ponedjeljak, 15. veljače 2016.

Legislativa i aktivnosti država na jednom mjestu

U donjem desnom dijelu stranice pod oznakom EMP legislativa - Europa i svijet objavljen je kratak pregled legislative po državama Europe, te nekih država svijeta. Cilj je na jednom mjestu objaviti svu legislativu vezanu za zaštitu od radiofrekvencijskih elektromagnetskih polja - od temeljnih i referentnih graničnih vrijednosti po državama do regulative iz područja zdravstva, graditeljstva, zaštite okoliša, podatke o informiranju javnosti, edukativne kampanje, informacije koje pružaju nacionalni instituti koji se bave javnim zdravstvom, baze izvora RF polja, a sve s poveznicama na stranice državnih tijela koja provode te aktivnosti. Za sada su dostupni podaci o ograničenjima jakosti električnih polja na frekvencijama koje koriste mobilni operatori u većini država (900, 1800, 2100 MHz).

Budući da su sve spomenute informacije često predmet manipulacija interesnih skupina, uskoro će na jednom mjestu biti dostupne sve aktivnosti koje se provode u pojedinim državama. Nažalost, još jednom treba spomenuti da se u Hrvatskoj ne provode gotovo nikakve aktivnosti u cilju edukacije građana o elektromagnetskim poljima. Situacija je, međutim, u drugim članicama EU bitno drukčija, što će uskoro biti vidljivo.


Napomene:

- Granične vrijednosti dane su u smislu jakosti električnog polja (V/m -volti po metru), vrijednosti su radi jednostavnosti zaokružene na najbliži cijeli broj
- Vijeće EU izdalo je preporuke 1999. godine o ograničenjima elektromagnetskih polja (CR 1999/519/EC), granične vrijednosti preuzete su od Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP)
- EU ostavlja državama članicama mogućnost uvođenja bolje zaštite kroz niže granične razine (točka br. 15 Preporuke). Države označene svijetloplavom bojom spustile su granične razine u odnosu na Preporuku
- U analizi su obuhvaćene sve države članice EU te većina preostalih država Europe
- Države koje imaju dvije granične razine, prvu primjenjuju u zatvorenim prostorima kao što su zgrade, škole, dječji vrtići i bolnice. Italija i Slovenija i na nekim otvorenim prostorima kao što su parkovi i rekreacijske zone. Druga granična razina odnosi se na vanjske javne površine.
- Prva granična razina u Grčkoj primjenjuje se na prostorima udaljenim 300 metara od stanova, škola, bolnica
- Prva granična razina u Luksemburgu i Turskoj odnosi se na dopuštenu vrijednost polja po jednom
bolnica
- Prva granična razina u Luksemburgu i Turskoj odnosi se na dopuštenu vrijednost polja po jednom antenskom sustavu
- Naknadno više informacija o preostaloj legislativi u svakoj pojedinoj državi uz nadopune postojećih podataka
* -neki gradovi i regije propisali su vlastite granične vrijednosti (niže nego na nacionalnim razinama)

DIJELJENJE DOKUMENTA DOZVOLJENO JE ISKLJUČIVO U OBLIKU KAKAV JE OBJAVLJEN NA BLOGU.

Nema komentara:

Objavi komentar