četvrtak, 31. ožujka 2016.

Odašiljač na zvoniku crkve u Brtonigli bez odobrenja

31. ožujka 2016. - Glas Istre

Nakon što smo izvijestili da je župnik dao postaviti baznu stanicu za mobilnu telefoniju u zvonik crkve sv. Kuzme i Damjana u Fažani, bez dozvole Konzervatorskog odjela u Puli, javio nam se čitatelj koji veli da se isto dogodilo u Brtonigli, u zvoniku sv. Zenona. Željko Rajčić, župnik Župe Brtonigla potvrdio nam je u telefonskom razgovoru da je u zvoniku crkve sv. Zenona postavljena bazna stanica za mobilnu telefoniju. Na pitanje je li ova stanica, postavljena uz sve potrebne dozvole, odbio nam je odgovoriti te nas uputio Porečkoj i pulskoj biskupiji. No, na upit i požurnicu nismo dobili nikakav odgovor od Biskupije, a nakon bezbroj telefonskih poziva nismo uspjeli dobiti ni izjavu kancelara Biskupije Sergeja Jelenića koji nam se ranije očitovao po pitanju bazne stanice u Fažani.

Zvonik u Fažani zaštićen, u Brtonigli - ne

Pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli Lorella Limoncin Toth nam je pojasnila da crkva sv. Zenona u Brtonigli nije zaštićeni spomenik kulture pa nije u njihovoj nadležnosti izdavanje uvjeta za bazne stanice mobilnih operatera. Iz navedenog se može zaključiti da iako je u Brtonigli primjetan isti problem kao u Fažani, razlika je u tome što je jedan zvonik zaštićeni spomenik kulture, a drugi nije te stoga konzervatori nisu trebali dati suglasnost Biskupiji da se u zvoniku crkve sv. Zenona u Brtonigli postavi prikrivena bazna stanica mobilnog operatera.

Pročelnicu Konzervatorskog odjela upitali smo u kojim se još zvonicima u Istri nalaze prikrivene bazne stanice, osim u Fažani i Brtonigli, te koje bazne stanice su postavljene u istarskim zvonicima uz njihovu suglasnost. Odgovorila nam je da nisu u mogućnosti potpuno utvrditi gdje su sve takvi uređaji postavljeni s dozvolom.

- Obzirom da su brojne utvrde bile pod vojnom ingerencijom, na njima su postavljeni bez suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela. Pregledom dokumentacije ovog odjela utvrdili smo nekoliko objekata na kojima su takvi uređaji postavljeni uz naše odobrenje. Radi se o slijedećim zahvatima: antena i uređaj na vodovodom rezervoaru u blizini crkve sv. Jurja u Buzetu, antenski sustav i GSM osnovna postaja na zvoniku u Pićnu, sustav na zvoniku u Bujama, sustav na zvoniku župne crkve u Vrsaru, sustav na zvoniku crkve Gospe od Anđela u Poreču i sustav na gradskoj palači u Vodnjanu, odgovorila nam je Limoncin Toth te napomenula da se do prije nekoliko godina njihova arhiva vodila ručno pa nisu u mogućnosti u kratkom roku pregledati sve izdane akte. Dodala je kako propisi o zaštiti spomenika kulture ne zabranjuju postavljanje antena na spomenicima kulture, no njihovo se postavljanje odobrava samo u izuzetnim slučajevima.

Nitko ne poštuje općinsku odluku

- Ako se bazna stanica postavlja na objekt koji je zaštićeni spomenik kulture ili se nalazi na području registrirane spomeničke cjeline, potrebna je uz dozvolu Ministarstva zdravlja i rješenje nadležnog konzervatorskog odjela, ali samo u domeni pozicije i oblikovanja stanice. Služba zaštite kulturne baštine nije ovlaštena provjeravati u kojoj mjeri bilo koji zahvat u prostoru ima utjecaj na zdravlje ljudi, već provjerava u kojoj je mjeri neki zahvat usklađen s izgledom građevine i situacijom u prostoru. Ukoliko sustav nije moguće zadovoljavajuće uklopiti u postojeću mikrolokaciju na način da bude što manje vidljiv, ne izdaje se odobrenje za njegovo postavljanje. U slučaju da je riječ o objektu koji nije upisan u Registar kulturnih dobara već spada u liste evidentiranih spomenika, u mogućnosti smo davati mišljenja o namjeravanom zahvatu, u domeni pozicije i oblikovanja stanice, međutim ono za investitore nije pravno obvezujuće, pojasnila nam je pročelnica Konzervatorskog odjela u Puli.

Načelnika Općine Brtonigla Doriana Labinjana upitali smo je li Župa od njega zatražila suglasnost za postavljanje bazne stanice. Veli da nije zatražena nikakva suglasnost za postavljanje bilo koje bazne stanice, niti na zvoniku, pa ni za ostale dvije koje se nalaze u neposrednoj blizini samog naselja.

- Jedna stanica, ogroman stup sa odašiljačima, nalazi se manje od 100-injak metara od vrtića i škole. Za navedenu stanicu smo u više navrata pisali nadležnim institucijama, čak smo i u prostornom planu donijeli odredbu da bazne stanice moraju biti na daljini od najmanje 500 metara od naseljenog objekta, ali uzalud. Svako toliko na našem teritoriju niču novi stupovi bez da se uopće informira o tome lokalna zajednica, zaključio je Labinjan.

Postavljanje baznih stanica vrlo šturo regulirano zakonima

Limoncin Toth pojasnila nam je da je postavljanje baznih stanica vrlo šturo regulirano postojećom zakonskom regulativom, tako da za njihovo postavljanje nije potrebno ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu. - Takvu dozvolu mora međutim imati objekt na koji se postavlja nosivi stup, kao i samostojeći antenski stupovi koji moraju biti postavljeni prema dokumentu prostornog uređenja. Problem se javlja kad se antene postavljaju na postojeće objekte. Za postavljanje takvih antena potrebna je samo uporabna dozvola Ministarstva zdravlja kojom se dokazuje da je zadovoljen Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, odnosno da granične razine ne prelaze vrijednosti definirane pravilnikom. (Paulo GREGOROVIĆ)

Nema komentara:

Objavi komentar