nedjelja, 15. travnja 2018.

Hrvatska eurozastupnica uputila pitanje o elektromagnetskim poljima

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu (EP) gđa Biljana Borzan uputila je EP-u pitanja o elektromagnetskim poljima baznih stanica. Pitanja su postavljena 26.3., a po dolasku odgovora iste ćemo ovdje objaviti. Pitanja pročitajte u nastavku teksta.


Predmet: Provedba zakonodavstva EU-a u pogledu elektromagnetskog zračenja 

Elektromagnetsko zračenje koje emitiraju bazne stanice za operatere mobilnih usluga pitanje je koje izaziva velik interes europskih građana, pogotovo onih koji žive u urbanim centrima. Građane često brine utjecaj elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje, posebno u slučajevima kada se bazne stanice postavljaju na ili u neposrednoj blizini stambenih i društvenih objekata.

Na razini EU-a to se pitanje u najvećoj mjeri regulira Direktivom 2013/35 o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja).

1) Jesu li sve države članice implementirale Direktivu 2013/35 na zadovoljavajući način i ima li država članica koje su postavile strože granične vrijednosti od onih koje su propisane tom Direktivom?

2) Postoje li posebni propisi EU-a koji reguliraju izgradnju i postavljanje baznih stanica za operatere mobilnih usluga u kontekstu zaštite javnog zdravlja te ima li Europska komisija ovlasti da uređuje to pitanje?

3) Koja istraživanja u vezi s utjecajem elektromagnetskog zračenja na ljudsko zdravlje Komisija smatra relevantnima u kontekstu izrade i provedbe zakonodavstva EU-a?

Nema komentara:

Objavi komentar