srijeda, 19. kolovoza 2015.

Preporuke WHO-a: Što poduzeti dok traju istraživanja?

Pristup uz oprez

Sa sve više i više dostupnih podataka iz istraživanja, postalo je vjerojatno da izloženost elektromagnetskim poljima predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje, ipak, neke neizvjesnosti postoje i dalje. Izvorna znanstvena rasprava o tumačenju spornih rezultata postala je društveni i politički problem.

Javna rasprava o elektromagnetskim poljima usredotočuje se na potencijalnu štetu elektromagnetskih polja, ali se često zanemaruju prednosti povezane s tehnologijom elektromagnetskih polja. Bez električne energije, društvo će doći do zastoja. Slično tome, emitiranje i telekomunikacije postaju činjenica suvremenog života. Bitna je analiza ravnoteže između troškova i potencijalne opasnosti.

Zaštita javnog zdravlja

Međunarodne smjernice i nacionalni sigurnosni standardi za elektromagnetska polja su razvijeni na temelju trenutnog znanstvenog znanja kako bi se osiguralo da polja, s kojima se ljudi susreću, nisu štetna za zdravlje. Za kompenzaciju nesigurnosti (zbog primjerice eksperimentalne pogreške, ekstrapolacije od životinja na ljude ili statističke nesigurnosti), u granice izlaganja uključeni su sigurnosni faktori. Smjernice se redovito pregledavaju i osvježavaju, ako je potrebno. To sugerira da su, uslijed nesigurnosti, potrebne dodatne mjere koje mogu biti korisne, dok znanost poboljšava znanja o zdravstvenim posljedicama. Međutim, vrsta i opseg politike opreza ovisi o snazi dokaza za zdravstveni rizik i opsegu i naravi mogućih posljedica.

Razvijene smjernice, koje promiču oprez, vezane su uz rješavanje pitanja u vezi s javnosti, profesionalnih i ekoloških pitanja zdravlja i sigurnosti u vezi s kemijskim i fizikalnim agensima.

Što treba napraviti dok se istraživanja nastavljaju?

Jedan od ciljeva Međunarodnog EMF projekta je pomoći nacionalnim vlastima vagati prednosti korištenja tehnologije elektromagnetskih polja, te mogućnosti zdravstvenog rizika koji može biti otkriven. Nadalje, WHO će, ako budu potrebne, izdati preporuke o zaštitnim mjerama. To će potrajati nekoliko godina dok potrebna istraživanja budu dovršena, vrednovana i objavljena. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija izdala je niz preporuka:

  • Strogo pridržavanje postojećih nacionalnih ili međunarodnih standarda sigurnosti: standardi, na temelju postojećeg znanja, razvijeni su kako bi zaštitili svakoga u populaciji s velikim sigurnosnim faktorom
  • Jednostavne mjere zaštite: barijere (prepreke) oko jakih izvora elektromagnetskih polja sprječavaju neovlašteni pristup područjima u kojima je možda premašena granica izlaganja
  • Konzultacije s lokalnim vlastima i javnosti u smještanju novih dalekovoda ili baznih stanica mobilnih telefona: u odlukama je često potrebno uzeti u obzir estetiku i javnu osjetljivost
  • Komunikacija: učinkovit sustav informiranja o zdravlju te komunikacije među znanstvenicima, vladom, industrijom i javnosti može pomoći u podizanju opće svijesti o programima koji se bave izloženosti elektromagnetskim poljima i smanjiti nepovjerenje i strahove

Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Nema komentara:

Objavi komentar