četvrtak, 12. svibnja 2016.

Javna rasprava o prijedlogu pravilnika o zdravstvenim i sigurnosnim standardima radnika izloženih elektromagnetskim poljima

Ministarstvo zdravlja je uputilo u javnu raspravu Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja

Radi se o implementaciji odredbi Direktive 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja). Sve odredbe ovog pravilnika odnose se isključivo na radnike koji borave uz izvore elektromagnetskih polja.

Ipak, za primijetiti je da su granične vrijednosti elektromagnetskih polja veće nego što su ranije bile u sklopu profesionalne izloženosti Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2014. godine, a pogotovo ranijih pravilnika. Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika su ograničenja elektromagnetskih polja slična ili identična vrijednostima navedenim u ICNIRP guidelines 1998. U obrazloženju  stoji da granične vrijednosti izloženosti obuhvaćaju samo čvste znanstveno dokazane veze između izravnih biofizikalnih učinaka i izloženosti elektromagnetskim poljima. Odredbe ovog pravilnika ne obuhvaćaju moguće dugoročne učinke.

Europska komisija je, međutim, državama članicama ostavila mogućnost zadržavanja ili donošenja povoljnijih standarda. U članku 8. Direktive 2013/35/EU navodi se:

(8) Trebalo bi utvrditi minimalne zahtjeve ostavljajući državama članicama mogućnost da zadrže ili donesu povoljnije odredbe za zaštitu radnika/radnica, posebno utvr­đivanjem nižih vrijednosti za vrijednosti upozorenja (ALs) ili graničnih vrijednosti izloženosti (ELVs) za elektromagnetska polja. Međutim, provedba ove Direktive ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici.

Javna rasprava traje od 12.5.2016. do 26.5.2016. (14 dana). Objava izvješća o savjetovanju očekuje se 15.6.2016. Prema objavi sa službene stranice Ministarstva, Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-mail-a: helpdesk_zracenja@miz.hr do 26. svibnja 2016. godine.


Obrazloženje Ministarstva zdravlja

Ovim se Pravilnikom u svrhu zaštite zdravlja ljudi, utvrđuju minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost, koji su posljedica ili bi mogli biti posljedica izloženosti elektromagnetskim poljima tijekom rada.

Odredbama ovoga Pravilnika obuhvaćeni su svi poznati izravni biofizikalni učinci i neizravni učinci uzrokovani elektromagnetskim poljima. Granične vrijednosti izloženosti (ELVs) u smislu ovoga Pravilnika obuhvaćaju samo čvrste znanstveno dokazane veze između kratkotrajnih izravnih biofizikalnih učinaka i izloženosti elektromagnetskim  poljima. Odredbe ovoga Pravilnika ne obuhvaćaju moguće dugoročne učinke. Odredbe ovoga Pravilnika ne obuhvaćaju rizike uzrokovane kontaktom s aktivnim vodičima.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom 2013/35/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim  i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ).

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

Nema komentara:

Objavi komentar