ponedjeljak, 19. listopada 2015.

Aktivnosti RH pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji po pitanju izvješćivanja o legislativi, istraživanjima utjecaja EM polja i informiranja građana

Što je WHO EMF project?


Elektromagnetska polja svih frekvencija predstavljaju jedan od najbrže rastućih segmenata utjecaja na okoliš. Izloženost se javlja u različitim stupnjevima u cjelokupnoj svjetskoj populaciji, a razine zračenja se povećavaju s uanprjeđenjem tehnologije. Čak i male zdravstvene posljedice izloženosti EM poljima mogu imati veliki utjecaj na javno zdravstvo.


Izražava se zabrinutost studijama koje pokazuju da izloženost ekstremno niskim frekvencijama magnetskih polja može dovesti do povećane incidencije raka u djece i drugih štetnih učinaka na zdravlje.

Radio frekvencijska (RF) polja koriste se u mnogim aspektima svakodnevnog života, kao što su radio i TV prijenos, telekomunikacije, medicinska dijagnostika itd. Uz brzo uvođenje mobilnih telekomunikacijskih uređaja, u fokus su, pogotovo javnosti, došli i problemi s izloženosti tom zračenju, pogotovo glave, piše između ostalog na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

U sklopu zaštite javnog zdravlja i odgovora na zabrinutost javnosti nad zdravstvenim učincima izloženosti EM poljima, Svjetska zdravstvena organizacija osnovala je Međunarodni EMF projekt 1996. godine. Cilj projekta je procjeniti znanstvene dokaze o mogućim zdravstvenim učincima EM polja u rasponu od 0 do 300 GHz. EMF projekt potiče istraživanja u cilju popunjavanja važnih praznina u znanju i olakšavanje razvoja međunarodno prihvatljivih standarda ograničavanju izloženosti elektromagnetskim poljima.

Aktivnosti država članica

Većina današnjih suverenih država članice su WHO-EMF projekta. Popis europskih zemalja nalazi se ovdje. Svaka država članica u pravilu dostavlja godišnje izvješće Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji - WHO EMF projektu po pitanju aktivnosti vezanih uz legislativu, istraživanja i standarde zaštite od neionizirajućih EM polja.

Njemačka je dostavila izvješće za 2014. godinu. U njemu se navode novosti po pitanju legislative, te se nabrajaju projekti koje provodi njemačka vlada, odnosno Savezni ured za zaštitu od zračenja.

Francuska je već dostavila izvješće za 2015. godinu. U njemu je detaljno opisano što se provodi po pitanju ekstremno niskih magnetskih polja, radiofrekvencijskih polja, UV zračenja. Navodi se da od 2010. postoje posebna sredstva koja se izdvajaju za istraživanje utjecaja radiofrekvencijskih EM polja na ljude (godšnje oko 2 milijuna eura). Agencija za hranu, okoliš i sigurnost na radu zadužena je za organizaciju poziva na istraživačke projekte kojih je u posljednje dvije godine bilo je ukupno 9. Građanima je pruženo on-line informiranje o izvorima zračenja u njihovoj blizini na stranici www.cartoradio.fr, a Ministarstvo zaštite okoliša izdalo je 2014. godine brošuru o svim aktivnostima po ovim pitanjma. Nadalje, isto ministarstvo je u 2014. godini obavilo 5000 mjerenja razina EM polja. Na 1076 vanjskih i 250 unutarnjih mjesta mjerene su razine zračenja koje stvara Wi-Fi oprema, i to prije i nakon puštanja mreže u rad. 29. siječnja 2015. usvojen je novi zakon o izlaganju EM poljima po kojem SAR vrijednost mora biti jasno prikazana ne samo na mobilnim telefonima, nego i drugim uređajima koji emitiraju RF zračenje, a drže se u blizini tijela. Istim zakonom je poboljšano informiranje građana, a bežična mreža je zabranjena u prostorima namijenjenima boravku djece mlađe od tri godine te u školama kada Wi-Fi nije potreban za obrazovne aktivnosti.

