utorak, 5. travnja 2016.

Argentina: Novim zakonom predviđena revizija graničnih vrijednosti i bolja zaštita stanovništva

U argentinskom parlamentu predstavljen je nacrt novog zakona o sprječavanju, smanjenju, kontroli i sankcijama elektromagnetskog zagađenja. kojim se propisuje bolja zaštita ljudi i okoliša od elektromagnetskih polja. Prema nacrtu novog Zakona, ograničit će se maksimalne razine zračenja te propisati obveza korištenja žičane internetske mreže u školama i bolnicama. Postavljanje bazne stanice prethodno će biti predmet javne rasprave.

Kako bi se osigurala zaštita javnog zdravlja, prema novom zakonu razmatraju se, osim termičkih, i biološki i biomedicinski učinci elektromagnetskih polja. Zakon je dio čvrste znanstvene osnove o učincima elektromagnetskog onečišćenja na zdravlje i ponašanje, te utvrđuje mjere i koncepte koji već postoje u drugim državama. Među najvažnijim aspektima, zakon predviđa da se uređaji koji emitiraju elektromagnetska polja moraju postaviti na udaljenosti od najmanje 100 metara od zdravstvenog, obrazovnog, sportskog ili područja s kulturnim institucijama s javnim pristupom. Ograničava se maksimalna dopuštena razina na vrijednosti od 0.1 mikroW/m2 do 10 mikroW/m2. Prije postavljanja bazne stanice, prema novom zakonu, obvezna je procjena utjecaja na okoliš te komunikacija s vlasnicima i stanarima svih nekretnina koje su u radijusu 100 metara od stanice. Javne rasprave postaju obveza. Sva infrastruktura koja emitira neionizirajue zračenje, instalirana prije stupanja na snagu novoga Zakona, podliježe novim mjerama te se zahtijeva smanjenje ili mijenjanje tehnologije kako bi se postiglo zadovoljenje novih standarda.

Zdravstvene i obrazovne ustanove će imati pristup internetu isključivo žičanom vezom. U bolnicama će biti zabranjeno korištenje mobilnih telefona na mjestima gdje bi moglo doći do ometanja zdravlja ili medicinske opreme. Proizvođači opreme s emisijom elektromagnetskog polja preporučivat će mjere za smanjenje zračenja, posebno za djecu.

Osniva se registar izvora emisije neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja koji sadrži potpune i ažurne podatke najmanje o tehničkim aspektima antenskog sustava. Osniva se i savjetodavno vijeće za elektromagnetsko onečišćenje okoliša. Novi prijedlog Zakona podržavaju brojne udruge i zastupnici u parlamentu. 

Više o novom zakonu u Argentini ovdje.

Nema komentara:

Objavi komentar