četvrtak, 21. travnja 2016.

Politika konačno prestaje ignorirati građane: Slijedi li izmjena katastrofalnih i izlobiranih zakona i pravilnika?

MOST KREĆE U BORBU PROTIV TELEOPERATERA:
Stroži uvjeti za postavljanje baznih stanica

Nacional, 21. travnja 2016. - nacional.hr
Cjeloviti tekst naknadno.

Nacional doznaje da će Most tražiti isključivanje antenskih stupova i antena na krovovima iz Pravilnika o jednostavnim građevinama te će zahtijevati obvezu konzultacija teleoperatera o lokacijama baznih stanica s lokalnom zajednicom

Građane se godinama
ignorira, operatorima se
pogoduje:
Hrvatska je jedina država
Europe u kojoj za antene
nije potrebna ni građevinska
ni lokacijska dozvola
(arhivska fotografija)
Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta, izjavio je za Nacional da će se ta stranka snažno boriti za izmjenu hrvatske regulative o načinu i uvjetima postavljanja baznih stanica mobilne telefonije. To bi financijski izrazito moćnim teleoperaterima moglo nanijeti probleme, ako se uzme u obzir sadašnji prilično liberalan pristup u odabiru lokacija za njihove bazne postaje, a koji im je zakonski omogućen. Političke elite, kaže Bulj, pogodovale su dosad stranim teleoperaterima tako da u Hrvatskoj rade ono što im u njihovim matičnim zemljama nije dozvoljeno.

“Most će tražiti isključivanje antenskih stupova i antena na krovovima iz Pravilnika o jednostavnim građevinama. Tražit će obvezu konzultacija teleoperatera o lokacijama baznih stanica s lokalnom zajednicom i lokalnom samoupravom. Od Ministarstva graditeljstva zahtijevat će da se uklone sve bespravno izgrađene bazne stanice te da urbanističkim i prostornim planovima onemogući postavljanje baznih stanica na krovovima u zonama individualne i niske stambene namjene, cjelovitim zonama mješovite, odnosno pretežito stambene te javne i društvene namjene – socijalne, predškolske i školske”, rekao je Bulj za Nacional. Osim toga Most će, najavljuje Bulj, tražiti potpisivanje Kodeksa dobre prakse u Hrvatskoj, izmjene te povratak na stari Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskog zračenja ili izradu novog koji bi kvalitetnije štitio ljudsko zdravlje. I najzad, tražit će da se po uzoru na druge zemlje počnu provoditi edukativne kampanje o odgovornom korištenju uređaja koji emitiraju potencijalno štetno zračenje…

Nema komentara:

Objavi komentar