Švicarska je također dostavila izvješće o aktivnostima u 2015. godini. U njemu se između ostalog navodi da je pokrenut postupak izrade novog zakona kojim će se još više poboljšati zdravstvena zaštita građana od neionizirajućih zračenja. Osnovana je savjetodavna skupina FOEN koju čine švicarski stručnjaci iz različitih disciplina povezanih s elektromagnetskim poljima. Stručnjaci redovito pregledavaju i prate znanstvenu literaturu te koriste definirane kriterije za procjenu radova koje smatraju relevantnima za zaštitu ljudi od potencijalno štetnih učinaka. Procjene se objavljuju u tromjesečnim biltenima na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Moguće ih je pročitati ovdje.

Posljednje Belgijsko izvješće je iz 2014. godine. U iscrpnom izvještaju navodi se da belgijska BioElectroMagnetic grupa, osnovana 1995. godine, konstatno provodi vlastita istraživanja zdravstvenih učinaka ELF zračenja. Posebna skupina osnovana za procjenu rizika od zračenja bežičnih tehnologija bavi se, između ostalog, pitanjima kako smanjiti izloženost EMF poljima te optimizirati postojeće tehnologije. Studije o tome naručila je flamanska vlada. Druga grupa stručnjaka je pak izradila studije o izloženosti radnika i posjetitelja u bankama, školama, industriji i drugdje. Tu studiju podržava grad Bruges. Po pitanju zračenja baznih stanica ovlaštene su regionalne vlasti. U Bruxellesu je RF zračenje kumulativno ograničeno na 6 V/m. U Flandriji je to 21 V/m, ali 3 V/m je dopušteno po anteni unutar naselja. Rezolucijom parlamenta 2009. godine, Savezna vlada je objavila dekret po kojem dobavljači i prodavači mobilnih telefona moraju osigurati vidljivost SAR vrijednosti. Uvedena je zabrana oglašavanja korištenja mobitela za djecu. Cijeli dekret na engleskom je dostupan ovdje.

Italija u izvješću provedenih aktivnosti za 2013 i 2014. godinu navodi
nova istraživanja iz područja utjecaja neionizirajućeg zračenja (svih vrsta). Početkom 2014. godine Ministarstvo zaštite okoliša objavilo je da osniva instituciju koja će se baviti nacionalnim registrima EM polja s ciljem utvrđivanja razina EM polja u okolišu. Registar se temelji na bazama podataka, odnosno tehničkim informacijama, a u tom postupku sudjeluju i lokalne i regionalne vlasti. Navodi se potreba implementacije Direktive EU 2013/35 koja se bavi pitanjem zaštite radnika. Otvorena je internetska stranica koja se bavi zaštitom na radu, a za javnost je pokrenut servis http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=7 na kojem su dostupne informacije o svim izvorima RF zračenja. Na njoj se navodi da se opasnost od RF zračenja ne može u potpunosti isključiti. Nužno je, navodi se, sprovođenje praktičnih mjera za smanjenje izloženosti te izrada posebnih savjeta za djecu u kojima se navodi da je mobilni telefon alat za komunikaciju koji se koristi kada je potrebno, a ne kao igračku. Nacionalni institut za zdravlje Ministarstva zdravstva također ima internetsku stranicu http://www.iss.it/elet/ putem koje se informira javnost.

Grčka u izvješću 2015. navodi da je donesen novi zakon po kojem se obavljaju mjerenja emisija baznih stanica u blizini najmanje 20% antena u urbanim područjima svake godine. Ustanovljena je mreža stalnih, polu-fiksnih i mobilnih mjernih postaja za kontinuirano praćenje razina EM polja. Mjerenja zračenja antena dostupna su na internetskoj stranici Zavoda za atomsku energiju. Do svibnja 2015. godine objavljeno je više od 6000 rezultata mjerenja. Za nove izvore RF zračenja potrebne su studije utjecaja na okoliš. Ministarstvo rada trenutno provodi mjernu kampanju radnika profesionalno izloženih zračenju EM polja u različitim radnim okruženjima. Izdana je brošura za građane o zračenju mobilnih telefona i baznih stanica: http://eeae.gr/docs/files/_info_kiniti_tilefonia.pdf te mjerama zaštite koje je potrebno provoditi. Stranica na kojoj se mogu vidjeti mjerenja razina zračenja dostupna je u grčkom izvještaju na početku odjeljka (nije je bilo moguće prenijeti zbog grčkih slova). Na kraju su navedene tri studije grčkih znanstvenika iz 2015. godine.

