utorak, 13. listopada 2015.

HAKOM je osvježio prikaz objedinjenog plana operatora pokretnih komunikacija

HAKOM je u rujnu osvježio prikaz Objedinjenog plana operatora pokretnih komunikacija. Karta prikazuje planirane lokacije elektroničke komunikacijske opreme. Crvenim točkama označene su lokacije postojećih samostojećih antenskih stupova, ali ne i lokacije antena s tzv. krovnim prihvatom. Dakle, na HAKOM-ovoj karti nisu prikazane antene koje se nalaze na objektima koji pripadaju područjima povećane osjetljivosti (škole, bolnice, objekti stambene i poslovne namjene, dječja igrališta...) i zbog kojih se najčešće prosvjeduje. Građane zanimaju podaci o tim antenama, a ne antenskim stupovima koji se obično nalaze dalje od objekata u kojima se duže boravi.

Hrvatska
Zagreb
Rijeka
Split

 A kako se ovakvi prikazi izrađuju drugdje u Europi, možete pogledati na primjerima:
Slični prikazi u većini zemalja ne samo da uključuju i antene teleoperatora na krovovima, nego i sve druge izvore neionizirajućeg zračenja (TV, radio, TETRA...).

Nema komentara:

Objavi komentar