nedjelja, 31. svibnja 2015.

Elektromagnetsko zračenje u Švicarskoj

Granične vrijednosti

ICNIRP-ove referentne razine primjenjuju se za zaštitu od dokazanih štetnih učinaka za zdravlje. Po načelima predostrožnosti i dovoljnosti, u područjima povećane osjetljivosti uveden je dodatni zaštitni mehanizam, pa je na tim mjestima dozvoljena desetina ICNIRP-ove vrijednosti za jakost polja (4 V/m za 900 MHz, 6 V/m za 1800 MHz i veće frekvencije).

Dozvole i vremenski rokovi

Svaka bazna stanica zahtijeva građevinske i lokacijske dozvole. Ishodovanje dozvola potrebno je i za radove na postojećoj infrastrukturi. U skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša i prostornog uređenja, moraju se poštivati građevinske smjernice.

Tipični vremenski rokovi za dopuštenje su jedna ili dvije godine, u najgorem slučaju do pet godina (ukoliko dođe do žalbi sudovima).

Javne konzultacije s lokalnim stanovništvom su obvezne.

U slučaju da operater želi zamijeniti instalaciju, ponovno su potrebne dozvole vlasti, javna rasprava uz redoviti rok za moguće žalbe.

Informiranje građana
Nema skrivanja informacija: Svaki građanin može se informirati
o izvorima zračenja u svojem okruženju

Na stranicama švicarskog FOPH (Feredalni zavod za javno zdravstvo) dostupne su sve informacije o izvorima zračenja te preporuke kako smanjiti izloženost zračenju. Također su objavljeni za sada dokazani efekti mikrovalnog zračenja na zdravlje ljudi.

Na istim stranicama nalazi se mapa sa svim izvorima zračenja u Švicarskoj (bazne stanice mobilnih operatera, TV, radio, TETRA odašiljači hitnih službi itd.), njihovoj snazi i točnim lokacijama na kojima se nalaze.

Švicarska vlada preporučuje korištenje žičane internetske veze u školama i mjestima gdje borave djeca.Izvori informacija: GSMA, FOPH

Nema komentara:

Objavi komentar