petak, 9. rujna 2016.

Ekstremno niske frekvencije: Stara i aktualna regulativa - stajališta Hrvatske elektroprivrede

NOVI PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA – NOVE OBVEZE ZA HEP ODS
Autori: Dinko Hrkec, dipl.ing.el.,  Vanja Tomašek, dipl.ing.el.

HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED
Osijek, 15. - 18. svibnja 2016. 

SAŽETAK 

U radu je prikazana kronologija obveza i aktivnosti HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. temeljem dosadašnjih Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj. 

Prvi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja donesen je 2003. godine, a bio je karakterističan po izuzetno strogim graničnim vrijednostima referentnih veličina, dodatno pooštrenim čak 10 puta definicijom značaja izvora EMP. 

U 2011. godini donesen je drugi po redu Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, u kojem su zadržane sve nelogičnosti iz prethodnog Pravilnika, a uveden je i pojam zemljišne čestice kao područja štićenja. Također je stavljen naglasak na to da se značaj svakog izvora ocjenjuje pojedinačno. 

Krajem 2014. godine donesen je treći, aktualni Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14). Novi Pravilnik je znatno prihvatljiviji i smisleniji sa stručne strane, a isto tako znatno racionalniji s financijske strane. U radu je prikazan detaljan pregled novosti koje donosi novi Pravilnik te projekcija aktivnosti koje će ODS poduzeti u smislu zadovoljenja obveza. 

Pročitajte cijeli rad klikom OVDJE.

Nema komentara:

Objavi komentar