Turska u izvješću 2015. godine navodi da Ministarstvo zdravstva radi na novim propisima o preporukama zabrane reklama koje povećavaju korištenje mobitela kod djece starosti do 7 godina. Predložit će se ograničenje prodaje mobitela djeci mlađoj od 7 godina, te potpuna zabrana prodaje uređaja koji su iznad važeće SAR vrijednosti u Turskoj. Ministarstvo komunikacija pokrenulo je projekt koji omogućuje građanima on-line pristup terenskim mjerenjima razina zračenja oko njihovih stanova: http://ema-olcum.btk.gov.tr/.

Hrvatska

Većina članica EMF projekta predala je barem jedno izvješće o aktivnostima po pitanju EMZ u posljednjih 5 godina. Izvješća nakon 2006. predali su i zemlje poput Cipra, Islanda, Poljske, Slovenije, većina država i nakon 2010. Države koje zaista brinu o izloženosti građana to rade na godišnjoj bazi.

Prvo i jedino izvješće, sudeći prema stranicama EMF projekta Svjetske zdravstvene organizacije, Hrvatska je poslala 2005. godine. U njemu se navodi da će se u koordinaciji s udrugom teleoperatora i proizvođača telekomunikacijske opreme na njihovoj stranici objaviti odgovori na pitanja koja brinu javnost te da mjerenja razina koje stvaraju bazne stanice pokazuju da su EM polja ispod graničnih razina.

Ne postoji novije izvješće iz kojeg bi bilo vidljivo što hrvatski predstavnici poduzimaju u pogledu izvješćivanja WHO-a o domaćim istraživanjima utjecaja EM polja publiciranih u relevantnim znanstvenim časopisima, mjerenju razina u hrvatskim gradovima i naseljima, kampanja koje ministarstva (ne)provode, informiranja cjelokupnog stanovništva o mogućim rizicima, pravilnom i odgovornom korištenju novih tehnologija itd. Odgovor je vrlo jednostavan - Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji RH nema što prijaviti jer ne postoje, niti su postojale ikakve značajne i vrijedne spomena aktivnosti u ovom području, s ciljem prvenstveno informiranja javnosti.

Ipak, suprotno nastojanjima da stanje ostane onakvo kakvo je bilo 2005. godine kada je objavljeno prvo i jedino izvješće o aktivnostima RH pri WHO projektu, rijetki domaći stručnjaci provodili su istraživanja utjecaja EM polja na staničnim razinama. Takva istraživanja svakako su se morala spomenuti jer su recenzirana i objavljena u znanstvenim časopisima, primjerice:

Marjanovic AM1, Pavicic I, Trosic I(August 2015) Cell oxidation-reduction imbalance after modulated radiofrequency radiation. 2015 Aug 28:1-6

Marjanovic AM1, Pavicic I, Trosic I., Busljeta I (2012) Non-thermal biomarkers of exposure to radiofrequency/microwave radiation.

Trosic I et al, (December 2011) Effect of electromagnetic radiofrequency radiation on the rats' brain, liver and kidney cells measured by comet assay, Coll Antropol. 2011 Dec;35(4):1259-64
[View on Pubmed]


Pavicic I, Trosic I, (August 2008) In vitro testing of cellular response to ultra high frequency electromagnetic field radiation, Toxicol In Vitro. 2008 Aug;22(5):1344-8


Više o domaćim istraživanjima moguće je pronaći ovdje.

Zbog čega aktivnosti RH nisu dostupne na stranici WHO EMF projekta?

