ponedjeljak, 10. kolovoza 2015.

Od naselja do objekta: "Sužavanje" područja povećane osjetljivosti i zaštite stanovništva od EM polja u razdoblju 2001.-2015.


Kako su "apetiti" mobilnih operatera rasli, uz odobrenje politike u skladu s tim se mijenjala (sužavala) definicija područja područja povećane/posebne osjetljivosti u kojima su definirane granice zračenja niže u odnosu na ostala područja. 2001. područjima posebne osjetljivosti pripadala su čitava stambena naselja, a 2014. godine samo pojedine vrste objekata. Hoće li u sljedećem pravilniku "područja povećane osjetljivosti" biti ukinuta? 

naselje - zona - čestica - objekt - ???

PRAVILNIK O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM SNAGAMA ZRAČENJA RADIJSKIH POSTAJA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG OBILJEŽJA - 2001.

6. Područje posebne osjet­­­­ljivosti: područje moguće izloženosti koje obuhvaća:
 a) područja stambenih nase­­­­lja u kojima se ­­­­ljudi mogu zadržavati veći dio dana,
 b) škole, vrtiće, rodilišta, bolnice, turističke objekte, te javna i privatna igrališta za djecu (prema urbanističkom planu),
 c) bilo koje površine neizgrađenih parcela koje su prema urbanističkom planu namije­­­­njene u svrhe navedene u podtočki a) i b),


PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA JAKOSTI ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ZA RADIJSKU OPREMU I TELEKOMUNIKACIJSKU TERMINALNU OPREMU - 2004.

11. područje povećane osjet­ljivosti: područje koje obuhvaća:
 a) područja stambenih nase­lja u kojima se osobe mogu zadržavati i do 24 sata dnevno,
 b) škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smješ­tajne turističke objekte te dječja igrališta (prema urbanis­tičkom planu),
 c) površine neizgrađenih parcela koje su prema urba­nis­tičkom planu namije­njene u svrhe navedene u podtočki a) i b) ove točke,


PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA - 2003.

20. Područja povećane osjetljivosti su:
 a) područja stambenih zona u kojima se osobe mogu zadržavati i 24 sata dnevno;
 b) škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti, te dječja igrališta (prema urbanističkom planu);
 c) površine neizgrađenih parcela namijenjene prema urbanističkom planu za a) ili b);


PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA - 2011.

20. Područja povećane osjetljivosti jesu:
 a) zgrade javne, stambene i poslovne namjene namijenjene boravku ljudi;
 b) čestice na kojima su izgrađene zgrade stambene namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, smještajni turistički objekti te dječja igrališta (prema urbanističkom planu);
c) površine neizgrađenih čestica namijenjene prema urbanističkom planu za a) ili b).


PRAVILNIK O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (trenutno važeći) - 2014.

22. Područja povećane osjetljivosti jesu zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte.Više:

Primjeri iz susjednih zemalja (trenutno važeće uredbe/pravilnici)
Republika Slovenija (3. članak)
Republika Srbija (2. članak)

Nema komentara:

Objavi komentar