračenje štetno za zdravlje ljudi i kakve posljedice nastaju. No, nedvojbeno je utvrđeno, ističu, da izaziva određene zdravstvene probleme.

Zbog toga peticijom traže da se obustavi provedba ovog projekta, da se poštuje pravni poredak RH i Prostorni plan uređenja Grada Vodica čijim je odredbama (čl. 106. st. 1) propisano da se bazne postaje pokretnih TK mreža postavljaju izvan građevinskih zona. SEnD Smatramo da je sramotno upravo to što se za nezakonito postavljanje spomenute opreme koristi zgrada Policijske postaje Vodice jer su osnovne zadaće policije zaštita života i prava građana te zakona RH - poručuju revoltirani Vodičani.

Suglasnosti i procjena zračenja

Na naš upit upućen Policijskoj upravi šibensko-kninskoj dobili smo očitovanje glasnogovornika MUP-a Duška Miljuša koji potvrđuje da je MUP sklopio sporazum s oba mobilna operatera (VIP i T-Mobile) o zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture, na temelju kojeg su operateri podnijeli zahtjev za postavljanje baznih stanica na objekt PP-a Vodice i zatražili suglasnost PU šibensko-kninske.

Suglasnost za postavljanje uređaja dobili su od Uprave za razvoj, opremanje i tehničku potporu jer je utvrđeno, navodi Miljuš, da bazne stanice neće ometati MUP-ov radio-komunikacijski sustav.

No, kako je zaprimljena peticija djelatnika PP-a Vodice i stanara okolnog područja, kaže glasnogovornik MUP-a, upućen je dopis PU s dodatnim pojašnjenjem oko zakonskih uvjeta za postavljanje baznih postaja, zakonom propisane dozvoljene razine elektromagnetskog zračenja te obveze operatera da izrade proračun procjena zračenja prije postavljanja uređaja, a nakon provedbe projekta angažiraju neovisne ovlaštene tvrtke za novo mjerenje.

Šibenska PU je nakon toga dala suglasnost uz uvjet da se najmanje dvaput kontrolira zračenje. Pitanje je, međutim, tko će i u kojim intervalima kontrolirati razinu zračenja i hoće li o rezultatima mjerenja biti informirana (zainteresirana) javnost i građani.

Nema komentara:

Objavi komentar