petak, 2. listopada 2015.

10 obveza mobilnih operatora u Ujedinjenom Kraljevstvu

Građani mogu saznati informacije o
svakom izvoru zračenja koji ih okružuje
Ujedninjeno Kraljevstvo, kao i brojne druge članice EU, implementiralo je tzv. Kodeks dobre prakse o postavljanju odašiljačke telekomunikacijske opreme. Prvi kodeks između Vlade, teleoperatora, lokalne i regionalne uprave te javnosti, odnosno udruga, potpisan je 2002. godine. Prije dvije godine donesen je novi Kodeks, kojeg se, osim mobilnih operatera, moraju pridržavati i ostali potpisnici.

Nažalost, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja Europe u kojoj ne samo da ne postoji Kodeks dobre prakse, nego građani ni na koji drugi način ne mogu sudjelovati u procesu određivanja lokacija antena. Isto je onemogućeno i lokalnim vlastima (gradovima i općinama) te županijama. Za izgradnju baznih stanica u Hrvatskoj čak nisu potrebne ni građevinske ni lokacijske dozvole.

Kodeks dobre prakse o razvoju mobilnih mreža u Engleskoj  sastavljen je na 60 stranica.

10 obveza operatora

1. SAVJETOVANJE SA ZAJEDNICAMA
Održavati jasne standarde, procedure i postupke s drugim zainteresiranim strankama, te konzultacije visokog standarda s lokalnim zajednicama.

2. DETALJNE KONZULTACIJE S LOKALNOM VLASTI
Sudjelovati u odgovarajućim, unaprijed zahtijevanim konzultacijama s lokalnom vlasti zaduženom za planiranje.

3. DIJELJENJE POLOŽAJA
Zajedno raditi na lociranju postojećih struktura, dijeljenje mjesta gdje god je to izvedivo, kako bi se smanjila potreba za izgradnjom novih baznih stanica i smještanjem opreme, odnosno kako bi se smanjio broj baznih stanica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

4. RADIONICE S LOKALNOM VLASTI ZADUŽENOM ZA PROSTORNO PLANIRANJE
Nastaviti pružati stručne razvojne radionice tehnoloških i drugih zbivanja unutar telekomunikacija za službenike lokalne vlasti i izabranih članova.

5. STANDARDIZIRANA DOKUMENTACIJA ZA PLANIRANJE PODNESAKA
Nastaviti pružati prateću standardiziranu dokumentaciju za sve koji planiraju podneske ili prethodno odobrenje.

6. PRAĆENJE AKTIVNOSTI
Nastaviti pratiti uspješnost i odgovoriti na potrebe službenika za planiranje i opće javnosti.

7. INFORMACIJE O LOKACIJAMA BAZNIH STANICA
Rad s lokalnom vlašću zaduženom za planiranje kako bi se osigurala javna dostupnost informacija o mjestu radio baznih stanica.

8. USKLAĐENOST RAZINA IZLOŽENOSTI S MEĐUNARODNOM KOMISIJOM ZA ZAŠTITU OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA


9. BRZI ODGOVORI NA UPITE
Osigurati kadrove koji će odgovarati na pritužbe i upite o radio baznim stanicama unutar deset radnih dana.

10. PODRŽATI ISTRAŽIVANJA VEZANA UZ ZDRAVLJE I MOBILNE TELEFONE
Nastaviti podupirati neovisna znanstvena istraživanja vezana uz mobilne telekomunikacije i zdravlje, u skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te istraživanjima u Ujedinjenom kraljevstvu u programima za zdravlje.

Cjelokupan dokument dostupan je ovdje: Code of Best Practice on Mobile Network Development in England

Da je razina transparentnosti proprilično velika, vidi se i na primjeru karte na kojoj su ucrtani izvori zračenja. Osim što su ucrtani, o njma je moguće saznati i detaljnije informacije kao što su vrsta antene po pokrivanju područja (ćelije), broj antena, visina na kojoj se nalaze, frekvencija, tip mreže, snaga odašiljanja...


Karta je dostupna ovdje. Potrebno je približiti određeno područje da bi se prikazali izvori zračenja.

Nema komentara:

Objavi komentar