Zabrinjava činjenica da RH od 2005. nije poslala nijedno izvješće Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji EMF projektu (ili možda jest, ali se ne objavljuju javno?) i što se država pitanjem utjecaja EM polja na ljude i okoliš bavi vrlo malo ili nimalo. Iz primjera gornjih zemalja vidljivo je što se provodi samo na godišnjim razinama i koliko se ulaže u informiranje građana, ne samo o zračenju baznih stanica mobilnih operatora i mobilnih telefona, nego uopće svih većih izvora neionizirajućih zračenja koji nas okružuju. Dovoljno je pogledati primjer Slovenije koji je na ovim stranicama navođen više puta.  Informacije o razinama zračenja u doba naprednih tehnologija dostupne su svim građanima putem interneta u većini država. Taj način informiranja ne zahtjeva velika financijska sredstva, kao i provođenje tzv. online informativnih kampanja.

Sve navedeno govori u prilog činjenici da su u Hrvatskoj potrebne korjenite promjene po pitanju pristupa ovoj problematici, objektivnost, nepristrani stručnjaci (prije svega liječnici, pogotovo kao predstavnici RH u WHO-u), povjerenstva koja će se sastojati od svih zainteresiranih strana (stručnjaka tehničkih i medicinskh struka, predstavnika građanske javnosti, predstavnika ministarstava, operatora, predstavnika agencija i drugih), odnosno sveobuhvatan dijalog kako bi se konačno počela primjenjivati praksa kao i u drugim državama, a koja bi bila na tragu više rezolucija Europskog parlamenta i Vijeća Europe u kojima se traži informiranje građana, edukacija i dostupnost informacija po pitanju neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja.

4 komentara:

 1. ako se Hrvatska ovako ponaša u slučaju izlaganja populacije elektromagnetskom zračenju sigurno nije i u drugim granama drugačije (GMO,GEOINŽENJERING,PLASTIČNA AMBALAŽA,CIJEPLJENJE KLINIČKI NEISPITIVANIM CJEPIVIMA,MONETARNI SUVERENITET,OTROVNE KEMIKALIJE U HRANI I PIĆU,PODPLAČENOST,IZRABLJIVANJE ITD)-BANANA REPABLIK NA KUBIK

  OdgovoriIzbriši
 2. 11.Dr.Sc.Nenad Raos:

  Opasnost od mobitela (što je istina, a što su priče)

  Izdavač: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2003.
  Broj stranica: 64
  Stručni konzultant: Ivica Prlić
  Recenzenti: dr. sc. Sanja Milković-Kraus i mr. sc. Mladen Hajdinjak
  Prijelom i dizajn: Krešimir Bauer i Maja Raos (Pinxit d. o. o.)

  O tome govori citat iz knjige: "Rizik od smrti ili bolesti zbog uporabe mikrovalnih zračenja iz mobitela, mikrovalnih pećnica ili života u blizini baznih antena tako je malen da se ni procijeniti ne može, a opet se tog nesretnog zračenja svi boje." Nadalje: "Unatoč svemu trudu i maru znanstvenika, nije se još uspio pronaći čvrst i pouzdan dokaz da mikrovalno zračenje na ljude djeluje drugačije nego toplinski. Nikakve posljedice po zdravlje nisu utvrđene." "Ne bojte se ni antena ni mobitela!"
  To je knjižica koju bi trebao pročitati svaki korisnik mobitela u Hrvatskoj! Ima 64 lako razumljive stranice. Knjiga se može nabaviti u knjižarama ili od autora Nenada Raosa, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Autor dr. sc. Nenad Raos znanstveni je savjetnik u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

   Izbriši
 3. prof. dr. sc. Ivančica Trošić je jedina nada i svjetlost na kraju tunela za razliku od ovih 11 koje ne znam kako bi ih uopće nazvao a sigurno ne bi bile lijepe riječi

  Znanstvenici su također potpisali zahtjev UN-u i državama članicama da se zaštiti globalna ljudska populacija i životinjski svijet od izloženosti EM poljima.

  Napomenimo da je među potpisnicima apela i hrvatska znanstvenica prof. dr. sc. Ivančica Trošić, djelatnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), koja između ostalog istražuje biološke učinke djelovanja neionizirajućeg EM zračenja.

  OdgovoriIzbriši