utorak, 19. svibnja 2015.

Usporedba zakonodavstva po pitanju EMP u Hrvatskoj i Italiji

Dopuštene granice zračenja

Talijanska ograničenja za radio bazne stanice su do 100 puta manja od najviše preporuke ICNIRP-a. Prema Zakonu 36 iz 2001. godine, postoje dva različita ograničenja primjenjiva na sve tipove mreža:
te se u potpunosti poštuju načela predostrožnosti i dovoljnosti. Granične razine u Italiji:
  • 20 V/m; kao opće ograničenje na otvorenim prostorima
  • 6 V/m; kao određena gornja granica unutar zgrada, gdje se boravi dulje od 4 sata
Ograničenje od 6 V/m odnosi se i na vanjske prostore koji se mogu koristiti kao stambeni prostor (balkoni, terase, dvorišta...)

Talijanskim regijama dopušteno je usvajanje i drukčijih granica, s tim da ne smiju prijeći granicu određenu na nacionalnoj razini. U tri regije usvojeni su i stroži propisi od nacionalnog limita, a  područjima povećane osjetljivosti u tim regijama pripadaju cijela naseljena mjesta, bez izuzetaka.

Usporedbe radi, u Hrvatskoj je u područjima povećane osjetlljivosti (zgrade) dopušteno najviše 24 V/m (frekvencijsko područje 2100 MHz), međutim, sve što nije kuća ili zgrada tretira se kao "javno područje" gdje je dopuštena granica zračenja prema novom Pravilniku iz 2014. godine 58 V/m. To znači primjerice da je dopušteno zračenje unutar školske zgrade 24 V/m, ali u školskom dvorištu, u parkovima, u dvorištima obiteljskih kuća, na ulicama, trgovima itd. gdje također provodimo znatan dio vremena, granica je 58 V/m. Po Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2011. godine, pojam "javno područje" nije postojao, te je na tim područjima vrijedila ista granična razina kao u područjima povećane osjetljivosti (iako autori pravilnika koji skrivaju svoje identitete, djelatnici Ministarstva zdravlja i marketinški stručnjaci teleoperatera uvjeravaju u suprotno).

Propisi iz graditeljstva

Prema trenutno važećim propisima, u Italiji su potrebne građevinske dozvole za izgradnju novih baznih stanica. Potrebno je poštivanje planova prostornog uređenja i pravila gradnje.

U Hrvatskoj za izgradnju novih baznih stanica nije potrebna građevinska dozvola, jer su antenski stupovi svrstani pod 'jednostavne građevine' za koje navedena dozvola nije potrebna, prema Pravilniku o jednostavnim građevinama, članak 4, točka 15. Ovime je operaterima u Hrvatskoj omogućeno postavljanje baznih stanica gotovo bilo gdje - u zonama niskogradnje, na krovovima obiteljskih kuća i na niskim stupovima uz balkone i prozore stanova. Nisu potrebne ni lokacijske dozvole, niti je lokalnim vlastima omogućeno da utječu na izbor lokacija baznih stanica, čime je ozakonjena devastacija prostora smještanjem baznih stanica bez ikakvih kriterija.

Vremenski okviri za dozvole

Za izgradnju novih baznih stanica u Italiji, vremenski okvir je 90 dana. Vremenski okvir za dozvolu kada je riječ o radovima na postojećim baznim stanicama iznosi 30 dana. Prema Uredbi talijanske vlade br. 259/2003, ukoliko se lokalne vlasti ne protive zahtjevu za autorizacijom u roku, odobrenje se smatra prihvaćenim.

U Hrvatskoj je vremenski okvir najviše 60 dana (glavni projekt i uporabna dozvola), a lokalne vlasti ne mogu utjecati na sam proces.

Javne konzultacije s javnošću

U Italiji se konzultacije, gdje je to potrebno, provode kroz sudjelovanje nadležnih tijela te agencija koje štite interes javnosti.

Javne konzultacije u Hrvatskoj se ne provode (čime se krši rezolucija Vijeća Europe 1815, 2011, točka 8.4.4).

Iz ove kratke analize zaključuje se da Italija ima znatno bolje uređeno pitanje postavljanja telekomunikacijske opreme, odnosno antena baznih stanica, te znatno niže granice zračenja koje u potpunosti odgovaraju načelu predostrožnosti. Poštuju se prostorni planovi, a talijanske regije imaju mogućnost propisivanja dodatnih mehanizama u zaštiti stanovništva.


Do sada objavljene usproredbe:
> Slovenija

Izvori informacija:
GSMA
Europska komisija
Talijansko i domaće zakonodavstvo na gornjim linkovima


Nema komentara:

Objavi komentar