petak, 29. siječnja 2016.

Grčka postavila i pustila u rad 500 automatskih mjernih postaja

Nacionalna baza izmjerenih 
vrijednosti EM polja
Grčke referentne granične vrijednosti u odnosu na ICNIRP guidelines 1998 su niže. Granična vrijednost koja se odnosi na bazne stanice postavljene na manje od 300 metara od škola, dječjih vrtića, zdravstvenih ustanova i domova za starije čini 60% ICNIRP-ove razine (gustoća snage). To u praksi znači niže granične razine u stambenim naseljima. Usporedno s hrvatskim graničnim vrijednostima, dopuštene grčke razine su veće kada je riječ o objektima, a nešto niže na javnim područjima, odnosno na otvorenim prostorima u urbanim i ruralnim sredinama. Postavljanje antena na škole, dječje vrtiće, zdravstvene ustanove i domove za starije nije dozvoljeno.

Nacionalna baza automatskih
mjernih postaja
Vladina Komisija za atomsku energiju prati provedbu zakona, kontrolu graničnih razina, vrši mjerenja i informira javnost. U kontroli graničnih razina osim spomenute agencije sudjeluju i akreditirani laboratoriji. Emisije elektromagnetskih polja mjere se na najmanje 20% lokacija pokraj antena u urbanim sredinama svake godine, te se potom rezultati upisuju u Nacionalni opservatorij elektromagnetskih polja koji je uspostavljen prema zakonu iz 2012. godine. U Nacionalni registar upisano je više od 2000 mjerenja obavljenih u posljednjih nekoliko godina. Osim mjerenja na terenu koje vrši vladina Komisija i laboratoriji, uspostavljena je i mreža stalnih, polufiksnih i mobilnih mjernih postaja kako bi se granične razine mogle provjeravati kontinuirano. Do kraja 2015. instalirano je gotovo 500 fiksnih (broadband) postaja za monitoring diljem zemlje. Te postaje automaski mjere i šalju podatke u Nacionalni opservatorij, a karta je dostupna na stranici Zavoda za atomsku energiju. Zeleni trokut predstavlja mjerno mjesto. Klikom na trokut moguće je dobiti podatke o vremenu mjerenja i izmjerenoj razini.

Automatska mjerna postaja

Građanima se putem komisije nude sve informacije o radiofrekvencijskom zračenju. Više informacija na donjim linkovima, a u nastavku nekoliko fotografija. Neprecizan hrvatski prijevod na linkovima je moguće dobiti klikom na desnu tipku miša, potom "Prevedi na Hrvatski" (u pregledniku Chrome).


Automatska mjerna postaja

Podaci mjerenja s terena

Podaci mjerenja s terena


Podaci s automatske mjerne
postajeA kako se ovakvi prikazi izrađuju drugdje u Europi, možete pogledati na primjerima:
Hrvatska nažalost nema Nacionalnu bazu izvora elektromagnetskih polja.

Nema komentara:

Objavi komentar